Paula Sjöblom profiilikuva
Paula
Sjöblom
yliopistonlehtori, kotimaiset kielet ja niiden sukukielet
dosentti, kotimaiset kielet ja niiden sukukielet
FT, dosentti, PhD

Ota yhteyttä

+358 29 450 3375
+358 50 347 8974
Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

kielitiede
suomen kieli
nimistöntutkimus
kaupalliset nimet
tekstintutkimus
diskurssintutkimus

Biografia

Olen työskennellyt suomen kielen yliopistonlehtorina kieli- ja käännöstieteiden laitoksessa vuodesta 2011 alkaen. Vuosina 2008 - 2011 olin Turun kauppakorkeakoulun suomen kielen ja viestinnän lehtori, ja tätä ennen v. 2007 - 2008 Helsingin kauppakorkeakoulun suomen kielen ja talouselämän viestinnän lehtorin virassa. Väittelin tohtoriksi Turun yliopistossa keväällä 2006 aiheenani suomalaisten yritysten nimet. Väitöskirjassani sovelsin nimistöntutkimukseen teoreettisia näkökulmia kognitiivisesta kielentutkimuksesta ja systeemis-funktionaalisesta kieliteoriasta. Vuosina 1998 - 2006 toimin Turun yliopistossa suomen kielen assistenttina, suomen kielen lehtorin sekä suomen kielen ja kulttuurin lehtorin viransijaisena.

Ennen akateemista uraani työskentelin tiedottajana Suomen MS-liitossa Maskussa sekä toimittajana Suomen Tietotoimiston Turun aluetoimituksessa. Opiskelin suomea, fennougristiikkaa ja yleistä kielitiedettä Turun yliopistossa v. 1980 - 1988.

Sivutoimenani olin Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahaston asiamies vuosina 2007 - 2016. Toimin Suomen Kielen Seura ry:n vuosikirjan Sananjalan päätoimittajana vuodesta 2016 vuoteen 2021. Toimin kansainvälisen nimistöntutkijoiden järjestön ICOSin puheenjohtajana vuosina 2017 - 2021. Olen ollut myös kyseisen järjestön hallituksen jäsen sekä pohjoismaisten nimistöntutkijoiden yhteisön Nornan hallituksen varajäsen.

Tutkimus

Olen työskennellyt vanhempana tutkijana Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa CICAT2025-hankkeessa, jossa on selvitetty monitieteisesti kiertotalouteen siirtymistä vauhdittavia tekijöitä, ns. kiertotalouden katalyytteja. Hanketta on toteutettu usean suomalaisen yliopiston ja korkeakoulun yhteistyönä vuosina 2019 - 2023. Olen hankkeessa tutkinut kiertotalouspuhetta ja vastuullisen liiketoiminnan diskursseja mm. sanaston ja nimistön näkökulmasta. (Ks. https://cicat2025.turkuamk.fi/fi/)

Olen mukana suomalaisten kuntasloganien kielellisiä ja retorisia valintoja selvittävässä, Turun yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkijoiden yhteishankkeessa. Hanke käynnistyi syksyllä 2020 Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoituksella. Yhteistyökumppanina on myös Suomen Kuntaliitto. (Ks. https://sites.utu.fi/kuntasloganit/fi/)

Tutkin myös suomalaisten aikakauslehtimainosten kieltä ja mainoskielen muutosta. Aineistonani ovat Kotilieden mainokset v. 1928 - 2018. Tarkoituksenani on laajentaa aineistoa myös Suomen Kuvalehden mainoksiin v. 1918 - 2018. Tällä tutkimushankkeella ei toistaiseksi ole ulkopuolista rahoitusta.

Julkaisut

Järjestä:

Koululainen (2023)

Koululainen
Sjöblom Paula
(Yleistajuinen artikkeli tai blogikirjoitus (E1))

Vain nimikö? (2021)

Verkko-Kieleke
Sjöblom Paula
(Yleistajuinen artikkeli tai blogikirjoitus (E1))