Riikka Turtiainen profiilikuva
Riikka
Turtiainen
dosentti, Humanistinen tiedekunta
yliopistonlehtori, Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus
FT, digitaalisen kulttuurin yliopistonlehtori

Ota yhteyttä

+358 40 534 8458
Siltapuistokatu 2
28100
Pori

Asiantuntijuusalueet

mediaurheilu
sosiaalinen media
naisurheilurepresentaatiot
liikunnan pelillistäminen
kehollisuus
verkkotutkimusetiikka

Biografia

Olen työskennellyt digitaalisen kulttuurin oppiaineessa assistenttina, projektitutkijana, yliopisto-opettajana ja yliopistonlehtorina yhtäjaksoisesti vuodesta 2005 alkaen. Väittelin filosofian tohtoriksi vuonna 2012 mediaurheilun digitalisoitumisesta. Toimin tällä hetkellä muun muassa humanistisen tiedekunnan edustajana yliopiston eettisessä toimikunnassa ja toimituskunnan jäsenenä Kulttuurintutkimus- ja Wider Screen -lehdissä. Kuulun myös Suomen Akatemian rahoittaman (2018–2025) Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikön tutkimusryhmään sekä PLoP:iin (Pori Laboratory of Play). 

Opetus

Lukuvuonna 2019–2020:

  • Aineistot ja mentelmät (digitaalinen kulttuuri ja kulttuuriperinnön tutkimus) 5 op 
  • Näkökulmia digitaaliseen kulttuuriin, kulttuuriperintöön ja maisemantutkimukseen 5 op
  • Digitaalisen kulttuurin tutkielmaseminaari 10 op
  • Tutkimuseettiset erityisvalmiudet 3 op
  • Verkkoyhteisöt ja sosiaalinen media 3 op
  • Leikillinen ja pelillinen liikunta 5 op
  • Digitaalisen kulttuurin graduverstas
  • Valinnaiset erikoistumisopinnot – kirjatenttipaketit: Mediaurheilu 5 op, Verkkoteknologiat ja kehollisuus 5 op, Verkkoaktivismi 5 op

Tutkimus

Väitöskirjassani Nopeammin, laajemmalle, monipuolisemmin: digitalisoituminen mediaurheilun seuraamisen muutoksessa (2012) tutkin digitalisoitumisen vaikutusta urheilun seuraajien toimintaan, minkä jälkeen olen keskittynyt tarkastelemaan mediaurheiluun liittyvää vallankäyttöä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmista. Erityisenä mielenkiinnon kohteenani ovat naisurheilurepresentaatiot ja sosiaalinen media. Olen kiinnostunut myös kehollisen kokemuksen tarkastelusta digitaalisessa kontekstissa. Tutkin lisäksi leikki/peli- ja liikunta/urheilukulttuurien välisiä kytköksiä. Asiantuntija-alueisiini kuuluu edellisten ohella verkkoaineistoihin liittyvä tutkimusetiikka ja -metodologia.


Julkaisut

Järjestä: