Riikka Turtiainen profiilikuva
Riikka
Turtiainen
yliopistonlehtori, Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus
dosentti, Humanistinen tiedekunta
FT, digitaalisen kulttuurin yliopistonlehtori

Contact

+358 40 534 8458
Siltapuistokatu 2
28100
Pori

Asiantuntijuusalueet

mediaurheilu
sosiaalinen media
naisurheilurepresentaatiot
kehollisuus
tutkimusetiikka
verkkoaineistot

Biografia

Olen työskennellyt Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelmassa assistenttina, projektitutkijana, yliopisto-opettajana ja yliopistonlehtorina yhtäjaksoisesti vuodesta 2005 alkaen. Ohjaan kanditutkielmia, graduja ja väitöskirjoja sekä toimin digitaalisen kulttuurin suuntautumisvaihtoehdon vastuuhenkilönä ja HOPS-ohjaajana. Opetus- ja tutkimustoimintani sijoittuu verkkoyhteisöjen ja sosiaalisen median painopistealueelle.

Olen humanistisen tiedekunnan edustaja yliopiston eettisessä toimikunnassa (ihmistieteellisten tutkimusten jaosto).

Opetus

Lukuvuonna 2021–2022:

  • Tutkielmaseminaari 
  • Verkkoaineistot ja tutkimusetiikka
  • Verkkoyhteisöt ja sosiaalinen media 
  • Aineistot ja menetelmät 
  • Näkökulmia digitaaliseen kulttuuriin, kulttuuriperintöön ja maisemantutkimukseen
  • Mediaurheilun verkkokurssi 
  • Lisäksi vastaan seuraavista kirjatenttipaketeista: Sosiaalinen media ja kehollisuus (aineopinnot) ja Verkkoaktivismi ja postfeminismi (syventävät opinnot) 

Tutkimus

Väitöskirjassani (2012) tutkin digitalisoitumisen vaikutusta urheilun seuraajien toimintaan, minkä jälkeen olen keskittynyt tarkastelemaan mediaurheiluun liittyvää vallankäyttöä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmista. Erityisenä mielenkiinnon kohteenani ovat naisurheilurepresentaatiot ja sosiaalinen media sekä nykypäivän urheilija-aktivistit. Olen kiinnostunut myös kehollisen kokemuksen tarkastelusta digitaalisessa kontekstissa sekä liikunta- ja urheilukulttuurien muutoksesta. Asiantuntija-alueisiini kuuluu edellisten ohella verkkoaineistoihin liittyvä tutkimusetiikka ja -metodologia.Julkaisut

Järjestä: