Riikka Turtiainen profiilikuva
Riikka
Turtiainen
yliopistonlehtori, digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkimus
dosentti, humanistinen tiedekunta
FT, digitaalisen kulttuurin yliopistonlehtori

Ota yhteyttä

+358 40 534 8458
Siltapuistokatu 2
28100
Pori

Asiantuntijuusalueet

mediaurheilu
sosiaalinen media
naisurheilurepresentaatiot
urheilija-aktivistit
kehollisuus
tutkimusetiikka
verkkoaineistot

Biografia

Olen työskennellyt Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelmassa yliopistonlehtorina, yliopisto-opettajana, projektitutkijana ja assistenttina yhtäjaksoisesti vuodesta 2005 alkaen. Ohjaan kanditutkielmia, graduja ja väitöskirjoja sekä toimin digitaalisen kulttuurin suuntautumisvaihtoehdon vastuuhenkilönä ja HOPS-ohjaajana. Opetus- ja tutkimustoimintani sijoittuu verkkoyhteisöjen ja sosiaalisen median painopistealueelle.

Olen Turun yliopiston eettisen toimikunnan (ihmistieteellisten tutkimusten jaosto) sekä humanistisen tiedekunnan johtokunnan jäsen.

Opetus

  • KTMT1317 Seksuaalivähemmistöt urheilukulttuurissa
  • KTMT1224 Urheilu ja sosiaalinen media
  • KTMT1025 Verkkoaineistot ja tutkimusetiikka
  • KTMT1050 Sosiaalinen media ja verkkoyhteisöt
  • KTMT1001 Tutkielmaseminaari 
  • KTMT0004 Aineistot ja menetelmät 
  • KTMT0005 Näkökulmia digitaaliseen kulttuuriin, kulttuuriperintöön ja maisemantutkimukseen
  • Kirjatenttipaketit: KTMT1082 Sosiaalinen media ja kehollisuus sekä KTMT1201 Verkkoaktivismi ja postfeminismi 

Tutkimus

Väitöskirjassani (2012) tutkin digitalisoitumisen vaikutusta urheilun seuraajien toimintaan, minkä jälkeen olen keskittynyt tarkastelemaan mediaurheiluun liittyvää vallankäyttöä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmista. Erityisenä mielenkiinnon kohteenani ovat naisurheilurepresentaatiot ja sosiaalinen media sekä nykypäivän urheilija-aktivistit. Olen kiinnostunut myös kehollisen kokemuksen tarkastelusta digitaalisessa kontekstissa sekä liikunta- ja urheilukulttuurien muutoksesta. Olen yksi pohjoismaisen Women in a Digitized Sports Culture -tutkimusverkoston perustajista ja kuulun Liikunnan yhteiskuntatieteiden asiantuntijaryhmään (LYHTY, toimikausi 2024–2026). 

Asiantuntija-alueisiini kuuluu edellisten ohella verkkoaineistoihin liittyvä tutkimusetiikka ja -metodologia.

Julkaisut

Järjestä:

Talviurheilua ja TikTokia (2022)

WiderScreen
Turtiainen Riikka
(Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1))