Saara Nolvi profiilikuva
Saara
Nolvi
erikoistutkija Sr., psykologia
dosentti, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Ph.D (FT), adjunct professor (dos.)
Centre of Excellence for Learning Dynamics and Intervention (InterLearn); Psykologian ja logopedian laitos, FinnBrain-syntymäkohorttitutkimus

Ota yhteyttä

Kiinamyllynkatu 10
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

itsesäätely
toiminnanohjaus
temperamentti
sosioemotionaalinen kehitys
raskaudenaikainen ja varhainen stressi
masennus
ahdistus
mielenterveys
kognitiivinen kehitys
yksilölliset erot herkkyydessä ympäristölle
erityisherkkyys
rakenneyhtälömallit
MRI

Opetus

Tällä hetkellä opetettavat kurssit:

PSYK3933, Kehityspsykologian perusteet

PSYK4323, Psykologian pro gradu -tutkielma

Tutkimus

Olen kehityspsykologian dosentti sekä psykologi. Toimin senioritutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa InterLearn-huippuyksikkötutkimuksessa sekä FinnBrain-syntymäkohortissa, joka sijoittuu psykologian oppiaineen lisäksi lääketieteellisen tiedekunnan kliiniseen laitokseen.

Tutkimukseni keskittyy siihen, miten varhaiset ympäristöt vaikuttavat lapsen itsesäätelyn kehitykseen. Lisäksi tutkin tätä yhteyttä välittäviä biologisia mekanismeja (mm. aivojen rakenne ja toiminta, hormonipitoisuudet). Olen lisäksi kiinnostunut yksilöiden välisistä eroista plastisiteetissa ja herkyydessä ympäristölle, sekä siitä, miten ympäristötekijät muokkaavat tätä herkkyyttä kehityksen aikana.  

InterLearn-huippuyksikkötutkimuksessa keskitymme etenkin itsesäätelyn pitkittäiskehityksen merkitykseen lapsen mielenterveyden ja akateemisten taitojen (lukeminen, matematiikka, tuen tarve koulussa) kannalta. Haluamme myös selvittää, miten erilaiset ympäristötekijät voivat suojata tai lisätä riskiä oppimisen ja tunne-elämän toimintakyvyn vaikeuksille.


Julkaisut

Järjestä:

Association of cumulative prenatal adversity with infant subcortical structure volumes and child problem behavior and its moderation by a coexpression polygenic risk score of the serotonin system (2023)

Development and Psychopathology
Acosta H, Kantojärvi K, Tuulari JJ, Lewis JD, Hashempour N, Scheinin NM, Lehtola SJ, Nolvi S, Fonov VS, Collins DL, Evans AC, Parkkola R, Lähdesmäki T, Saunavaara J, Merisaari H, Karlsson L, Paunio T, Karlsson H
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))