Saara Nolvi profiilikuva
Saara
Nolvi
Turun ihmistieteiden tutkijakollegium (TIAS)
dosentti, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
tutkijatohtori, Psykologia
Ph.D (FT), adjunct professor (dos.)
Turku Institute for Advanced Studies (TIAS); Psykologian ja logopedian laitos, FinnBrain-syntymäkohorttitutkimus

Ota yhteyttä

Kiinamyllynkatu 10
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

itsesäätely
toiminnanohjaus
temperamentti
sosioemotionaalinen kehitys
raskaudenaikainen ja varhainen stressi
masennus
ahdistus
mielenterveys
kognitiivinen kehitys
yksilölliset erot herkkyydessä ympäristölle
erityisherkkyys
rakenneyhtälömallit
MRI

Opetus

Tällä hetkellä opetettavat kurssit:

PSYK3933, Kehityspsykologian perusteet

PSYK4323, Psykologian pro gradu -tutkielma

Tutkimus

Olen kehityspsykologian dosentti sekä psykologi ja toimin tutkijatohtorina monitieteisessä TIAS-tutkijakollegiumissa TY:n psykologian ja logopedian laitoksen alla. Lisäksi työskentelen FinnBrain-syntymäkohortissa, joka sijoittuu psykologian oppiaineen lisäksi lääketieteellisen tiedekunnan kliiniseen laitokseen.

Tutkimukseni keskittyy siihen, miten varhainen stressi vaikuttaa lapsen itsesäätelyn kehitykseen. Lisäksi tutkin tätä yhteyttä välittäviä mekanismeja (mm. biologiset tekijät, aivojen rakenne ja toiminta, kognitiot). Teen tutkimusta useilla rinnakkaisilla kohorttiaineistoilla, tavoitteena tehdä nimenomaan mahdollisimman toistettavaa tutkimusta. Olen lisäksi kiinnostunut yksilöiden välisistä eroista plastisiteetissa ja herkyydessä ympäristölle, sekä siitä, miten ympäristötekijät muokkaavat tätä herkkyyttä kehityksen aikana. 

Julkaisut

Järjestä:

Neonatal Amygdala Volumes and the Development of Self-Regulation from Early Infancy to Toddlerhood (2021)

Neuropsychology
Nolvi Saara, Tuulari Jetro J., Pelto Juho, Bridgett David J., Eskola Eeva, Lehtola Satu J., Hashempour Niloofar, Korja Riikka, Kataja Eeva-Leena, Saunavaara Jani, Parkkola Riitta, Lähdesmäki Tuire, Scheinin Noora M., Fernandes Michelle, Karlsson Linnea, Lewis John D., Fonov Vladimir S., Collins D. Louis, Karlsson Hasse
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))

Fearing the disease or the vaccine: The case of COVID-19 (2021)

Personality and Individual Differences
Karlsson Linda C., Soveri Anna, Lewandowsky Stephan, Karlsson Linnea, Karlsson Hasse, Nolvi Saara, Karukivi Max, Lindfelt Mikael, Antfolk Jan
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))