Saara Nolvi profiilikuva
Saara
Nolvi
erikoistutkija sr., Psykologia
Turun ihmistieteiden tutkijakollegium (TIAS)
dosentti, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Ph.D (FT), adjunct professor (dos.)
Turku Institute for Advanced Studies (TIAS); Centre of Excellence for Learning Dynamics and Intervention (InterLearn); Psykologian ja logopedian laitos, FinnBrain-syntymäkohorttitutkimus

Contact

Kiinamyllynkatu 10
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

itsesäätely
toiminnanohjaus
temperamentti
sosioemotionaalinen kehitys
raskaudenaikainen ja varhainen stressi
masennus
ahdistus
mielenterveys
kognitiivinen kehitys
yksilölliset erot herkkyydessä ympäristölle
erityisherkkyys
rakenneyhtälömallit
MRI

Opetus

Tällä hetkellä opetettavat kurssit:

PSYK3933, Kehityspsykologian perusteet

PSYK4323, Psykologian pro gradu -tutkielma

Tutkimus

Olen kehityspsykologian dosentti sekä psykologi ja toimin tutkijatohtorina monitieteisessä TIAS-tutkijakollegiumissa TY:n psykologian ja logopedian laitoksen alla. Olen vasta aloittanut myös senioritutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa InterLearn-huippuyksikkötutkimuksessa. Lisäksi työskentelen FinnBrain-syntymäkohortissa, joka sijoittuu psykologian oppiaineen lisäksi lääketieteellisen tiedekunnan kliiniseen laitokseen.

Tutkimukseni keskittyy siihen, miten varhaiset ympäristöt vaikuttavat lapsen itsesäätelyn kehitykseen. Lisäksi tutkin tätä yhteyttä välittäviä biologisia mekanismeja (mm. aivojen rakenne ja toiminta, hormonipitoisuudet). Olen lisäksi kiinnostunut yksilöiden välisistä eroista plastisiteetissa ja herkyydessä ympäristölle, sekä siitä, miten ympäristötekijät muokkaavat tätä herkkyyttä kehityksen aikana.  Teen tutkimusta useilla rinnakkaisilla kohorttiaineistoilla, tavoitteena tehdä nimenomaan mahdollisimman toistettavaa tutkimusta. 

Julkaisut

Järjestä:

Subcortical and hippocampal brain segmentation in 5-year-old children: Validation of FSL-FIRST and FreeSurfer against manual segmentation (2022)

European Journal of Neuroscience
Lidauer Kristian, Pulli Elmo P., Copeland Anni, Silver Eero, Kumpulainen Venla, Hashempour Niloofar, Merisaari Harri, Saunavaara Jani, Parkkola Riitta, Lähdesmäki Tuire, Saukko Ekaterina, Nolvi Saara, Kataja Eeva-Leena, Karlsson Linnea, Karlsson Hasse, Tuulari Jetro J.
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))