Susanna Paasonen profiilikuva
Susanna
Paasonen
professori, Median, musiikin ja taiteen tutkimus
Professor of Media Studies

Ota yhteyttä

+358 29 450 3429
+358 50 328 9613
Kaivokatu 12
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

internet-tutkimus
seksuaalisuuden tutkimus
populaarikulttuuri
affektiteoria
mediateoria
pornografia

Biografia

Susanna Paasonen on mediatutkimuksen professori ja oppiaineen vastuuhenkilö. Valmistuttuaan filosofian tohtoriksi mediatutkimuksesta vuonna 2002 hän toimi mediakulttuurin pt. tuntiopettajana Tampereen yliopistossa (2003), postdoc-tutkijana TY:n naistutkimuskeskuksessa (2004-2005), digitaalisen kulttuurin yliassistenttina Jyväskylän yliopistossa (2005-2007), kollegiumtutkijana Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa (2007-2010) sekä digitaalisen kulttuurin ma. professorina JyYssä (2010-2011) ennen kuin aloitti nykyisessä tehtävässään elokuussa 2011. Paasonen nimettiin mediakulttuurin dosentiksi TaYssa 2004 sekä feministisen mediatutkimuksen dosentiksi TY:ssä 2006. Hän oli Suomalaisen Tiedeakatemian jakaman Jutikkala-palkinnon ensimmäinen vastaanottaja vuonna 2011 ja vietti osan tutkimusvapaasta vuodestaan vierailevana tutkijana MIT:n Comparative Media Studies -yksikössä sekä Microsoft Research New Englandin sosiaalisen median tutkimusryhmässä (2016).

Opetus

Paasosella on laaja opetuskokemus mediatutkimuksen, kulttuurintutkimuksen, digitaalisen kulttuurin ja sukupuolentutkimuksen aloilla. Hän on mediatutkimuksen oppiaineen jatko-opintojen vastuuhenkilö ja osallistuu sekä väitöskirjojen että pro gradu -tutkielmien ohjaamiseen. Hän opettaa vuosittain aineopintotasoisen Media ja verkostot -kurssin sekä sosiaaliseen mediaan, seksuaalisuuteen, affektiin ja pornografiaan keskittyviä erikoiskursseja.

Tutkimus

Paasonen on erikoistunut populaarikulttuurintutkimukseen, affektiteoriaan, mediateoriaan sekä seksuaalisuuden ja pornografian tutkimukseen. Hän on julkaissut mm. monografiat Carnal Resonance: Affect and Online Pornography (MIT Press 2011), Pornosta (Eetos, 2015), Many Splendored Things: Thinking Sex and Play (Goldsmiths Press 2018) ja Not Safe for Work: Sex, Humor, and Risk in Social Media (yhdessä Kylie Jarrettin and Ben Lightin kanssa, MIT Press, ilmestyy) sekä toimittanut teokset Pornification: Sex and Sexuality in Media Culture (yhdessä Kaarina Nikusen ja Laura Saarenmaan kanssa, Berg 2007), Working with Affect in Feminist Readings: Disturbing Differences (yhdessä Marianne Liljeströmin kanssa, Routledge 2010) ja Networked Affect (yhdessä Ken Hillisin ja Michael Petitin kanssa, MIT Press 2015). 

Paasonen on vastuullinen johtaja Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa konsortiossa "Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa" (2019-2022/5) sekä Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa "Sexuality and Play in Media Culture" (2017-2021) sekä toimituskunnan jäsen lehdissä New Media & Society, Social Media + Society, Sexualities, Porn Studies, International Journal of Cultural Studies, Capacious, Journal of Scandinavian Cinema ja Monstrum. Hänen käynnissä olevat kirjahankkeensa käsittelevät tylsyyttä ja distraktiota sosiaalisessa mediassa, feministisiä taktiikoita ja huumoria sosiaalisessa mediassa (yhdessä Jenny Sundénin kanssa) sekä esineellistämisen käsitettä (yhdessä Feona Attwoodin, Alan McKeen, John Mercerin ja Clarissa Smithin kanssa). Paasosen täysi ansio- ja julkaisuluettelo löytyvät osoitteesta susannapaasonen.org


Julkaisut

Järjestä: