Topi Artukka profiilikuva
Topi
Artukka
historia ja arkeologia
FT, tutkijatohtori
Suomen historia

Ota yhteyttä

Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Seurapiirien ja seurustelun historia
säätyläiset ja eliitit
1800-luku
Suomen historia
mikrohistoria
kaupunkihistoria
tanssiminen
päiväkirjat
opiskelijaelämän historia

Biografia

Väittelin toukokuussa 2021 Turun yliopiston Suomen historian oppiaineesta aiheesta Tanssiva kaupunki. Turun seurapiiri sosiaalisena näyttämönä 1810-luvulla. Teos on saatavilla sekä painettuna että sähköisenä ja sen on kustantanut Suomen Tiedeseura.

Tällä hetkellä työskentelen prof. Kirsi Vainio-Korhosen johtamassa Lasten ja nuorten arjen kokemukset köyhyydestä ja huono-osaisuudesta kriisien jälkeisessä Suomessa 1800-luvulta nykypäivään -hankkeessa tutkijatohtorina. Tutkimukseni käsittelee 1800-luvun suurten nälkävuosien lapsiköyhyyttä sekä hyväntekeväisyystyötä 1800-luvun Suomessa.

Vuodesta 2024 lähtien työskentelen FT Heidi Hakkaraisen johtamassa Lukemalla kansalaiseksi? Lastenkirjat ja kasvatuksellinen kirjallisuus Suomessa, 1790–1850 -hankkeessa, jossa tutkimukseni kohteena eliitin kasvatusoppaat ja porvarillisen kansalaisuuden tuottaminen.

Opetus

Olen suorittanut yliopistopedagogiikan opintoja 10 op verran.
Viimeisin opetus: Luostarimäen historiaa käsittelevällä kurssilla (5 op) luento- sekä pienryhmäopetusta. Kurssi oli aineopintotasoinen.

Vuonna 2019 toimin toisena opettajana Suomen historian linjat ja murrokset -kursilla. Kurssi on osa Turun yliopiston historian perusopintoja.


Olen opettanut lisäksi useita historian perusopintotason verkkokursseja Turun avoimessa yliopistossa.

Tutkimus

Väitöstutkimukseni "Tanssiva kaupunki. Turun seurapiiri sosiaalisena näyttämönä 1810-luvulla" (2021) käsittelee turkulaisten seurapiirien elämäntapaa; niiden rakennetta, toimintaa ja ylirajaisia ulottuvuuksia. Kaupunkihistoriallinen tutkimukseni osallistuu laajemmin keskusteluun sosiaalisten suhteiden, verkostojen ja sukupuolen mahdollisuuksista 1800-luvun alussa sekä seurustelukulttuurin eri muodoista ja merkityksestä eliitille. Se sijoittuu osaksi eliitin kulttuurihistorian, yhteisöjen historian ja seurallisuuden historian tutkimusperinteitä.

Tällä hetkellä tutkin köyhien lasten elämänkulkuja suurten nälkävuosien Suomessa sekä eliitin hyväntekeväisyystyötä. Tarkastelen työssäni erityisesti kouluja ja erilaisia laitoksia, jotka huolehtivat köyhistä lapsista.

Jatkan edelleen tutkimusta myös eliitin kulttuurihistoriaa ja seurallisuuden historian parissa. Olen kiinnostunut seuraelämän tavoista, seurallisuudesta, seuraelämän materiaalisista puitteista, asumisen historiasta sekä porvarillisen maailmankuvan ja kansalaisuuden tuottamisesta.

Olen tutkinut myös ylioppilaiden historiaa kahdessa tutkimushankkeessa – Tie meren yli ja Turun yliopiston ylioppilaskunta 100 vuotta – joista jälkimmäistä johdin.


Julkaisut

Järjestä:

Promootioiden historiaa Turussa (2022)

Auraica: Scripta A Societate Porthan Edita
Artukka Topi
(Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1))