Topi Artukka profiilikuva
Topi
Artukka
Arkeologia ja Suomen historia
FT, tutkijatohtori

Contact

Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Seurapiirien ja seurustelun historia
säätyläiset ja sivistyneistö
1800-luku
Suomen historia
mikrohistoria
kaupunkihistoria
tanssiminen
päiväkirjat
opiskelijaelämän historia

Biografia

Väittelin toukokuussa 2021 Turun yliopiston Suomen historian oppiaineesta aiheesta Tanssiva kaupunki. Turun seurapiiri sosiaalisena näyttämönä 1810-luvulla. Teos on saatavilla sekä painettuna että sähköisenä ja sen on kustantanut Suomen Tiedeseura.

Tällä hetkellä työskentelen prof. Kirsi Vainio-Korhosen johtamassa Lasten ja nuorten arjen kokemukset köyhyydestä ja huono-osaisuudesta kriisien jälkeisessä Suomessa 1800-luvulta nykypäivään -hankkeessa projektitutkijana.

Tutkimustöiden ohella johdan Turun yliopiston ylioppilaskunnan historiaa käsittelevää tutkimushanketta, jossa toimin myös kirjoittajana.

Opetus

Olen suorittanut yliopistopedagogiikan opintoja 10 op verran.
Viimeisin opetus: Luostarimäen historiaa käsittelevällä kurssilla (5 op) luento- sekä pienryhmäopetusta. Kurssi oli aineopintotasoinen.

Vuonna 2019 toimin toisena opettajana Suomen historian linjat ja murrokset -kursilla. Kurssi on osa Turun yliopiston historian perusopintoja.


Olen opettanut lisäksi useita historian perusopintotason verkkokursseja Turun avoimessa yliopistossa.

Tutkimus

Väitöstutkimukseni "Tanssiva kaupunki. Turun seurapiiri sosiaalisena näyttämönä 1810-luvulla" käsittelee turkulaisten seurapiirien elämäntapaa; niiden rakennetta, toimintaa ja kansainvälisiä ulottuvuuksia. Kaupunkihistoriallinen tutkimukseni osallistuu laajemmin keskusteluun sosiaalisten suhteiden, verkostojen ja sukupuolen mahdollisuuksista 1800-luvun alussa sekä seurustelukulttuurin eri muodoista ja merkityksestä säätyläistölle. Tutkimukseni keskeinen lähde on hovioikeuden virkamies Johan Petter Winterin päiväkirja.


Köyhyyden ja osattomuuden kertomattomat kokemukset -hankkeessa tutkin Turun palon 1827 jälkeistä yhteiskunnan kehitystä ja Turun kaupunkikuvan muutosta 1830- ja 1840-luvulla.

Julkaisut

Järjestä: