Veli-Matti Vesterinen profiilikuva
Veli-Matti
Vesterinen
yliopistonlehtori, Kemian laitos
PhD

Contact

+358 29 450 3208
+358 50 328 4659

Asiantuntijuusalueet

tiedekasvatus
kestävyyskasvatus
kemian opetuksen ja oppimisen tutkimus
opettajankoulutus

Julkaisut

Järjestä: