Ville
Laitinen
tohtorikoulutettava, Sovellettu matematiikka
tohtorikoulutettava (tutkijakoulut), Kieli- ja puheteknologia

Ota yhteyttä

Julkaisut

Järjestä: