Ville
Laitinen
tohtorikoulutettava, Tietotekniikan laitos
tohtorikoulutettava (tutkijakoulut), Data-analytiikka

Ota yhteyttä

Julkaisut

Järjestä: