Ville
Laitinen
tohtorikoulutettava, Sovellettu matematiikka
Tohtorikoulutettava (tutkijakoulut), Data-analytiikka

Ota yhteyttä

Julkaisut

Järjestä: