Turun kauppakorkeakoulun hakukohteet

Turun kauppakorkeakoulun hakukohteiden keväällä 2020 muutetut valintaperusteet löytyvät tältä sivulta. 

Vain tällä sivulla mainittujen hakukohteiden valintaperusteisiin on tullut muutoksia, muut pysyvät ennallaan.

Huom! Taloustieteen osalta päivitetty tietoja valintakokeista 1.6.2020 ja täsmennetty 2.6.2020 (Valinta VTK/VTM-tutkintoon), lisätty AMK-kokeen pisteet 10.6.2020

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan toisen vaiheen valintakoe

Valintakoe järjestetään tiistaina 16.6.2020 klo 12-14

Turun yliopiston koepaikaksi valinneet ovat saaneet sähköpostitse ohjeet toisen vaiheen valintakokeeseen osallistumisesta. Koronan vuoksi olemme ohjeistaneet tarkasti kaikkia osallistujia, jotta tilaisuus on mahdollisimman turvallinen kaikille mukana oleville.

Hakijat on jaettu hakijaryhmiin 1-6 sen mukaan, missä rakennuksessa hakija tekee kokeen ja mitä sisäänkäyntiä hänen tulee käyttää. Toimi sähköpostitse saamasi ohjeen mukaan ja saavu hakijaryhmäsi mukaiselle odotusalueelle ajoissa. Ohjeen mukana on kartta odotusalueesta, jolle sinun tulee saapua.

Muista ottaa henkilötodistus mukaan kokeeseen, ilman sitä et pääse suorittamaan valintakoetta.

Huomaa, että myöhässä saapuvia ei oteta kokeeseen.

 

Kauppatieteet, Pori, kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri (3 v + 2 v), Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta
Kauppatieteet, Turku, kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri (3 v + 2 v), Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta
Taloustiede, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri (3 v + 2 v)

Valintaperusteet ovat muuttuneet valintakoevalinnan osalta. Todistusvalintaa koskevat valintaperusteet eivät ole muuttuneet ja ne ovat nähtävillä hakukohteen tiedoissa Opintopolussa. Valittavien kiintiöitä ei ole muutettu.

Päivitys 18.6.2020

Taloustieteen valintakoekiintiöön on lisätty viisi aloituspaikkaa syksylle 2020. Paikoista kolme on varattu ensikertalaisille hakijoille. Valintakokeen perusteella valitaan siis yhteensä 19 opiskelijaa.

 

Päivitys 10.6.2020

Toisen vaiheen kokeen kutsut on lähetetty ja AMK-valintakokeen pisteet julkaistu. Oheisesta listasta näet AMK-valintakokeesta saamasi pisteet hakemuksesi OID-numeron perusteella ja ohjeet OID-numeron tarkistamiseen Opintopolusta. Listaan on hakemusnumeroiden kohdalle merkitty myös tieto kutsumisesta toisen vaiheen kokeeseen.

AMK-valintakokeen pisteet

 

Päivitys 1.6.2020/2.6.2020:

Ensimmäisen vaiheen valintakokeen ohje on lähetetty kaikille hakijoille (viesti opintopolussa, jossa linkki koeohjeeseen)

Ensimmäisen vaiheen valintakokeen aika on täsmentynyt: koe on torstaina 4.6.2020 alkaen klo 14-16. Kokeeseen kirjaudutaan klo 14-16 välillä henkilökohtaisena kirjautumisaikana. Kokeen kesto on kaikille hakijoille sama kirjautumisajasta riippumatta (lisäaikaa saaneilla huomioidaan lisäksi lisäaika).

Lue huolellisesti ohjeet kokeeseen osallistumisesta: Yliopistojen valintakokeet AMK-järjestelmässä, ml. ohjeet osallistumisesta, mikäli olet hakenut sekä AMK-hakukohteeseen että taloustieteen hakukohteeseen, tietyissä tilanteissa koeaikasi on tällöin aamupäivällä. Epäselvässä tapauksessa ota yhteyttä hakijapalveluihin (hakijapalvelut(a)utu.fi).

Toisen vaiheen valintakoe järjestetään aiemmin tiedotettuna aikana, perjantaina 12.6. klo 12-14, Turun yliopiston tiloissa järjestettävänä kokeena pienryhmissä turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Valintakokeen toiseen vaiheeseen edenneet hakijat saavat kutsun valintakokeeseen viimeistään 10.6.2020.

****

Valintakoevalinta

Valintakokeessa valitaan 14 uutta opiskelijaa valintakoesuorituksen perusteella. Valintakoevalinta on kaksivaiheinen. Jotta hakija voi tulla valituksi valintakoevalinnassa, hänen on osallistuttava valintakokeen molempiin vaiheisiin. Valintajärjestys määräytyy valintakoepisteiden perusteella siten, että valintakokeen ensimmäisen vaiheen kokeen perusteella parhaiten menestyneet hakijat etenevät toiseen vaiheeseen. Lopullinen valintajärjestys määräytyy valintakokeen toisen vaiheen valintakoepisteiden perusteella.

Valintakokeen ensimmäinen vaihe

Ensimmäisessä vaiheessa hakijat suorittavat etänä sähköisen valintakokeen. Ensimmäisen vaiheen valintakoe on AMK-valintakoe. Koe muodostuu neljästä osiosta: 1) päätöksentekotaidot, 2) opetuskieli (suomi), 3) englannin kieli ja 4) matemaattiset taidot. Jotta hakija voi tulla valituksi valintakokeen toiseen vaiheeseen, hänen on suoritettava hyväksytysti kaikki osiot. Valintakoe tehdään suomen kielellä, pl. englannin kielen osio. AMK-valintakokeeseen ei liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä.

Valintakokeen ensimmäinen vaihe toteutetaan torstaina 4.6.2020 AMK-valintakokeena. Valintakoetta varten hakija tarvitsee tietokoneen, jossa on internet-yhteys. Tieto valintakokeen kellonajasta ja tarkemmat ohjeet ensimmäisen vaiheen valintakokeen suorittamista varten lähetetään hakijoille sähköpostitse (hakijan Opintopolussa hakemuksellaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen) viimeistään 1.6.2020. 

Valintakokeen ensimmäiseen vaiheeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Ensikertalaisille valintakoevalinnassa on varattu 10 paikkaa. Jos sinut on hyväksytty todistusvalinnassa ensimmäiselle hakutoiveellesi, et voi osallistua enää valintakokeeseen. Jos sinut on todistusvalinnassa hyväksytty alemmalle hakutoiveellesi, voit osallistua vielä ylempien hakutoiveiden valintakokeisiin.

IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavat: Vaikka sinut olisi hyväksytty todistusvalinnassa ennakkoarvioiden perusteella ensimmäiselle hakutoiveellesi, voit osallistua kaikkien hakutoiveidesi valintakokeisiin, koska lopulliset arvosanasi eivät välttämättä riitä todistusvalinnassa hyväksytyksi tulemiseen.

Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ensimmäisen vaiheen valintakokeen perusteella seuraavasti:
1.    matemaattisesta osiosta saadut pisteet
2.    opetuskieli (suomi) -osiosta saadut pisteet
3.    päätöksentekotaidot -osiosta saadut pisteet
Mikäli tämän jälkeenkin hakijoita on tasapisteissä, hyväksytään kaikki ko. hakijat suorittamaan valintakokeen toinen vaihe.

Valintakokeen toinen vaihe

Ensimmäisen vaiheen valintakokeen tuloksen perusteella valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsutaan valintakoevalinnan sisäänottokiintiöön nähden vähintään kolminkertainen määrä hakijoita. Valintakokeen toinen vaihe perustuu valintakoekirjallisuuteen ja kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.

Valintakoemateriaali valintakokeen toiseen vaiheeseen (julkaistu 12.5.2020, myös Opintopolku.fi-palvelussa)

Sähköisen julkaisun ”Economy, Society, and Public Policy (version 1.0.0)” luvut 1-5 (chapters 1-5). Lukujen otsikot ovat:

1. Capitalism and democracy: Affluence, inequality, and the environment
2. Social interactions and economic outcomes
3. Public policy for fairness and efficiency
4. Work, wellbeing, and scarcity
5. Institutions, power, and inequality

Julkaisu on saatavilla ilmaiseksi verkkosivulla: https://www.core-econ.org/espp/. Hakija voi halutessaan ostaa käyttöönsä julkaisun painetun version ("Economy, Society, and Public Policy", Oxford University Press, julkaisupäivämäärä 18.9.2019, ISBN: 9780198849841).  

Valintakoe on suomeksi ja siihen vastataan suomen kielellä.

Osa valintakoekysymyksistä saattaa sisältää laskutehtäviä, jotka edellyttävät lukion lyhyen matematiikan hyvää hallintaa.

Turun kauppakorkeakoulu voi perustellusta syystä jättää osan valintakoetehtävistä kokonaan tai osittain arvioinnin ulkopuolelle, mikäli tämän katsotaan olevan tarpeellista hakijoiden tasapuolisen kohtelun vuoksi.

Valintakokeen toinen vaihe toteutetaan perjantaina 12.6.2020 klo 12-14. Pandemiatilanteesta riippuen valintakokeen toinen vaihe järjestetään joko sähköisesti etäyhteydellä suoritettavana kokeena tai Turun yliopiston tiloissa suoritettavana kokeena terveys- ja turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Valintakokeen toiseen vaiheeseen edenneet hakijat saavat kutsun valintakokeeseen viimeistään 10.6.2020. Toiseen vaiheeseen kutsuttavat hakijat saavat tällöin tiedon valintakokeen toteuttamistavasta ja tarkemmat ohjeet kokeeseen valmistautumista varten.

Mikäli toisen vaiheen valintakoe toteutetaan sähköisesti etäyhteydellä, hakijalla tulee olla käytössään tietokone, jossa on internet-yhteys, mikrofoni, kaiutin ja kamera. Etäyhteydellä tehtävän kokeen valvonnassa käytetään hakijan tietokoneen kautta välittyvää ääni- ja videoyhteyttä. Kokeessa hakijan tulee todistaa henkilöllisyytensä. Koetilanne saatetaan tallentaa. Toisen vaiheen valintakokeen tarkemmat laite- ja ohjelmistovaatimukset julkaistaan hakijoille Turun yliopiston verkkosivulla: https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/yhteishaku/muutokset2020.

Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasapistetilanne toisen vaiheen valintakokeen monivalintakysymysosion perusteella seuraavasti:
1.    valintakokeen toisessa vaiheessa enemmän oikeita vastauksia antanut
2.    valintakokeen toisessa vaiheessa vähemmän vääriä vastauksia antanut
3.    valintakokeen toisessa vaiheessa vähemmän tyhjiä vastauksia antanut
Jos tämän jälkeen hakijoita on edelleen tasapisteissä, hyväksytään kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

Mikäli valintakoevalinnassa hyväksyttävissä olevien hakijoiden määrä alittaa aloituspaikkojen määrän, siirretään täyttämättä jäävät aloituspaikat täytettäväksi todistusvalinnalla ensikertalaisuuskiintiön määrä huomioon ottaen.

Valinta etenee valtakunnallisen yhteishaun sijoittelun mukaisesti. Tulokset julkistetaan valtakunnallisen yhteyshaun aikataulun ja käytäntöjen mukaisesti.

Yksilölliset järjestelyt

Valintakoetta koskevien yksilöllisten järjestelyjen osalta noudatetaan Turun yliopiston ohjeistusta.

Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma, Pori, kauppatieteiden maisteri (2 v)

Valintaprosessin toinen vaihe eli ryhmäkeskustelut on peruttu. Muilta osin valintaperusteet pysyvät ennallaan. Hakukohteen valintaperusteet Opintopolussa.