TSE opiskelijat

Turun kauppakorkeakoulun uudelle opiskelijalle

Onneksi olkoon ja tervetuloa opiskelemaan!

Muista tarkistaa sähköpostisi, sillä lähetämme sinulle heinäkuussa sähköisen tervetulokirjeen ja ohjeet opintojen aloittamiseen.

Lisäksi tarkista yliopiston pääsivuilta yleiset ohjeet opintojen aloittamiseen liittyvistä toimenpiteistä, kuten opiskelupaikan vastaanottaminen ja lukuvuosi-ilmoittautuminen.

Huom! Yliopiston rehtori on 28.5.2020 tiedotteessa linjannut, että Turun yliopistossa jatketaan pääsääntöisesti etäopetusta ja -opiskelua syyslukukauden ensimmäisen periodin ajan. Perehdytysviikon suuret, kaikille yhteiset luennot järjestetään etäyhteyksin, mutta järjestämme turvallisuusohjeiden rajoissa muuta perehdytysohjelmaa pienryhmissä. Tarkempaa tietoa syksyn opetuksesta uusille opiskelijoille on koottu tämän sivun alaosaan.

Saat lisätietoja opintojen alkuun liittyen myös tervetulokirjeessä. Jos sinulla on kysyttävää opetukseen ja perehdytykseen liittyen, ota yhteyttä Turun kauppakorkeakoulun opintotoimistoihin: tseopintotoimisto@utu.fi (Turku) / poriopintotoimisto@utu.fi (Pori). Yleisemmissä korona-tilanteeseen liittyvissä asioissa voit olla sähköpostitse yhteydessä osoitteeseen koronainfo@utu.fi.

Opintojen aloittaminen kauppakorkeakoulussa

Perehdytysviikko

Kauppakorkeakoulun uusien opiskelijoiden perehdytysviikko järjestetään viikkoa ennen opetuksen alkua eli pääsääntöisesti elokuun viimeisellä viikolla. Syksyllä 2020 perehdytysviikko alkaa maanantaina 24.8. sekä Turussa että Porissa.

Perehdytysviikolle osallistuminen on opintojen sujuvan aloittamisen edellytys. Vastaavia infotilaisuuksia ei järjestetä muuna ajankohtana lukuvuoden aikana. Perehdytystilaisuuksiin osallistumatta jättäneellä on vastuu selvittää käsitellyt asiat itsenäisesti.

Kaikille uusille opiskelijoille lähetetään sähköpostitse infopaketti opintojen aloittamisesta heinäkuun aikana. Paketti sisältää mm. perehdytysviikon ohjelman.

Tuutorointi

Tuutorit ovat oman tutkinto-ohjelmasi aiempien vuosikurssien opiskelijoita. He tutustuttavat sinut yliopistomaailmaan ja opiskelijaelämään, neuvovat opiskeluun liittyvissä asioissa ja auttavat pääsemään sujuvasti alkuun opinnoissa. Tuutoriryhmässä tutustut nopeasti myös muihin opiskelijoihin.

Kandi- ja maisterivaiheen opiskelijat jaetaan etukäteen tuutoriryhmiin. Ryhmät tapaavat tuutorin perehdytysviikolla ja sen jälkeen syys- ja lokakuun aikana noin kymmenen kertaa. Tuutoritoiminta on tärkeä osa opintojen sujuvaa aloitusta sekä opiskelijayhteisöön ja opiskeluympäristöön tutustumista.

Tuutorin tehtävä on kertoa sinulle kauppakorkean opiskelukäytännöistä ja toimintatavoista sekä opettaa sinulle sähköisten työkalujen  käyttöä (mm. yliopiston ja kirjaston järjestelmät, tentti- ja kurssi-ilmoittautumiset ym.).

TSE-muistilista

Muista tarkistaa yliopiston pääsivuilta yleiset ohjeet opintojen aloittamiseen liittyvistä toimenpiteistä, kuten opiskelupaikan vastaanottaminen ja lukuvuosi-ilmoittautuminen.

Oma tuutorisi on sinuun yhteydessä ennen opintojen alkua, ellet ole erikseen kieltänyt tietojesi luovuttamista tuutorillesi.

Turun opiskelijat:

 • Jos sinulla on kysyttävää opintoihin tai opiskelun alkuun liittyen, voit olla yhteydessä tseopintotoimisto(a)utu.fi.
 • Jos tulet opiskelijaksi kauppatieteiden kandidaatin/maisterin tutkinto-ohjelmaan, liity halutessasi Turun KY:n jäseneksi.
 • Jos tulet opiskelemaan valtiotieteiden kandidaatin/maisterin tutkintoa taloustieteen pääaineeseen, liity halutessasi T-Klubin jäseneksi.

Porin opiskelijat:

 • Jos sinulla on kysyttävää opintoihin tai opiskelun alkuun liittyen, voit olla yhteydessä poriopintotoimisto(a)utu.fi.
 • Porissa kauppatieteellistä tutkintoa suorittavat voivat halutessaan liittyä PorKY:n jäseneksi.
 • Suoraan maisterivaiheeseen valitut: Aiemmin ilmoitetusta poiketen hyväksyttyjen hakijoiden ei tarvitse toimittaa alkuperäisiä, valinnan perusteena olevia tutkinto- ja muita todistuksia nähtäviksi. Sen sijaan todistusten alkuperän vahvistaminen tehdään suoritusrekisterin (SURE) avulla. Ulkomailla pohjatutkinnon suorittaneet saavat erikseen ohjeet alkuperäisten tutkintodokumenttien näyttämisestä.

Opinnot alkavat perehdytysviikolla, nähdään silloin!
 

Opintojen suunnittelu

Voit käydä etukäteen tutustumassa ensi lukuvuoden kursseihin ja opetusaikatauluihin sähköisessä opinto-oppaassa!

KTK-/KTM-opiskelijat

 • Ensimmäisen vuoden opinnot koostuvat pääosin kaikille yhteisistä opinnoista, mutta jos olet suorittanut jo aiemmin tutkintoon soveltuvia opintoja, voi lukujärjestyksessäsi olla tilaa muillekin kursseille.
 • KTK/KTM-opiskelijat laativat ensimmäisen lukuvuoden aikana henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) kandidaatin tutkintoa varten. HOPS on alustava suunnitelma siitä, miten ja missä aikataulussa aiot opintosi suorittaa.
 • Avoimen väylän ja siirtohaun kautta valitut kutsutaan jo ennen perehdytysviikkoa infotilaisuuteen, jossa opintojen suunnittelu aloitetaan. He laativat HOPSin heti syksyn alussa.

VTK-VTM-opiskelijat

 • Valtiotieteellistä tutkintoa suorittavat opiskelijat aloittavat pääaineen opinnot heti ensimmäisenä syksynä.
 • Myös henkilökohtainen opintosuunnitelma laaditaan yhdessä opettajatuutorin kanssa heti opintojen alussa.

Maisterivaiheeseen valitut opiskelijat

 • Maisterivaiheeseen valitut opiskelijat laativat HOPSinsa heti opintojen alussa.
 • Opintojen suunnittelusta järjestetään infotilaisuus perehdytysviikolla.
 • Lisäksi maisterivaiheen opiskelijat kutsutaan infotilaisuuteen elokuussa ennen perehdytysviikkoa. Tilaisuudessa käsitellään opintojen suunnittelua ja kurssi-ilmoittautumista.
Maisterivaiheeseen valittujen täydentävät opinnot

Mitä täydentävät opinnot ovat?

 • Täydentävillä opinnoilla tarkoitetaan maisterin tutkintoa suorittamaan valitun opiskelijan aiempaa tutkintoa täydentäviä opintoja, joiden tarkoituksena on antaa riittävät edellytykset maisterin tutkinnon suorittamiseen.
 • Erikoistumissuuntakohtaisesti voidaan edellyttää erikoistumisuunnan (pääaineen) täydentävinä opintoina suoritettavaksi tiettyjä oppiaineen keskeisiä oppisisältöjä, mikäli opiskelija ei ole niitä suorittanut.
 • Tutustu huolellisesti täydentävien opintojen yksikkökohtaisiin ohjeisiin.

Tietoa syksyn opetuksesta uusille opiskelijoille

Ensimmäisen periodin opetus uusille opiskelijoille

Turun yliopiston linjauksen mukaisesti järjestämme opetuksen kauppakorkeakoulussa 1. periodin ajan pääsääntöisesti etäsuoritustapoja hyödyntämällä. Olemme koonneet tähän tietoa 1. vuosikurssille suunnatusta opetuksesta tutkinnoittain. Katso tiedot opetuksesta oman tutkintosi ja paikkakunnan kohdalta. 

Tiedot opetuksen toteuttamistavoista päivitetään kunkin kurssin tietoihin sähköiseen opinto-oppaaseen viimeistään 15.8.2020 kohtaan Toteutukset (sininen palkki kurssikuvauksessa). Tutustu opintojaksojen tietoihin opinto-oppaassa huolellisesti ennen kurssi-ilmoittautumista (linkit alla).

Ilmoittaudut kursseille Nettiopsussa: https://nettiopsu.utu.fi. Näet kunkin opintojakson ilmoittautumisajan Nettiopsussa viimeistään elokuun puolivälissä. Kursseille ilmoittautuminen edellyttää yliopiston käyttäjätunnuksen aktivointia, jonka voit tehdä lukuvuosi-ilmoittautumisen jälkeen. Muistathan hoitaa sen ajoissa! 

Tutorryhmien tapaamiset ja opiskelijajärjestöjen vapaa-ajanohjelma järjestetään paikan päällä sekä Turussa että Porissa. Voit osallistua tutorryhmän toimintaan osittain myös etänä. Saat tarkemmin tietoa kokoontumisista omalta tutoriltasi elokuussa.

Opintoneuvontaa on saatavilla perehdytysviikolla seuraavasti:

 • Turussa opintoneuvojat pitävät pop-up-neuvontaa perehdytysviikon maanantaista keskiviikkoon sään salliessa kauppakorkeakoulun suihkulähteellä ja järjestämme tiistaina Zoomissa opintotorin, jolloin voit kysyä mm. kieliopinnoista tai opintojen hyväksilukemisesta. Tarkista ajat perehdytysviikon aikataulusta.
 • Porissa opintotoimiston henkilökunta ohjaa Zoom-etäyhteyden välityksellä, puhelimitse ja sähköpostilla sekä mahdollisuuksien mukaan myös kampuksella. Porin yliopistokeskuksessa tehdään kesän aikana mittava remontti, jonka on määrä valmistua juuri ennen perehdytysviikkoa. Viivästyessään remontti saattaa vaikuttaa yliopistokeskuksen vierailumahdollisuuksiin. Järjestämme perehdytysviikon keskiviikkona "Kysy opinnoista" -infotorin Zoomissa, jossa voit kysyä opintotoimiston henkilökunnalta ja kielten opettajilta neuvoja opintojen alkuun.
KTK-tutkinto (Turku)

Kurssi-ilmoittautuminen 1. vuosikurssille suunnattuun opetukseen alkaa 26.8. klo 14.00. Tutorryhmät kokoontuvat ennen kurssi-ilmoittautumista ja tutor auttaa sinua ilmoittautumaan.

Ensimmäiselle vuosikurssille suunnatut kurssit 1. periodilla:

Kielten opetus järjestetään 1. periodilla etäyhteydellä, ellei kurssin vastuuopettaja muuta ilmoita. Katso opintojaksot Kielten ja liikeviestinnän opintotarjonnasta ja ilmoittautumisajat Nettiopsusta kurssin kohdalta. Kieliopinnot kannattaa aloittaa heti syyslukukauden alussa. HUOM: Perehdytysviikon tiistaina järjestetään kieli-info, jonka jälkeen voit kysellä opintotorissa kieltenopettajilta lisätietoja. Tutor auttaa myös kieliin ilmoittautumisessa.

Lisäksi Kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelman valitsemista suunnitteleville tai ohjelmaan vuonna 2019 valituille opiskelijoille:

 • YRY Yrittäjämäinen liiketoiminta: toteutustapa päivitetään opinto-oppaaseen viimeistään 15.8. (lähiopetus tai etäopetus). Tämä intensiivisuoritustapa on tarkoitettu vain niille opiskelijoille, jotka suunnittelevat kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden erikoistumissuunnan valitsemista. Muut opiskelijat suorittavat kurssin YRYe Yrittäjämäinen liiketoiminta verkkokurssina vasta kevään 4. periodilla.
 • KVY Introduction to International Business: Intensiiviopetus viikolla 42, luennot ja ryhmäharjoitukset todennäköisesti lähiopetuksena, tarkemmat tiedot päivitetään opinto-oppaaseen 15.8. mennessä. Tämä intensiivisuoritustapa on tarkoitettu vain niille opiskelijoille, jotka suunnittelevat kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden erikoistumissuunnan valitsemista. Muut opiskelijat suorittavat kurssin KVYe Introduction to International Business verkkokurssina vasta kevään 4. periodilla.

Osallistu perehdytysviikon etäluennoille, tutustu Moodlen perehdytysmateriaaleihin ja kysy tarvittaessa apua tutoriltasi mm. kurssi-ilmoittautumiseen liittyen.

Avoimen väylän ja siirtohaun kautta valitut opiskelijat ilmoittautuvat niille em. Y-kursseille, joita eivät ole vielä suorittaneet, ja lisäksi muille kursseille oman suunnitelmansa mukaan. Ilmoittautumisaika kullekin opintojaksolle on nähtävissä Nettiopsussa elokuun alkupuolella. Osallistu kurssi-ilmoittautumista koskevaan etä-infotilaisuuteen 12.8. Saat osallistumislinkin tilaisuuteen sähköpostitse 10.-12.8.

KTK-tutkinto (Pori)

Kurssi-ilmoittautuminen 1. vuosikurssille suunnattuun opetukseen alkaa 26.8. klo 10.00. Tutorryhmät kokoontuvat ennen kurssi-ilmoittautumista ja tutor auttaa sinua ilmoittautumaan.

Ensimmäiselle vuosikurssille suunnatut kurssit 1. periodilla:

Voit tutustua opinto-oppaassa myös Porin koko KTK-tutkintorakenteeseen ja kursseihin.

Kielten opetus järjestetään 1. periodilla etäyhteydellä, ellei kurssin vastuuopettaja muuta ilmoita. Katso opintojaksot Kielten ja liikeviestinnän opintotarjonnasta ja ilmoittautumisajat kursseille Nettiopsusta kurssin kohdalta. Kieliopinnot kannattaa aloittaa heti syyslukukauden alussa.

Osallistu perehdytysviikon etäluennoille, tutustu Moodlen perehdytysmateriaaleihin ja kysy tarvittaessa apua tutoriltasi mm. kurssi-ilmoittautumiseen liittyen.

Avoimen väylän kautta valitut opiskelijat ilmoittautuvat niille em. Porin yksikön Y-kursseille, joita eivät ole vielä suorittaneet, ja lisäksi muille kursseille oman suunnitelmansa mukaan. Ilmoittautumisaika kullekin opintojaksolle on nähtävissä Nettiopsussa viimeistään elokuun puolivälissä. Ota yhteyttä Porin opintotoimiston opintoneuvojaan: poriopintotoimisto(a)utu.fi, mikäli tarvitset lisätietoja kursseille ilmoittautumisessa.

VTK-tutkinto

Opetus on pääsääntöisesti etämuodossa, katso tarkemmat tiedot kunkin kurssin kohdalta: VTK-ohjelman tutkintorakenne ja kurssit. Tutor auttaa kaikissa kurssi-ilmoittautumisissa.

VTK-tutkinnon pääaineopinnot

Pakollisista taloustieteen opintojaksoista 1. periodilla järjestetään KTY Taloustieteen perusteet etäluentoina, tentti on Exam-tentti (sähköinen tentti tenttitilassa kampuksella, opiskelija varaa oman tenttiajan), kurssi-ilmoittautuminen Nettiopsussa alkaa 26.8. klo 14.00.

VTK-tutkinnon sivuaineopinnot

Tutkintoon kuuluu pakolliset sivuaineopinnot tilastotieteessä ja matematiikassa. Opetus järjestetään ensimmäisessä periodissa etänä. Opettajat tiedottavat kurssille ilmoittautuneille tarkemmat tiedot kunkin opintojakson suorittamisesta.

Ilmoittautuminen näille kursseille Nettiopsussa on pääsääntöisesti 17.8.-6.9. Tarkista kuitenkin Nettiopsusta kurssikohtainen ilmoittautumisaika (kirjaudu ja valitse Kurssit > Ilmoittautuminen > Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta > Matematiikan ja tilastotieteen laitos). 

Kieliopinnot

Kielten opetus järjestetään 1. periodilla etäyhteydellä, ellei kurssin vastuuopettaja muuta ilmoita.
Katso opintojaksot Kielten ja liikeviestinnän opintotarjonnasta. Pakolliset opintojaksot RU1a Affärskommunikation ja RU1b Muntlig kommunikation voi suorittaa joko syys- tai kevätlukukaudella. RU1a-kurssille ilmoittautuminen Nettiopsussa alkaa 26.8. klo 14.00 ja RU1b-kurssille 17.8. klo 9.00.

Perehdytys

Osallistu perehdytysviikon etäluennoille, tutustu Moodlen perehdytysmateriaaleihin ja kysy tarvittaessa apua tutoriltasi mm. kurssi-ilmoittautumiseen liittyen.

Maisteritutkinto-ohjelmat Turussa ja Porissa (KTM, VTM, FM)

Opetus järjestetään 1. periodissa pääsääntöisesti etäopetuksena.

Katso sähköisestä opinto-oppaasta oman tutkinto-ohjelmasi tutkintorakenne ja opintojaksot, joihin päivitetään toteutustiedot viimeistään 15.8. kohtaan Toteutukset (sininen palkki kurssikuvauksessa). Löydät kunkin opintojakson perioditiedon vaihtamalla tutkintorakenteessa kohdasta Ajoitus lukuvuosittain > Ajoitus periodeittain tai kunkin kurssin kuvauksesta.

KTM-tutkinto-ohjelmat (Turku)

Taloustieteen VTM-tutkinto-ohjelma

Tietojärjestelmätieteen FM-tutkinto-ohjelma

Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma (Pori)

Kielten opetus järjestetään 1. periodilla etäyhteydellä, ellei kurssin vastuuopettaja muuta ilmoita. Katso opintojaksojen tiedot Kielten ja liikeviestinnän opintotarjonnasta Turussa ja Porin yksikössä sekä ilmoittautumisajat kursseille Nettiopsusta kurssin kohdalta. Kieliopinnot kannattaa aloittaa heti syyslukukauden alussa.  

Osallistu perehdytysviikon etäluennoille, tutustu Moodlen perehdytysmateriaaleihin ja kysy tarvittaessa apua tutoriltasi mm. kurssi-ilmoittautumiseen liittyen.

Osallistu kurssi-ilmoittautumista koskevaan etä-infotilaisuuteen viikolla 33. Saat osallistumislinkin tilaisuuteen sähköpostitse saman viikon alkupuolella.