TSE opiskelijat

Turun kauppakorkeakoulun uudelle opiskelijalle

Onneksi olkoon valinnasta ja tervetuloa opiskelemaan!

Muista tarkistaa sähköpostisi, sillä lähetämme sinulle heinäkuussa sähköisen tervetulokirjeen ja ohjeet opintojen aloittamiseen.

Lisäksi tarkista yliopiston pääsivuilta yleiset ohjeet opintojen aloittamiseen liittyvistä toimenpiteistä, kuten opiskelupaikan vastaanottamisesta ja lukuvuosi-ilmoittautumisesta.

Perehdytyspäivien luennot järjestetään vuonna 2021 poikkeuksellisesti hybriditoteutuksena, joten voit valita lähi- ja etäosallistumisen väliltä. Ilmoita osallistumisestasi etukäteen vastaamalla kyselyyn, johon saat linkin sähköisen tervetulokirjeen mukana.

Tietoa syksyn opetuksesta uusille opiskelijoille on koottu tämän sivun alaosaan. Perehdytyksessä ja syksyn opetusjärjestelyissä huomioimme vallitsevan pandemiatilanteen. Turun yliopistossa on käytössä oma koronavalomalli, joka määrittelee koronavirukselta suojautumisen tason.

Saat lisätietoja opintojen alkamisesta sähköisessä tervetulokirjeessä. Jos et ole saanut kirjettä heinäkuun aikana (tarkista myös roskapostikansio) tai sinulla on kysyttävää opetukseen tai perehdytykseen liittyen, ota yhteyttä Turun kauppakorkeakoulun opintotoimistoihin: 

 • tseopintotoimisto@utu.fi (Turku)
 • poriopintotoimisto@utu.fi (Pori)

Yleisemmissä korona-tilanteeseen liittyvissä asioissa voit olla sähköpostitse yhteydessä osoitteeseen koronainfo@utu.fi.

Opintojen aloittaminen kauppakorkeakoulussa

Perehdytysviikko

Kauppakorkeakoulun uusien opiskelijoiden perehdytysviikko järjestetään viikkoa ennen opetuksen alkua eli pääsääntöisesti elokuun viimeisellä viikolla. Vuonna 2021 perehdytysviikko alkaa maanantaina 23.8. sekä Turussa että Porissa. Ohjelmaa on tiedossa torstaihin 26.8. saakka.

Huom! Turussa suoraan maisterivaiheeseen valittujen opiskelijoiden perehdytyspäivät järjestetään jo aiemmin elokuussa (viikko 32). 

Kaikille uusille opiskelijoille lähetetään heinäkuun aikana sähköpostitse tervetulokirje opintojen aloittamisesta. Tervetulokirje sisältää linkin sähköiselle perehdytys-alustalle, josta löydät perehdytyspäivien tarkan ohjelman.

Perehdytysluennot järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisesti hybridimallilla, eli voit valita seuraatko luentoja yliopistolla vai etänä. Osallistumalla perehdytyksen lähivaihtoehtoon tutustut parhaiten muihin vuosikurssisi opiskelijoihin, tutorryhmääsi, opiskeluympäristöön ja henkilökuntaan, sekä pääset osaksi yliopistoyhteisöä heti ensimmäisestä päivästä lähtien.

Perehdytysluennoille osallistuminen joko yliopistolla tai etänä on edellytys opintojen sujuvalle aloittamiselle. Vastaavia infotilaisuuksia ei järjestetä muuna ajankohtana lukuvuoden aikana. Perehdytystilaisuuksiin osallistumatta jättäneellä on vastuu selvittää käsitellyt asiat itsenäisesti.

Tutorryhmien tapaamiset ja opiskelijajärjestöjen vapaa-ajanohjelma järjestetään paikan päällä omalla opiskelupaikkakunnallasi. Voit tarvittaessa osallistua tutorryhmän toimintaan osittain myös etänä. Saat tarkemmin tietoa kokoontumisista omalta tutoriltasi elokuussa.

Opintoneuvontaa on saatavilla perehdytysviikolla seuraavasti:

 • Turussa opintoneuvojat pitävät pop-up-neuvontaa perehdytysviikolla sään salliessa kauppakorkeakoulun suihkulähteellä. Lisäksi sinulla on mahdollisuus perehdytysviikon tiistaina tavata opintoneuvonnan henkilökuntaa sekä kieltenopettajia; voit kysyä mm. kieliopinnoista tai opintojen hyväksilukemisesta. Tarkista ajat perehdytysviikon aikataulusta. Voit myös lähettää kysymyksesi sähköpostilla (tseopintotoimisto@utu.fi) tai lähestyä meitä Instagramin DM:llä (@tseopintotoimisto) tai tarpeen tullen sopia ohjausajan.
 • Porissa opintotoimiston henkilökunta on tavattavissa yliopistokeskuksella keskiviikkona. Torstaina voit kysyä neuvoja opintoihin etänä zoomissa. Tarkemman aikataulun löydät perehdytys-moodlesta. Voit myös lähettää kysymyksesi sähköpostilla (poriopintotoimisto@utu.fi) ja/tai tarvittaessa varata meiltä henkilökohtaisen ohjausajan. Nopeissa kysymyksissä, jotka eivät sisällä henkilötietoja, voit lähestyä meitä Instagramin DM:llä @tsepori -tilillä.
Tuutorointi

Tuutorit ovat oman tutkinto-ohjelmasi aiempien vuosikurssien opiskelijoita. He tutustuttavat sinut yliopistomaailmaan ja opiskelijaelämään, neuvovat opiskeluun liittyvissä asioissa ja auttavat pääsemään sujuvasti alkuun opinnoissa. Tuutoriryhmässä tutustut nopeasti myös muihin opiskelijoihin.

Kandi- ja maisterivaiheen opiskelijat jaetaan etukäteen tuutoriryhmiin. Ryhmät tapaavat tuutorin perehdytysviikolla ja sen jälkeen syys- ja lokakuun aikana noin kymmenen kertaa. Tuutoritoiminta on tärkeä osa opintojen sujuvaa aloitusta sekä opiskelijayhteisöön ja opiskeluympäristöön tutustumista.

Tuutorin tehtävä on kertoa sinulle kauppakorkean opiskelukäytännöistä ja toimintatavoista sekä opettaa sinulle sähköisten työkalujen  käyttöä (mm. yliopiston ja kirjaston järjestelmät, tentti- ja kurssi-ilmoittautumiset ym.).

TSE-muistilista

Muista tarkistaa yliopiston pääsivuilta yleiset ohjeet opintojen aloittamiseen liittyvistä toimenpiteistä, kuten opiskelupaikan vastaanottamisesta ja lukuvuosi-ilmoittautumisesta.

Oma tuutorisi on sinuun yhteydessä ennen opintojen alkua, ellet ole erikseen kieltänyt tietojesi luovuttamista tuutorillesi.

Turun opiskelijat:

 • Jos sinulla on kysyttävää opintoihin tai opiskelun alkuun liittyen, voit olla yhteydessä tseopintotoimisto(a)utu.fi.
 • Jos tulet opiskelijaksi kauppatieteiden kandidaatin/maisterin tutkinto-ohjelmaan, liity halutessasi Turun KY:n jäseneksi.
 • Jos tulet opiskelemaan valtiotieteiden kandidaatin/maisterin tutkintoa taloustieteen pääaineeseen, liity halutessasi T-Klubin jäseneksi.
 • Suoraan maisterivaiheeseen valitut: Valinnan perusteena olevien tutkinto- ja muiden todistusten alkuperän vahvistaminen tehdään suoritusrekisterin (SURE) avulla. Ulkomailla pohjatutkinnon suorittaneet saavat erikseen ohjeet alkuperäisten tutkintodokumenttien näyttämisestä.

Porin opiskelijat:

 • Jos sinulla on kysyttävää opintoihin tai opiskelun alkuun liittyen, voit olla yhteydessä poriopintotoimisto(a)utu.fi.
 • Porissa kauppatieteellistä tutkintoa suorittavat voivat halutessaan liittyä PorKY:n jäseneksi.
 • Suoraan maisterivaiheeseen valitut: Valinnan perusteena olevien tutkinto- ja muiden todistusten alkuperän vahvistaminen tehdään suoritusrekisterin (SURE) avulla. Ulkomailla pohjatutkinnon suorittaneet saavat erikseen ohjeet alkuperäisten tutkintodokumenttien näyttämisestä.

Opinnot alkavat perehdytyspäivillä, nähdään silloin!
 

Opintojen suunnittelu

Voit käydä etukäteen tutustumassa ensi lukuvuoden kursseihin ja opetusaikatauluihin sähköisessä opinto-oppaassa!

KTK-/KTM-opiskelijat

 • Ensimmäisen vuoden opinnot koostuvat pääosin kaikille yhteisistä opinnoista, mutta jos olet suorittanut jo aiemmin tutkintoon soveltuvia opintoja, voi lukujärjestyksessäsi olla tilaa muillekin kursseille.
 • KTK-/KTM-opiskelijat laativat ensimmäisen lukuvuoden aikana henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) kandidaatin tutkintoa varten. HOPS on alustava suunnitelma siitä, miten ja missä aikataulussa aiot opintosi suorittaa.
 • Avoimen väylän ja siirtohaun kautta valitut kutsutaan jo ennen perehdytysviikkoa infotilaisuuteen, jossa opintojen suunnittelu aloitetaan. He laativat HOPSin heti syksyn alussa.

VTK-/VTM-opiskelijat

 • Valtiotieteellistä taloustieteen tutkintoa suorittavat opiskelijat aloittavat pääaineen opinnot heti ensimmäisenä syksynä.
 • Myös henkilökohtainen opintosuunnitelma laaditaan yhdessä opettajatuutorin kanssa heti opintojen alussa.

Maisterivaiheeseen valitut opiskelijat

 • Maisterivaiheeseen valitut opiskelijat laativat HOPSinsa heti opintojen alussa.
 • Opintojen suunnittelusta järjestetään infotilaisuus perehdytyspäivien aikana.
 • Turussa uusien maisteriopiskelijoiden perehdytyspäivät järjestetään jo viikolla 32. Porissa perehdytys järjestetään samaan aikaan muiden aloittavien opiskelijoiden kanssa viikolla 34.
Maisterivaiheeseen valittujen täydentävät opinnot

Mitä täydentävät opinnot ovat?

 • Täydentävillä opinnoilla tarkoitetaan maisterin tutkintoa suorittamaan valitun opiskelijan aiempaa tutkintoa täydentäviä opintoja, joiden tarkoituksena on antaa riittävät edellytykset maisterin tutkinnon suorittamiseen.
 • Erikoistumissuuntakohtaisesti voidaan edellyttää erikoistumisuunnan (pääaineen) täydentävinä opintoina suoritettavaksi tiettyjä oppiaineen keskeisiä oppisisältöjä, mikäli opiskelija ei ole niitä suorittanut.
 • Tutustu huolellisesti täydentävien opintojen yksikkökohtaisiin ohjeisiin.

Tietoa syksyn opetuksesta uusille opiskelijoille

Syksyn opetus uusille opiskelijoille

Syksyn 1. periodin opetus alkaa sekä Turussa että Porissa maanantaina 30.8.2021, viikolla 35. Turun yliopistossa pyritään palaamaan lähiopetukseen syksyllä vaiheittain (Turun yliopiston koronainfo 28.4.2021).

Turun yliopiston koronajohto on päättänyt päälinjoista, joiden mukaan tiedekunnat suunnittelevat syksyn 2021 opetusjärjestelyt. Syksyn tärkeimmäksi teemaksi nostetaan opiskelijoiden sosiaalisten kontaktien ja turvallisen fyysisen yhteisöllisyyden palauttaminen.

Nyt tehdyissä linjauksissa on erilaisia skenaarioita sen mukaan, millä tasolla yliopiston koronavalomalli syylukukauden alkaessa on. Koronavalomalli määrittelee yliopiston suojautumistason ja se määritellään vallitsevien viranomaisrajoitusten pohjalta. Oletuksena on, että koronavalo on syksyllä vihreä tai mahdollisesti keltainen.

Tutustu opintojaksojen tietoihin opinto-oppaassa huolellisesti ennen kurssi-ilmoittautumista. Ilmoittaudut kursseille Peppi-järjestelmässä: https://student.peppi.utu.fi. Kursseille ilmoittautuminen edellyttää yliopiston käyttäjätunnuksen aktivointia, jonka voit tehdä lukuvuosi-ilmoittautumisen jälkeen. Muistathan hoitaa sen ajoissa, sillä tiedonsiirrossa on muutaman päivän viive!

KTK-tutkinto (Turku)

Kurssi-ilmoittautuminen 1. vuosikurssille suunnattuun opetukseen alkaa pääosin 25.8. klo 14.00. Tutorryhmät kokoontuvat ennen kurssi-ilmoittautumista ja tutor auttaa sinua ilmoittautumaan.

Ensimmäiselle vuosikurssille suunnatut kurssit 1. periodilla:

Lisäksi Kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelmasta kiinnostuneet opiskelijat ilmoittautuvat seuraaville kursseille:

 • YRY Yrittäjämäinen liiketoiminta: toteutustapa päivitetään opinto-oppaaseen myöhemmin (lähiopetus tai etäopetus). Tämä intensiivisuoritustapa on tarkoitettu vain niille opiskelijoille, jotka suunnittelevat kansainvälisen liiketoiminnan, johtamisen ja organisoinnin tai yrittäjyyden erikoistumissuunnan valitsemista. Muut opiskelijat suorittavat kurssin YRYe Yrittäjämäinen liiketoiminta verkkokurssina vasta kevään 4. periodilla.
 • KVY Introduction to International Business: Intensiiviopetus viikolla 41, luennot ja ryhmäharjoitukset mahdollisesti lähiopetuksena, tarkemmat tiedot päivitetään opinto-oppaaseen. Tämä intensiivisuoritustapa on tarkoitettu vain niille opiskelijoille, jotka suunnittelevat kansainvälisen liiketoiminnan, johtamisen ja organisoinnin tai yrittäjyyden erikoistumissuunnan valitsemista. Muut opiskelijat suorittavat kurssin KVYe Introduction to International Business verkkokurssina vasta kevään 4. periodilla.

Kielten opetus järjestetään pääsääntöisesti lähiopetuksena. Katso opintojaksot ja ilmoittautumisajat Kielten ja liikeviestinnän opintotarjonnasta. Kieliopinnot kannattaa aloittaa heti syyslukukauden alussa. HUOM: Perehdytysviikon tiistaina järjestetään kieli-info, jonka jälkeen voit kysyä kieltenopettajilta lisätietoja. Tutor auttaa myös kieliin ilmoittautumisessa.

Osallistu perehdytysviikon luennoille, tutustu Moodlen perehdytysmateriaaleihin ja kysy tarvittaessa apua tutoriltasi mm. kurssi-ilmoittautumiseen liittyen.

Avoimen väylän ja siirtohaun kautta valitut opiskelijat ilmoittautuvat niille em. Y-kursseille, joita eivät ole vielä suorittaneet, ja lisäksi muille kursseille oman opintosuunnitelmansa mukaisesti. Ilmoittautumisaika kullekin opintojaksolle on nähtävissä opinto-oppaalta. Osallistu kurssi-ilmoittautumista koskevaan etä-infotilaisuuteen viikolla 32. Saat osallistumislinkin tilaisuuteen sähköpostitse joitain päiviä etukäteen.

KTK-tutkinto (Pori)

Kurssi-ilmoittautuminen 1. vuosikurssille suunnattuun opetukseen alkaa 25.8. klo 10.00. Tutorryhmät kokoontuvat ennen kurssi-ilmoittautumista ja tutor auttaa sinua ilmoittautumaan.

Ensimmäiselle vuosikurssille suunnatut kurssit 1. periodilla:

Voit tutustua opinto-oppaassa myös Porin koko KTK-tutkintorakenteeseen ja kursseihin.

Kielten opetus järjestetään pääsääntöisesti lähiopetuksena. Löydät opintojaksot Kielten ja liikeviestinnän opintotarjonnasta. Kieliopinnot kannattaa aloittaa heti syyslukukauden alussa.

Osallistu perehdytysviikon luennoille, tutustu Moodlen perehdytysmateriaaleihin ja kysy tarvittaessa apua tutoriltasi mm. kurssi-ilmoittautumiseen liittyen.

Avoimen väylän kautta valitut opiskelijat ilmoittautuvat niille em. Porin yksikön Y-kursseille, joita eivät ole vielä suorittaneet, ja lisäksi muille kursseille oman suunnitelmansa mukaan. Ilmoittautumisaika kullekin opintojaksolle on nähtävissä Pepistä. Ota yhteyttä Porin opintotoimiston opintoneuvojaan: poriopintotoimisto(a)utu.fi, mikäli tarvitset lisätietoja kursseille ilmoittautumisesta.

VTK-tutkinto

Opetus voi olla osittain etämuodossa, katso tarkemmat tiedot kunkin kurssin kohdalta: VTK-ohjelman tutkintorakenne ja kurssit. Tutor auttaa kaikissa kurssi-ilmoittautumisissa.

VTK-tutkinnon pääaineopinnot

Pakollisista taloustieteen opintojaksoista 1. periodilla järjestetään KTY Taloustieteen perusteet etäluentoina, tentti on Exam-tentti (sähköinen tentti tenttitilassa kampuksella, opiskelija varaa oman tenttiajan), kurssi-ilmoittautuminen alkaa 25.8. klo 14.00.

VTK-tutkinnon sivuaineopinnot

Tutkintoon kuuluu pakolliset sivuaineopinnot tilastotieteessä ja matematiikassa. Opettajat tiedottavat kurssille ilmoittautuneille tarkemmat tiedot kunkin opintojakson suorittamisesta.

Ilmoittautuminen näille kursseille on Pepissä elo-syyskuussa. Tarkista Pepistä kurssikohtainen ilmoittautumisaika. 

Kieliopinnot

Kielten opetus järjestetään 1. periodilla etäyhteydellä, ellei kurssin vastuuopettaja muuta ilmoita.
Katso opintojaksot Kielten ja liikeviestinnän opintotarjonnasta. Pakolliset opintojaksot RU1a Affärskommunikation ja RU1b Muntlig kommunikation voi suorittaa joko syys- tai kevätlukukaudella ohjeet ilmoittautumisesta RU1a-kurssille saat perehdytysviikolla. RU1a-kurssille ilmoittautuminen Pepissä alkaa 25.8. klo 14.00 ja RU1b-kurssille 16.8. klo 9.00.

Perehdytys

Osallistu perehdytysviikon etäluennoille, tutustu Moodlen perehdytysmateriaaleihin ja kysy tarvittaessa apua tutoriltasi mm. kurssi-ilmoittautumiseen liittyen.

Maisteritutkinto-ohjelmat Turussa ja Porissa (KTM, VTM, FM)

Katso sähköisestä opinto-oppaasta oman tutkinto-ohjelmasi tutkintorakenne ja opintojaksot. Löydät kunkin opintojakson perioditiedon vaihtamalla tutkintorakenteessa kohdasta Ajoitus lukuvuosittain > Ajoitus periodeittain tai kunkin kurssin kuvauksesta.

KTM-tutkinto-ohjelmat (Turku)

Taloustieteen VTM-tutkinto-ohjelma

Tietojärjestelmätieteen FM-tutkinto-ohjelma

Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma (Pori)

Kielten opetus järjestetään pääsääntöisesti lähiopetuksena, ellei kurssin vastuuopettaja muuta ilmoita. Katso opintojaksojen tiedot Kielten ja liikeviestinnän opintotarjonnasta Turussa ja Porin yksikössä. Kieliopinnot kannattaa aloittaa heti syyslukukauden alussa.  

Osallistu perehdytysluennoille, tutustu Moodlen perehdytysmateriaaleihin ja kysy tarvittaessa apua tutoriltasi mm. kurssi-ilmoittautumiseen liittyen.