TSE opiskelijat

Turun kauppakorkeakoulun uudelle opiskelijalle

Onneksi olkoon ja tervetuloa opiskelemaan!

Muista tarkistaa sähköpostisi, sillä lähetämme sinulle heinäkuussa sähköisen tervetulokirjeen ja ohjeet opintojen aloittamiseen.

Lisäksi tarkista yliopiston pääsivuilta yleiset ohjeet opintojen aloittamiseen liittyvistä toimenpiteistä, kuten opiskelupaikan vastaanottaminen ja lukuvuosi-ilmoittautuminen.

Opintojen aloittaminen kauppakorkeakoulussa

Perehdytysviikko

Kauppakorkeakoulun uusien opiskelijoiden perehdytysviikko järjestetään viikkoa ennen opetuksen alkua eli pääsääntöisesti elokuun viimeisellä viikolla. Tarkista viimeisimmän perehdytysviikon ajankohta alla olevista linkeistä.

Perehdytysviikolle osallistuminen on opintojen sujuvan aloittamisen edellytys. Vastaavia infotilaisuuksia ei järjestetä muuna ajankohtana lukuvuoden aikana. Perehdytystilaisuuksiin osallistumatta jättäneellä on vastuu selvittää käsitellyt asiat itsenäisesti.

Kaikille uusille opiskelijoille lähetetään sähköpostitse infopaketti opintojen aloittamisesta heinäkuun aikana. Paketti sisältää mm. perehdytysviikon ohjelman.

Tuutorointi

Tuutorit ovat oman tutkinto-ohjelmasi aiempien vuosikurssien opiskelijoita. He tutustuttavat sinut yliopistomaailmaan ja opiskelijaelämään, neuvovat opiskeluun liittyvissä asioissa ja auttavat pääsemään sujuvasti alkuun opinnoissa. Tuutoriryhmässä tutustut nopeasti myös muihin opiskelijoihin.

Kandi- ja maisterivaiheen opiskelijat jaetaan etukäteen tuutoriryhmiin. Ryhmät tapaavat tuutorin perehdytysviikolla ja sen jälkeen syys- ja lokakuun aikana noin kymmenen kertaa. Tuutoritoiminta on tärkeä osa opintojen sujuvaa aloitusta sekä opiskelijayhteisöön ja opiskeluympäristöön tutustumista.

Tuutorin tehtävä on kertoa sinulle kauppakorkean opiskelukäytännöistä ja toimintatavoista sekä opettaa sinulle sähköisten työkalujen  käyttöä (mm. yliopiston ja kirjaston järjestelmät, tentti- ja kurssi-ilmoittautumiset ym.).

TSE-muistilista

Muista tarkistaa yliopiston pääsivuilta yleiset ohjeet opintojen aloittamiseen liittyvistä toimenpiteistä, kuten opiskelupaikan vastaanottaminen ja lukuvuosi-ilmoittautuminen.

Oma tuutorisi on sinuun yhteydessä ennen opintojen alkua, ellet ole erikseen kieltänyt tietojesi luovuttamista tuutorillesi.

Turun opiskelijat:

 • Jos sinulla on kysyttävää opintoihin tai opiskelun alkuun liittyen, voit olla yhteydessä tseopintotoimisto(a)utu.fi.
 • Jos tulet opiskelijaksi kauppatieteiden kandidaatin/maisterin tutkinto-ohjelmaan, liity halutessasi Turun KY:n jäseneksi.
 • Jos tulet opiskelemaan valtiotieteiden kandidaatin/maisterin tutkintoa taloustieteen pääaineeseen, liity halutessasi T-Klubin jäseneksi.

Porin opiskelijat:

 • Jos sinulla on kysyttävää opintoihin tai opiskelun alkuun liittyen, voit olla yhteydessä poriopintotoimisto(a)utu.fi.
 • Porissa kauppatieteellistä tutkintoa suorittavat voivat halutessaan liittyä PorKY:n jäseneksi.
 • Suoraan maisterivaiheeseen valitut: vahvistaaksesi opiskelupaikkasi sinun tulee toimittaa alkuperäiset, valinnan perusteena olevat tutkinto- ja muut todistukset Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön opintotoimistoon nähtäviksi pe 30.8.2019 klo 15.00 mennessä.

Opinnot alkavat perehdytysviikolla, nähdään silloin!
 

Opintojen suunnittelu

Voit käydä etukäteen tutustumassa ensi lukuvuoden kursseihin ja opetusaikatauluihin sähköisessä opinto-oppaassa!

KTK-/KTM-opiskelijat

 • Ensimmäisen vuoden opinnot koostuvat pääosin kaikille yhteisistä opinnoista, mutta jos olet suorittanut jo aiemmin tutkintoon soveltuvia opintoja, voi lukujärjestyksessäsi olla tilaa muillekin kursseille.
 • KTK/KTM-opiskelijat laativat ensimmäisen lukuvuoden aikana henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) kandidaatin tutkintoa varten. HOPS on alustava suunnitelma siitä, miten ja missä aikataulussa aiot opintosi suorittaa.
 • Avoimen väylän ja siirtohaun kautta valitut kutsutaan jo ennen perehdytysviikkoa infotilaisuuteen, jossa opintojen suunnittelu aloitetaan. He laativat HOPSin heti syksyn alussa.

VTK-VTM-opiskelijat

 • Valtiotieteellistä tutkintoa suorittavat opiskelijat aloittavat pääaineen opinnot heti ensimmäisenä syksynä.
 • Myös henkilökohtainen opintosuunnitelma laaditaan yhdessä opettajatuutorin kanssa heti opintojen alussa.

Maisterivaiheeseen valitut opiskelijat

 • Maisterivaiheeseen valitut opiskelijat laativat HOPSinsa heti opintojen alussa.
 • Opintojen suunnittelusta järjestetään infotilaisuus perehdytysviikolla.
 • Lisäksi maisterivaiheen opiskelijat kutsutaan infotilaisuuteen elokuussa ennen perehdytysviikkoa. Tilaisuudessa käsitellään opintojen suunnittelua ja kurssi-ilmoittautumista.
Maisterivaiheeseen valittujen täydentävät opinnot

Mitä täydentävät opinnot ovat?

 • Täydentävillä opinnoilla tarkoitetaan maisterin tutkintoa suorittamaan valitun opiskelijan aiempaa tutkintoa täydentäviä opintoja, joiden tarkoituksena on antaa riittävät edellytykset maisterin tutkinnon suorittamiseen.
 • Erikoistumissuuntakohtaisesti voidaan edellyttää erikoistumisuunnan (pääaineen) täydentävinä opintoina suoritettavaksi tiettyjä oppiaineen keskeisiä oppisisältöjä, mikäli opiskelija ei ole niitä suorittanut.
 • Tutustu huolellisesti täydentävien opintojen yksikkökohtaisiin ohjeisiin.