Sähköiset opintotodistukset

Turun yliopisto myöntää sähköisellä allekirjoituksella varmennettuja opintosuoritusotteita ja opiskelutodistuksia opiskelijoilleen. Allekirjoitus on tehty UTUSign-palvelulla tai 15.1.2024 alkaen Atomi-palvelulla. Sähköiset tutkintotodistukset otetaan käyttöön 1.8.2024.

Sähköiset opintotodistukset on allekirjoitettu EUTL-listalta (European Union Trusted Lists) löytyvällä sähköisellä varmenteella. Dokumentit ovat PDF-muotoisia ja ne ovat virallisia vain sähköisessä muodossa. Jos tiedostoa on muokattu, pilkottu tai se on tulostettu paperille, allekirjoitusta ei voi enää varmentaa ja tällöin dokumentti ei vastaa alkuperäistä eikä siten ole virallinen.

Turun yliopiston opiskelija voi itse ladata itselleen 22.1.2024 alkaen opintotietojärjestelmä Pepistä sähköisesti allekirjoitetun opiskelutodistuksen tai opintosuoritusotteen (Opiskelijan työpöytä > Todistukset). 

 

 

Sähköisen asiakirjan allekirjoituksen aitouden ja eheyden varmistaminen

Näin asiakirjan vastaanottaja voi tarkistaa allekirjoituksen aitouden (15.1.2024 jälkeen annetut, Atomilla allekirjoitetut asiakirjat)

Turun yliopiston myöntämän, Atomissa sähköisellä varmenteella allekirjoitetun opintosuoritusotteen tai opiskelutodistuksen aitouden ja eheyden voi varmentaa joko

 1. Lataamalla asiakirjan (tiedoston) Atomi Validator -palveluun tai
 2. Lataamalla asiakirjan (tiedoston) Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluun tai
 3. Tarkistamalla tiedot Adobe Acrobat Reader DC:ssä:

  a) Avaa Acrobat Reader

  b) Valitse ylävalikosta Muokkaa > Oletusarvot (Edit > Preferences)

  c) Valitse Allekirjoitukset (Signatures) > Varmennus -kohdasta (Verification) Lisää (More)

  d) Ruksi kohdasta Windows-mukautus (Windows Integration) kumpikin vaihtoehto > OK

  e) Sulje Adobe Reader ja avaa se uudelleen.

DVV:n varmenteella allekirjoitetut opintodokumentit on merkitty Adobe Readerissa luotetuiksi allekirjoituksiksi.

 

UTUSignilla allekirjoitetut asiakirjat

Turun yliopiston opintoihin liittyviä asiakirjoja on sähköisesti allekirjoitettu UTUSign-palvelulla ennen 15.1.2024 ja voidaan joissain tapauksissa allekirjoittaa sillä myös tammikuun 2024 jälkeen. UTUsignilla tehty allekirjoitus on eIDAS-asetuksen mukaisesti kehittynyt sähköinen allekirjoitus, joka varmentaa asiakirjan tietosisällön ja allekirjoittajan henkilöllisyyden. Voit tarkistaa minkä tahansa sähköisen allekirjoituksen aitouden DVV:n varmennepalvelulla. Lisäksi allekirjoituksen voi todentaa PDF-asiakirjan metatiedoista Adobe Acrobat Reader -ohjelmassa.

Jos sinulla on kysyttävää UTUSignilla allekirjoitetun opintoihin liittyvän asiakirjan sisällöstä, ota ensisijaisesti yhteyttä asiakirjan allekirjoittaneeseen työntekijään.

Tarvitsetko paperisen asiakirjan opinnoistasi?

Paperinen opintosuoritusote tai opiskelutodistus

Jos olet Turun yliopiston opiskelija ja tarvitset paperisen, allekirjoitetun ja leimatun version opintosuoritusotteestasi tai opiskelutodistuksestasi, voit noutaa sen oman tiedekuntasi opintotoimistosta tai opiskelijakeskus Discosta niiden aukioloaikoina. Jos nouto ei ole mahdollinen, voit pyytää em. asiakirjan em. palveluista sähköpostitse. Avoimen yliopiston opintodokumentit pyydetään avoimesta yliopistosta (avoin@utu.fi). Laitathan pyyntösi vain yhteen paikkaan. 

Mainitse pyynnössäsi

 • nimesi
 • henkilötunnuksesi tai opiskeluoikeusnumerosi
 • minkä dokumentin tarvitset ja millä kielellä (suomi tai englanti)
 • tarvitsetko dokumentin paperisena vai sähköisenä. Paperidokumenttipyynnöissä kerro myös osoite, johon dokumentti lähetetään.

 

Oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksesta

Voit pyytää jäljennöstä tutkintotodistuksestasi keskusarkistosta. Jäljennös on maksullinen. Katso tilausohjeet ja muut tarkemmat tiedot asiakirjapalveluiden sivuilta > Keskusarkisto. Jäljennös on oikeaksi todistettu.