Turun yliopiston asiakirjapalvelut - kirjaamo ja keskusarkisto

Kirjaamossa rekisteröidään ja annetaan tietopalvelua yliopiston tuottamista ja vastaanottamista viranomaisasiakirjoista. Keskusarkisto toimii yliopiston hallinnollisten asiakirjojen sekä arkistoon luovutettujen henkilöarkistojen ja kokoelmien päätearkistona. Aineistoja on koko yliopiston toiminnan ajalta 1920-luvulta lähtien.

Käyntiosoite:
Yliopistonmäki
Signum 1. krs.
huone 103

Postiosoite:
Asiakirjapalvelut, 20014 Turun yliopisto

puh. 050 359 1729

Kirjaamo: kirjaamo@utu.fi
Arkisto: arkisto@utu.fi

Kirjaamo on avoinna sopimuksen mukaan (pyynnöt osoitteeseen kirjaamo@utu.fi). 

Jos haluat tulla tutkimaan aineistoamme keskusarkiston tutkijatilaan, otathan yhteyttä osoitteeseen arkisto@utu.fi.

Kirjaamo
  • Voit saada asiakirjat nähtäväksi kirjaamossa (julkisuuslain säännökset huomioiden). Varaa aika etukäteen osoitteesta kirjaamo@utu.fi tai puhelimitse 050 359 1729.
  • Pyydettäessä salassa pidettäviä asiakirjoja, joista voidaan luovuttaa tietoa vain tietyin edellytyksin, pitää pyytäjän ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja oma henkilöllisyytensä.
  • Mikäli kyseessä on hyvin laaja tilaus, sovi etukäteen aineiston toimittamisen yksityiskohdista.
  • Voit toimittaa asiakirjoja kirjaamoon sähköpostitse kirjaamo@utu.fi, henkilökohtaisesti, toisen henkilön välityksellä tai postitse (asiakirjojen perille toimittaminen on lähettäjän vastuulla). Käytä yleisimpiä tiedostoformaatteja, esim. pdf, word, excel, powerpoint tai html.
  • Lähetä avointen tehtävien hakuun liittyvät tietopyynnöt osoitteeseen eRekry@utu.fi. Työhakemukset toimitetaan yliopistolle osoitteessa http://www.utu.fi/tyopaikat. Tietoja tehtäviin hakeneista saat tehtävän hakuilmoituksessa mainitulta yhteyshenkilöltä.
  • Ohje tietopyyntöjen tekemiseen: Asiakirjajulkisuuskuvaus ja tietopyynnöt
  • Asiakirjarekisterin tietosuojailmoitus
Keskusarkisto

Sujuvan palvelun takaamiseksi pyydämme lähettämään keskusarkistoa koskevat tietopyynnöt sähköpostitse: arkisto@utu.fi. Tavanomaisten tietopyyntöjen aineistot toimitamme asiakkaalle sähköisesti. Jos tietopyyntö on laaja, sovimme asiakkaan kanssa parhaan toimintatavan. Arkistoaineistoja voi tutkia myös arkiston tutkijatilassa.

Pyytäessäsi salassa pidettäviä asiakirjoja, joista voidaan luovuttaa tietoa vain tietyin edellytyksin, sinun on ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus ja todistettava oma henkilöllisyytesi.

Tutkintotodistukset ja opintosuoritusotteet

Voit pyytää jäljennöstä tutkintotodistuksestasi osoitteesta arkisto@utu.fi. Ilmoita sähköpostissa koko nimesi (myös entinen sukunimi), syntymäaikasi/opiskelijanumerosi, valmistumisvuotesi ja tutkintosi. Vastausviestissä annamme lisäohjeita, esimerkiksi maksamiseen liittyen. Virallisesti oikeaksi todistetuista jäljennöksistä veloitamme 7,50 e/todistus. Huomioithan, että tutkintotodistusten virallisten kopioiden toimittamiseen voi mennä useampi päivä.

Palveluhinnasto

> Charges for Document Requests

Turun yliopiston opiskelija voi ladata itselleen Peppi-opintotietojärjestelmästä sähköisesti allekirjoitetun opiskelutodistuksen tai opintosuoritusotteen. Jos sinulla ei ole pääsyä Peppiin, ota yhteyttä disco@utu.fi.

Voit varmentaa saamasi sähköisen todistuksen aitouden Atomi Validator -palvelulla. Atomi-palvelulla sähköisesti varmennettuja dokumentteja on myönnetty 15.1.2024 alkaen. Sähköiset tutkintotodistukset otetaan käyttöön 1.8.2024. 

Asiakirjajäljennöksien oikeaksi todistaminen

Turun yliopiston keskusarkistoon toimitetuista asiakirjoista annetaan pyynnöstä oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Keskusarkiston laatima todistus jäljennöksestä voidaan antaa suomen- tai englanninkielisenä. Alkuperäisestä asiakirjasta ei tehdä käännöksiä.

Todistukseen merkitään alkuperäisestä asiakirjasta keskeiset tiedot käyttötarkoituksen perusteella ja tiedot varmennetaan yliopiston virallisella leimalla ja työntekijän allekirjoituksella.

Tiedot ja liitteenä luovutettava jäljennös vastaavat yliopiston keskusarkistoon tallennettua alkuperäistä asiakirjaa. Tietoja ei todistamishetkellä tarkisteta rekistereistä, esimerkiksi opiskelijatietojärjestelmästä. Jos alkuperäisessä arkistoon toimitetussa asiakirjassa on virhe, se kertautuu todistuksessa. Tämän vuoksi on tärkeää, että asiakas tarkistaa huolellisesti sekä keskusarkiston antaman todistuksen että sen liitteenä olevat jäljennökset.

Valokuvat

Arkiston digitoidut kuvat ovat saatavilla Turun yliopiston mediapankissa. Yleisestä mediapankista saat ladattua kuvat itse hyväksyttyäsi käyttöehdot. Laajemman valikoiman arkiston kuvia saat näkyviin kirjautumalla utu-tunnuksilla ja valitsemalla Valitse mediapankki -pudotusvalikosta ”Arkisto”. Nämä kuvat saat käyttöösi täyttämällä tilauslomakkeen mediapankissa. Mikäli et löydä haluamaasi kuvaa tai sinulla on kuvien käyttöön liittyviä kysymyksiä, lähetä pyyntö osoitteeseen mediabank@utu.fi.

 

Keskusarkiston osa-arkistot

I Yksityisen Turun Yliopiston arkisto 1922-1974
II Turun Suomalaisen Yliopistoseuran arkisto 1917-1980 (päävuodet 1917-1949)
III. Turun kesäyliopiston arkisto 1923 - 1987 (päävuodet 1945 - 1974)
IV. Tuorlan maanviljelyskoulun arkisto 1946 – 1972
V. Tuorlan kartanon arkisto 1926 – 1974
VI. Turun yliopiston kirjaston arkisto 1920 - 1998 (päävuodet 1920 - 1974)
VII. Turun normaalikoulun arkisto 1974 – 2009
VIII. Rauman normaalikoulun arkisto 1974 – 2009
IX. Valokuva- ja AV -arkisto 1919 - 
X. Turun yliopiston hallinto- ja talousarkisto 1974 - 2003
XI. Turun yliopiston opetustoimen arkisto 1974 - 2003
XII. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen arkisto 1976 - 2009
XIII. Turun yliopiston arkisto 2004 - 2009
XIV. Turun yliopiston arkisto 2010 -
XV. Konferenssitulkkien erikoistumiskoulutuksen arkisto 1995–2010

Keskusarkiston kokoelmat

Kokoelma 1  Professori Mikko Niemen kokoelma, aineistoa 1956–1995
Kokoelma 2  Professori Jussi T. Lappalaisen kokoelma, aineistoa 1980–2000
Kokoelma 3  Professori Antero Vaaraman kokoelma, 1930–70-luvuilta
Kokoelma 4  Turun yliopiston tutkijayhdistys/ Matemaattis-luonnontieteellisen jaoston kokoelma 1974–1976 (1981)
Kokoelma 5  Henrik Gabriel Porthan -instituutin kokoelma, 1987–1995
Kokoelma 6  Professori Topi Kallion kokoelma, aineistoa 1929–1957
Kokoelma 7  Professori Vilho Niitemaan kokoelma, aineistoa 1956–1986
Kokoelma 8  Turun yliopiston rouvat -kokoelma, aineistoa 1932–2012
Kokoelma 9  Sovelletun matematiikan ja tietojenkäsittelyalan tutkimussäätiön kokoelma, aineistoa 1966–2002
Kokoelma 10  Esko Antolan Eurooppa-koulutus -aineisto 1997–2003
Kokoelma 11  Yrjö Väisälän kokoelma, aineistoa 1910-luvulta vuoteen 1971 
Kokoelma 12  Turun yliopiston rakentamisen neuvottelukunnan kokoelma 1972–1996