Opinto-ohjaajien uutiskirjeen tietosuojailmoitus

1. Rekisterinpitäjä

Turun yliopisto
20014 TURUN YLIOPISTO

2. Tietosuojavastaava rekisteriä koskevissa asioissa

Turun yliopiston tietosuojavastaava
20014 TURUN YLIOPISTO
puh. 029 450 4361
dpo@utu.fi

3. Yhteyshenkilö rekisterin sisältöä koskevissa asioissa

Koordinaattori Anitta Lehtonen Turun yliopisto, Koulutuksen toimiala
puh. +358 40 566 9235
anitta.lehtonen@utu.fi

4. Rekisterin nimi

Opinto-ohjaajien uutiskirjeen tilaajarekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Opinto-ohjaajien sähköisen uutiskirjeen lähettäminen kirjeen tilanneille. Uutiskirje on suunnattu lukioiden ja muiden toisen asteen oppilaitosten opinto-ohjaajille. Uutiskirjeessä tiedotetaan hakijapalveluiden ajankohtaisista asioista sekä pääasiassa lukiolaisille suunnattuun opetustarjontaan ja koulutusmarkkinointiin liittyvistä asioista.

6. Henkilötietojen käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella.

7. Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
- tilaajan sähköpostiosoite
- tilaajan nimi, tehtävä/asema ja organisaation nimi (vapaaehtoinen tieto).

Tiedot saadaan uutiskirjeen tilaajilta sähköpostitse tai tilauslomakkeilla.

8. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Sähköpostiosoitelista tallennetaan emaileri-palveluun, jonka kautta uutiskirjeet lähetetään tilaajille.

Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään uutiskirjeen tilauksen voimassaoloajan. Tilaaja voi peruuttaa uutiskirjeen tilauksen kirjeessä olevalla peruutustoiminnolla tai ilmoittamalla peruutuksesta yhteyshenkilölle.

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä tietoja siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus.

Rekisteröidyllä on tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin), oikeus tietojen oikaisemiseen, poistamiseen ja rajoittamiseen. Lisäksi rekisteröidyllä on vastustamisoikeus ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.