Tietosuojailmoitus UTUPub - Turun yliopiston julkaisuarkisto

 

Sisällysluettelo

 • Yhteystiedot
 • Käsittelyn tarkoitus
 • Käsittelyperuste
 • Henkilötietoryhmät, ja
  • Tietojen alkuperä
  • Säilytysaika
  • Henkilötietojen käsittelijät
  • Henkilötietojen vastaanottajaryhmät
  • Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan
 • Rekisteröidyn oikeudet: pääsyoikeus, oikaisuoikeus, poistamisoikeus, rajoittamisoikeus, vastustamisoikeus
 • Valitusoikeus valvontaviranomaiselle
 • TY tietosuojavastaava: dpo@utu.fi
 • Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

Yhteystiedot

Julkaisuarkiston sisällön ylläpito:

Postiosoite:
Turun yliopiston kirjasto
Julkaisemisen palvelut (Educariumin kirjasto)
FI-20014 TURUN YLIOPISTO
Sähköposti: julkaisut@utu.fi 
Puhelin: 029 450 3712; (050) 353 7684

Käyntiosoite:
Turun yliopiston kirjasto
Educariumin kirjasto (Assistentinkatu 5)
FI-20014 TURUN YLIOPISTO

Julkaisuarkiston tekninen ylläpito: 
Kansalliskirjasto
Kirjastoverkkopalvelut
PL 26 (Kaikukatu 4) 
00014 HELSINGIN YLIOPISTO 
Puhelin: 09 1911

Käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on

 • Turun yliopiston julkaisutoimintaan liittyvien tehtävien yleinen hoitaminen ja kehittäminen sekä UTUPub-arkiston sisällön hallinnointi ja järjestelmän kehittäminen.
 • Turun yliopiston julkaisujen sähköinen julkaiseminen
 • Rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja käsitellään käyttöoikeuksien hallintaan liittyen.

Turun yliopisto toimii UTUPubiin syötettyjen, omien aineistojensa osalta rekisterinpitäjänä. Julkaisuarkiston teknisestä ylläpidosta huolehtii Kansalliskirjasto, joka toimii myös asiakasorganisaatioidensa (Turun yliopisto) tarjoamien palveluiden osalta henkilötietojen käsittelijänä.

Julkaisuarkisto toimii Turun yliopiston sähköisten julkaisujen (opinnäytteet, laitossarjat ja tutkimusjulkaisut) julkaisuarkistona. Julkaisuarkiston tarkoituksena on levittää julkaisuja internetin välityksellä niin että julkaisut ovat avoimesti saatavana maailmanlaajuisesti. Julkaisujen tietoja voidaan haravoida muihin kansallisiin/kansainvälisiin palveluihin.

Julkaisutietojen lisäksi julkaisuarkisto sisältää myös tietoja rekisteröityneistä käyttäjistä. Rekisteröityminen on tarkoitettu palvelua hallinnoiville henkilöille ja aineiston syöttäjille.

Itse julkaisuarkiston käyttö ei edellytä rekisteröitymistä. Palvelun käytöstä kerätään lokitietoja. 

Käsittelyperuste

Käsittely perustuu yliopistolain (558/2007) 2§:ssä asetettuun yliopiston perustehtävään ja sen toteuttamiseen (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1. artiklan kohtiin b ja c: "käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena" ja "käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi".  (http://www.privacy-regulation.eu/fi/6.htm.).

Julkaisuarkistoon tallennetuista opinnäytetöistä ja laitossarjoista on tehty erillinen julkaisusopimus jossa tekijä on antanut luvan julkaisun tallentamiseen julkaisuarkistoon.

Henkilötietoryhmät

Julkaisut: Tekijä, tekijän affiliaatio (tiedekunta), roolitieto sekä mahdollinen henkilötunniste (ISNI, ORCID).

Rekisteröityneet käyttäjät/tietojen syöttäjät: Nimi ja sähköpostiosoite. Tiedot anonymisoidaan, kun viimeisestä kirjautumisesta on kulunut yli 12 kuukautta.

Arkiston käyttäjät: Palvelun käytöstä kerätään lokitietoja, joihin sisältyvät IP-osoite, IP-osoitteesta ladatut dokumentit ja palvelussa tehdyissä hauissa käytetyt hakutermit. Lisäksi kerätään tietoa siitä, miltä sivustolta palveluun on tultu.

Tietoja käsitellään Kansalliskirjastossa ja muissa organisaatioissa, joilla on palvelussa omia aineistojaan.

Tietojen alkuperä

Julkaisut: Tiedot pyydetään henkilöiltä itseltään. Tietoja siirretään myös yliopiston tutkimustietojärjestelmästä.
Rekisteröityneet käyttäjät/tietojen syöttäjät: Tiedot pyydetään henkilöiltä itseltään.
Arkiston käyttäjät: tietoja kerätään lokitietojen perusteella.

Henkilötietojen säilytysaika

Julkaisut ja niiden metatiedot säilytetään pysyvästi. Säilyttäminen perustuu lakiin Kulttuuriaineistojen tallentamisesta ja säilyttämisestä (28.12.2007/1433).

Henkilötietojen käsittelijät

UTUPub-julkaisuarkiston osalta kirjaston julkaisupalveluiden henkilökunta toimii tietojen käsittelijänä. Arkiston julkaisutiedot ovat vapaasti kaikkien arkiston käyttäjien käytössä.

Julkaisuarkiston teknisestä ylläpidosta huolehtii Kansalliskirjasto, joka toimii myös asiakasorganisaatioidensa (Turun yliopisto) tarjoamien palveluiden osalta henkilötietojen käsittelijänä.

Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

UTUPub-julkaisuarkiston osalta kirjaston julkaisupalveluiden henkilökunta toimii tietojen käsittelijänä. Arkiston julkaisutiedot ovat vapaasti kaikkien arkiston käyttäjien käytössä.

Julkaisuarkiston teknisestä ylläpidosta huolehtii Kansalliskirjasto, joka toimii myös asiakasorganisaatioidensa (Turun yliopisto) tarjoamiensa palveluiden osalta henkilötietojen käsittelijänä.

Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti lukuun ottamatta julkaisutietojen ulkoiseen raportointiin vaadittavia julkaisujen viitetietoja.

Pääsyoikeus, oikaisuoikeus, poistamisoikeus, rajoittamisoikeus, vastustamisoikeus

 • Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy sinua itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä. Yhteydenotto-osoite: julkaisut@utu.fi. Julkaisujen poistamismenettelystä on sovittu julkaisusopimuksessa.
 • Sinulla on oikeus muuttaa UTUGradu-järjestelmän kautta tulleen pro gradu -opinnäytetyösi näkyvyyttä (rajoitetusta näkyvyydestä avoimeen näkyvyyteen tai avoimesta näkyvyydestä rajoitettuun näkyvyyteen). UTUGradu-järjestelmän kautta tullutta työtä ei voida poistaa julkaisuarkistosta. UTUGradu-järjestelmän kautta tullut asiakirja on julkinen asiakirja johon kenellä tahansa on oikeus tutustua. Yhteydenotto-osoite näkyvyyden muutokselle: julkaisut@utu.fi.​
 • Lomakkeella annettavat henkilötiedot ovat pakollisia. Niiden antamatta jättämisestä seuraa julkaisun julkaisemisen estyminen.
 • Rekisteröityneiden käyttäjien tietoja ei voida poistaa, mutta tarvittaessa ne voidaan anonymisoida. Yhteydenotto-osoite: julkaisut@utu.fi
 • Turun yliopiston tietosuojavastaavan yhteystieto sähköpostitse: dpo@utu.fi
 • Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
 • Henkilötietojen suojaamisen periaatteet kuvataan erillisellä sivulla: https://www.utu.fi/fi/privacy/data-security-description