Tietosuojailmoitus: Koulutusviennin asiakasrekisteri

Käsittelyn tarkoitus

Koulutusviennin asiakasrekisterin tarkoituksena on taata Turun yliopiston koulutusviennin asiakkaille laadukasta palvelua. Tietoja kerätään ja säilytetään, jotta kaikilla myynnistä ja asiakaspalvelusta vastaavilla henkilöillä olisi saatavilla ajantasainen tieto asiakkaille suunnitelluista palveluista, tarjouksista, neuvotteluista ja sopimuksista.

Käsittelyperuste

Käsittely perustuu rekisterinpitäjään oikeutettuun etuun. Käsittelyperustetta on arvioitu tasapainotestin avulla.
 

Yhteystiedot

Turun yliopisto
Innovaatiopalvelut
Asiakkuuspäällikkö Ari Koski
arikos@utu.fi

Henkilötietoryhmät

Koulutusviennin asiakasrekisteri sisältää koulutusviennin asiakkaiden tietoja. Koulutusviennin asiakkaiksi katsotaan sellaiset organisaatiot ja henkilöt, jotka osoittavat halunsa saada tietoa Turun yliopiston tarjoamista koulutusvientipalveluista. Halu saada tietoa osoitetaan joko kirjallisesti esimerkiksi tarjouspyynnön tai sähköpostiyhteydenoton kautta, tai suullisesti esimerkiksi asiakastapaamisessa tai markkinointitapahtumassa. 

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi, yhteystiedot, hänen mahdollisesti edustamansa yrityksen tai organisaation nimi, ja tieto palvelutilanteesta. Palvelutilanteen osalta kirjataan asiakkaan esittämä tarve tai pyyntö ja Turun yliopiston esittämä palvelu- tai ratkaisuehdotus, sekä mahdollisesti asiakkaalle jätetty tarjous ja sen pohjalta tehty sopimus.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään järjestelmässä enintään viisi vuotta viimeisestä asiakkaan yhteydenotosta. 

Henkilötietojen siirtäminen

Henkilötietoja ei luovuteta Turun yliopiston ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja informoitavat tiedot

  • Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy sinua itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä. Yhteystieto: kirjaamo@utu.fi 
  • Turun yliopiston tietosuojavastaavan yhteystieto sähköpostitse: dpo@utu.fi 
  • Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
  • Henkilötietojen suojaamisen periaatteet kuvataan erillisellä sivulla: https://www.utu.fi/fi/privacy/data-security-description