Avoin digitaalinen data ja kansalaistiede

Miten avoin data ja kansalaisten osallistaminen muuttavat yhteiskuntaa?

Kaikille avoimet, digitaaliset aineistot ja kansalaisten tuottama digitaalinen tieto luo uusia mahdollisuuksia yhteiskunnalle. Mitä nämä mahdollisuudet ovat? Mitä riskejä niihin sisältyy? Minkälaisia avoimien aineistojen tulisi parhaimmillaan olla? 

Datan avoimuus, läpinäkyvyys ja saavutettavuus on keskiössä Turun yliopiston tutkimuksessa ja opetuksessa Avoin data ja kansalaisten aktiivinen osallistaminen uuden tiedon tuotannossa mahdollistaa innovaatioiden synnyn ja korkealaatuisen tiedolla johtamisen, sekä haastaa perinteiset toimintatavat. Datan laadun varmistaminen on olennainen osa tätä prosessia. Teknisten ominaisuuksien kuten konelukuisuuden lisäksi haasteita aiheuttavat tiedon tarkoituksenmukaisuus, totuudenmukaisuus ja luotettavuus. 

  • Avoimen data laatu, saavutettavuus ja vaikuttavuus
  • Avoimen datan standardit, koneluettavuus, käytänteet ja säännökset
  • Tiedon omistajuus, yksityisyys, läpinäkyvyys, disinformaatio, riskienhallinta, eettiset näkökulmat
  • Kansalaistiede ja kansalaisten osallistaminen 
  • Datasta nousevat innovaatiot ja disruptio 
  • Avoimen datan taidot ja digitaalisen tiedon lukutaito
  • Tietoon perustuva päätöksenteko ja demokratian kehitys