Datatiede

Miten isoja digitaalisia tietoaineistoja hyödynnetään tehokkaasti, laadukkaasti ja tarkoituksenmukaisesti?

Suuret tietomassat ja eri tietolähteiden yhdistäminen mahdollistavat uusien monipuolisempien kysymysten asettamisen ja tarkemmat vastaukset. Suuret tietomassat

vaativat tiedon käsittelyn ja tulkinnan automatisointia. Tarvitaan uusia laskennallisia menetelmiä tiedon jalostamiseen ja sen visualisointiin, jotta tietoa pystytään hyödyntämään ajantasaisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Datatieteen tutkimuksen teemoihin kuuluu mm:

  • massadata, tiedon louhinta
  • data-analytiikka, tiedon mallinnus, ennakointi
  • tiedon visualisointi
  • koneoppiminen, tekoäly
  • automatisoitu päätöksenteko
  • suurteholaskenta, pilvilaskenta