Kulttuurinen moninaisuus ja työnohjaus -koulutus

Työnohjaajille suunnattu koulutus –  Jatkuva oppiminen uudessa normaalissa

Lyhyesti

Aika: Lisätietoja ajankohdasta myöhemmin.

Kouluttajat: Aila Niemelä, Awailable Consulting ja Kia (Katarina) Lundqvist, Turun yliopisto 
Järjestäjä: Turun yliopisto, Brahea-keskus

Koulutuksen sisältö

Koulutus on suunnattu kulttuurisen moninaisuuden kontekstissa toimiville tai siitä kiinnostuneille työnohjaajille. Koulutuspäivässä pohditaan ajankohtaisia kysymyksiä, joita työnohjaajalle herää, kun hän ohjaa esimerkiksi maahanmuuttajien kanssa työskenteleviä ammattilaisia tai monikulttuurisia työryhmiä ja niiden lähijohtajia. Koulutus antaa työnohjaajalle valmiuksia auttaa ohjattaviaan etsimään ratkaisuja kulttuurisesta moninaisuudesta syntyviin haasteisiin ja monimuotoisuuden mukanaan tuomia mahdollisuuksia. 

Keskeisiä teemoja ovat:

  • ymmärrys kulttuurisesta kontekstista ja kieli- ja kulttuuritietoisuus
  • kulttuurisesti monimuotoiset työyhteisöt ja niiden johtaminen
  • kulttuurinen tasapaino ja vuorovaikutus
  • kriittinen reflektio ja uskallus

Teemoja tarkastellaan sekä työnohjauksen funktion että työnohjaajan oman ammatillisen kasvun ja kompetenssin näkökulmasta. Koulutuksessa hyödynnetään ajanmukaista kirjallisuutta ja mm. Aila Niemelän tuoretta väitöstutkimusta aiheesta.

Työskentely koulutuksessa on dialogista ja yhteistoiminnallista. Koulutukseen ilmoittautuneille lähetetään aiheeseen liittyvää kirjallisuutta tutustuttavaksi ennakkoon

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat KT, sosionomi, STOry työnohjaaja, organisaatiokonsultti Aila Niemelä (Awailable Consulting) ja VTM, STOry työnohjaaja Kia (Katarina) Lundqvist (Brahea-keskus). He ovat molemmat toimineet pitkään sekä työnohjaajina että kouluttajina ja perehtyneet kulttuuriseen monimuotoisuuteen teoreettisesti ja kokemuksellisesti.

Aila Niemelä

Aila Niemelä

Organisaatiokonsultti Aila Niemelä on koulutukseltaan sosiaalityöntekijä, aikuiskouluttaja ja kasvatustieteen tohtori. Hän on työskennellyt päätoimisena työnohjaajana yli 20 vuotta, myös lukuisissa kulttuurisesti monimuotoisissa työyhteisöissä. Lisäksi hän on kirjoittanut, kouluttanut ja väitellyt työnohjauksesta monikulttuuriosaamisen edistäjänä. Aila Niemelä on toiminut vuosia Suomen työnohjaajat ry:n tutkimusfoorumin vetäjänä ja Facebookin Työnohjaajan tietopankki -ryhmän ylläpitäjänä. Linkki lisätietoihin www.awailable.com

Niemelä, Aila (2019) Työnohjaus monikulttuuriosaamisen edistäjänä

 

Kia Lundqvist

Kia Lundqvist

VTM Kia Lundqvist on aikuiskouluttaja, työnohjaaja ja sosiaalityöntekijä. Hän on toiminut vuodesta 2012 työnohjaajana, ohjaten pääasiassa maahanmuuttotyön parissa toimivia työntekijöitä ja esimiehiä.  

Hän toimii Turun yliopistossa Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen vastuuopettajana ja hänellä on usean vuoden työkokemus turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustyöstä. Lisäksi hän on toiminut vastuukouluttajana ja koordinaattorina Turun yliopiston Brahea-keskuksen toteuttamassa Kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä -koulutuksessa sekä kahdessa valtakunnallisessa Työ- ja elinkeinoministeriölle tuotetussa Maahanmuutto- ja kotouttamistyön koulutuskiertueessa.

 

Lisätietoja

Suunnittelija Kia Lundqvist, kia.lundqvist@utu.fi, puh 0400 156137