tohtorinhatut (1)

Professoriluennot toukokuu 2021

Turun yliopiston perinteiset professoriluennot järjestetään tänä keväänä virtuaalisesti. 6 eri aloille nimitettyä uutta professoria esittäytyy videoiduilla juhlaluennoilla.

Tervetuloa kuuntelemaan Turun yliopiston uusien professorien professoriluentoja!

Turun yliopisto juhlii uusia professoreitaan kaikkien tiedekuntien yhteisillä professoriluennoilla kaksi kertaa vuodessa. Uudet professorit astuvat tehtäväänsä kertomalla tieteenalastaan ja tutkimusaiheistaan noin 10 minuutin pituisella yleiskielisellä juhlaluennolla. 

Tavallisesti professoriluennot pidetään kaikille avoimena yleisötilaisuutena. Koronatilanteen vuoksi toteutetaan toistaiseksi videoituna. 

Tutustu uusiin professoreihimme eri tiedekunnissa!

Tervehdyssanat

Jukka Kola, Turun yliopiston rehtori

Turun yliopisto on korkealaatuinen, kansainvälisesti tunnustettu tiedeyliopisto. Rakennamme rohkeasti hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta. Teemme tutkimusta, jota maamme ja maailma tarvitsee.

Etsimme ratkaisuja ja tarjoamme osaamista aikamme suuriin haasteisiin. Voimavaramme on monitieteinen tutkimusprofiilimme, joka inspiroi innovatiivisiin ratkaisuihin. Vaalimme tutkitun tiedon asemaa.

Tutkimusprofiilimme mahdollistaa poikkeuksellisella tavalla rohkeat avaukset liittyen esimerkiksi kestävään kehitykseen, luonnon monimuotoisuuteen ja mereen, terveyteen ja hyvinvointivaltioon sekä digitalisaatioon ja teknologioihin.

Yliopistomme on vastannut yhteiskunnan tarpeisiin nopeasti myös poikkeusoloissa. Koronaan liittyviä tutkimushankkeita käynnistettiin runsaasti ja yliopisto menestyi hyvin esimerkiksi Suomen Akatemian pandemian vaikutusten tutkimiseksi ja jälleenrakennuksen edistämiseksi avaamissa ylimääräisissä rahoitushauissa.

Suuressa roolissa tässä kaikessa ovat yliopistomme professorit. Vuonna 2019 Turun yliopistolla oli 282 kokoaikaista professoria ja vuonna 2021 luku on 310. Työelämäprofessoreja Turun yliopistolla oli kaksi vuotta sitten 11, tällä hetkellä 17. Nyt jos koskaan yhteiskunta tarvitsee tiedettä, luotettavaa tutkimustietoa ja laadukasta koulutusta.

Nyt julkaisemme viiden uuden professorin ja yhden uuden työelämäprofessorin videoidut professoriluennot. Luentojen aiheet tuovat esille hyvin Turun yliopiston monitieteisyyden. Luennoilla tutustutaan potilasturvallisuuden tutkimukseen, tieteen ääneen mediassa, tekoälyyn terveydenhuollossa, folkloreen ja muistamiseen sekä hyvän terveyden käsitteeseen.

Onnea Turun yliopiston uusille professoreille ja työelämäprofessorille!

Ohjelma

Professoriluentojen ohjelma

Professori Katja Joronen, hoitotiede: Terveyden ja terveyden edistämisen monet kasvot ja kehät

Professori Tuija Ikonen, kansanterveystiede: Potilasturvallisuuden tutkimusta tarvitaan parantamaan hoidon turvallisuutta

Professori Noora Kotaja, molekyylilääketiede: Sukusolut – elämän ylläpitäjät

Professori Abdulhamit Subasi, lääketieteen tekniikka: Artificial intelligence in healthcare

Professori Anne Heimo, folkloristiikka: Folklore ja muistaminen vernakulaarina toimintana

Työelämäprofessori Riitta Monto, humanistinen tiedekunta: Tieteen ääni mediassa

 

Katso professoriluennot:

                                    Tutkitun tiedon teemavuosi