Turun yliopiston tilinpäätökset

Turun yliopistossa laaditaan vuosittain tilinpäätös, joka koostuu yliopiston tuloslaskelmasta, taseesta, rahoituslaskelmasta ja toimintakertomuksesta. Tiedoista laaditaan vuosittain tasekirjat.

Tilinpäätöksen hyväksyy ja allekirjoittaa yliopiston hallitus, minkä jälkeen yliopistokollegio vahvistaa sen.