Päärakennus 35 hires

Turun yliopiston historia

Turku on vanha yliopistokaupunki. Kuningatar Kristiina perusti Suomeen Ruotsi-Suomen kolmannen yliopiston, Turun Akatemian, vuonna 1640.

1820-luvulla Turun akatemiassa opiskelivat J.V. SnellmanElias Lönnrot ja J.L. Runeberg. Suomen Kulttuurirahasto lahjoitti näille suurmiehille veistoksen, joka valmistui vuonna 1968. Kuvanveistäjä Harry Kivijärven tekemä Kolmena vekkulina tunnettu patsas sijaitsee yliopiston nykyisen päärakennuksen kaupunginpuoleisessa päädyssä.

Itsenäisen Suomen ainoa yliopisto oli Helsingin ruotsinkielinen yliopisto. Suomalainen sivistyneistö piti tärkeänä, että maahan perustettaisiin uusi suomenkielinen yliopisto. Varoja tähän koottiin kansalaiskeräyksellä, johon osallistui kaikkiaan 22 040 suomalaista.

Turun yliopisto perustettiin vuonna 1920. Silloin sen muodostivat humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tuona vuonna Turun Suomalainen Yliopistoseura hankki omistukseensa Kauppatorin laidalle v. 1878 valmistuneen komean Phoenix-hotellin. Yliopisto toimi näissä alun perin väliaikaisiksi tiloiksi tarkoitetussa rakennuksessaan peräti 36 vuoden ajan.

Lääketieteellinen tiedekunta perustettiin vuonna 1943 sotaa käyvän kansakunnan tarpeisiin.

Kultahippuja Yukonin territoriosta

1940-luvun lopulla yliopisto sai huomattavan testamenttilahjoituksen. Nummenmäkeläisen (nykyistä Turkua) sepän pojat, Johnssonin-Joutsenen veljekset olivat vaurastuneet kullankaivajina Yukonin Klondikessa, Kanadassa.

Veljeksillä ei ollut perillisiä, ja Karl Fredrik Joutsen testamenttasi omaisuutensa kivitaloineen ja kultalöydöksineen Turun yliopistolle. Lahjoituksen turvin yliopisto pystyi laajentamaan pieneksi käyneestä Phoenixin rakennuksesta Ryssänmäelle eli Vesilinnanmäelle. Yliopiston kulta-aarteeseen kuuluu muun muassa kultakelloja ja Klondikesta kaivettuja kultahippuja, joista suurin painaa 240g.

Yliopisto valtiollistetaan 70-luvulla

Oikeustieteellinen tiedekunta perustettiin vuonna 1960. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta erkani humanistisesta vuonna 1967, ja vuonna 1974 kasvatustieteiden tiedekunta aloitti toimintansa.

Turun yksityinen yliopisto oli aluksi pieni oppilaitos. Se valtiollistettiin vuonna 1974. Yliopiston laajenemisen vuodet ajoittuvat 1960-luvulle, mutta kasvu jatkuu.

Perustutkintojen määrä lisääntyy jatkuvasti ja jatkokoulutus tehostuu. Viime vuosina ovat merkittäviksi tulleet myös täydennyskoulutuskeskuksen organisoimat ammatillinen täydennyskoulutus, avoin yliopisto-opetus sekä elinkeinoelämän kehittäminen.

Vuonna 2007 alkoivat neuvottelut Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun yhdistymisestä. Yliopistokonsortio aloitti toimintansa 1.8.2008, ja tammikuussa 2009 konsortioyliopistojen hallitukset tekivät päätöksen Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun yhdistymisestä uudeksi Turun yliopistoksi 1.1.2010 alkaen.​

Promootio 1927

Turun Suomalaisen Yliopiston vihkiäisjuhlaa ja ensimmäistä promootiota vietettiin toukokuussa 1927. Akateeminen juhlakulkue marssii Kauppatorin laitaa. Taustalla yliopiston rakennus, entinen Phoenix-hotelli. 

Vihkiäisjuhla 1959

Yliopiston uusien rakennusten vihkiäisjuhla 23. toukokuuta 1959. Päärakennuksen inskriptio, "Turun Yliopisto - vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle" - paljastetaan.

PET-kamera

Jo 1970-luvulla turkulaisten yliopistojen käyttöön saatu hiukkaskiihdytin ja menestyksekäs radiokemian tutkimustyö johtivat mullistavaan uuteen kuvantamistekniikkaan, positroniemissiotomografiaan. Ensimmäinen täysimittainen PET-kamera saatiin yliopiston käyttöön kesäkuussa 1988.