Humanistien alumniyhdistyksiä

Humanistisella tiedekunnalla ei ole omaa alumniyhdistystä. Historia-aineilla on oma alumniyhdistys Sykli ry, suomen kielellä Fenniks ry. Näiden lisäksi tiedekunnan oppiaineiden kanssa läheistä yhteistyötä tekee useampi yhdistys, joiden toiminta on suunnattu muun muassa alumneille.