Alumnien omat yhdistykset

Yhdistystoiminta on mainio tapa verkostoitua oman alasi alumnien kanssa. Turun yliopiston alumneilla on useita yhdistyksiä, jotka toimivat itsenäisesti ja alumnivetoisesti. Useimmat yhdistykset tekevät yhteistyötä yliopiston kanssa, usein tiedekunta tai oppiainetasolla.

Hyviä esimerkkejä alumniyhdistyksen ja yliopiston yhteistyöstä ovat muiden muassa oikeustieteellisen tiedekunnan ja alumniyhdistys Senilexin yhdessä järjestämä vuosittainen Tiedekunnan päivä sekä lääketieteellisen tiedekunnan alumnien yhdistyksen Alumni Medicinae Aboensesin (AMA) jokasyksyinen kansanedustajatapaaminen.

 

Alumniyhdistyksiä ja alumniryhmiä

Turun kauppakorkeakoulun alumnitoiminta

Alumni Medicinae Aboenses ry. (Lääketiet. tiedekunnan alumniyhdistys)

Turun Kemistikerho ry

Fenniks ry. (suomen kieltä opiskelleiden alumnien yhdistys)

Kasvatustieteilijöiden alumniverkosto (Facebook-ryhmä)

Myllymäen kilta ry. (Raumalaisen opettajakoulutuksen perinne- ja alumniyhdistys)

Senilex ry. (Oikeustieteellinen alumniyhdistys)

Sykli (Turun yliopiston historia-aineiden alumniyhdistys)

Turun Seniorinorssit ry

Turun Suomalainen Yliopistoseura ry.

Ylähuone ry. (Poliittisen historian ja valtio-opin alumniyhdistys)

0-kerho (Tietotekniikan diplomi-insinöörikoulutuksen Digit ry:n alumniyhdistys)

Biotekniikan alumnit

Kilta ry. (Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen alumniyhdistys)

Pohjalaisen osakunnan seniorit

Sata-Hämäläisen osakunnan seniorit

Turun Yliopiston Varsinaissuomalaisen Osakunnan Seniorit ry.