Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot

Mitä tarkoittaa arkistojen hiljaisuus ja mitä arkistoista puuttuu? Kuka päättää kuka kelpaa historiaan? Voiko blogin tai twiitin arkistoida? Mitä ovat seulonta ja tietosuoja ja mitä humanistin pitäisi tietää tietojärjestelmää hankittaessa? Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot tarjoavat valmiuksia pohtia esimerkiksi näitä kysymyksiä. Monipuolisuutta opintoihin tuovat muun muassa kuuden kuukauden työharjoittelu sekä yhteistyö Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkiston kanssa.

Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhdessä tarjoamat maisteriopinnot luovat laaja-alaisen kuvan arkistoalan ja asiakirjahallinnan kehityksestä, teorioista ja käytännön työstä. Opinnoissa yhdistyvät teoreettinen yliopistokoulutus sekä asiantuntijakoulutus ja niissä kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijoiden  työelämävalmiuksiin. 

Kaksikieliset, humanistisesti suuntautuneet opinnot tarjoavat eväitä niin arkistoalan töihin kuin tutkijan urallekin. Opinnot tuottavat valmiudet toimia historiallisissa ja kulttuuriperintöä säilyttävissä arkistoissa sekä jokapäiväisessä organisaatioiden asianhallinnassa. Sekä paperinen että digitaalinen arkistomaailma tulevat tutuiksi.

Maisteriopinnoissa on kahdeksan pääainetta: etnologia, folkloristiikka, kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia Turun yliopistossa sekä nordisk folkloristik, nordisk etnologi ja nordisk historia Åbo Akademissa.

Maisteriopinnot suorittaneet valmistuvat filosofian maistereiksi (120 op) pääaineestaan.

Haku maisteriopintoihin järjestetään joka toinen vuosi. Seuraava haku on keväällä 2022.

Lisätietoja:

Arkistoalan ja asiakirjahallinnan yliopisto-opettaja   
Kirsi Hänninen, PhD
puhelin: +358 50 356 8742
sähköposti: kimaha(at)utu.fi

Yhteyshenkilöt oppiaineittain

Charlotta Wolff, FT, ma. professori,​ Suomen historia
puhelin: +358 50 595 8127
sähköposti: charlotta.wolff(at)utu.fi

Anne Heimo, FT, professori, folkloristiikka
puhelin: +358 50 328 8039
sähköposti: anheimo(at)utu.fi

Helena Ruotsala, FT, professori, etnologia
puhelin: +358 50 328 9018
sähköposti: helruo@utu.fi

Paavo Oinonen, FT, yliopisto-opettaja, kulttuurihistoria
puhelin: +358 50 328 8596
sähköposti: paavo.oinonen(at)utu.fi

Kirsi Salonen, FT, professori, yleinen historia
puhelin: +358 50 331 2834
sähköposti: kirsi.l.salonen(at)utu.fi

Ann-Catrin Östman, FD, akademilektor, nordisk historia
telefon: 02 215 4645
e-post: aostman(at)abo.fi

Niklas Huldén, arkivamanuens, nordisk etnologi
telefon: 02 215 4396
e-post: nhulden(at)abo.fi

Lena Marander-Eklund, FD, biträdande professor, nordisk folkloristik
telefon: 02 215 4841
e-post: lmarande(at)abo.fi