Menneet tutkijaseminaarit

Kulttuuri ja terveys -tutkijaseminaari on tarkoitettu kaikille, jotka tekevät tutkimusta kulttuuriin, taiteeseen, terveyteen, sairauteen ja/tai hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Tälle sivulle on koottu tietoa aiemmista Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikön järjestämistä tutkijaseminaareista. 

Tutkijaseminaarit keväällä 2024

Tutkijaseminaari kokoontui noin kerran kuussa tiistaisin klo 14.00-16.00. Tapaamiset toteutettiin hybridinä sekä Zoomissa että Arcanumissa (Turun yliopiston kampuksella).

16. TAMMIKUUTA 2024

Anna Ovaska, Tampereen yliopisto

“Reading Chronic Pain: Narrative and (In)Visibility”

Henni Alava, Tampereen yliopisto

“Finnish Sisu, Finnish Pain: What (if anything) is Culturally Specific in Pediatric Pain and its Care in Finland?”

13. HELMIKUUTA 2024

Per Mendoza, Islannin yliopisto

“Isolated Narratives? Narrative Ethics, Affectivity, and Spatiality in Johanna Holmström’s Själarnas ö

Mathieu Bokestael, University College Dublin

“What is a Caring Historiography? Lessons from Sarah Moss’ Night Waking (2011)”

12. MAALISKUUTA 2024

Keith Meadows, Health Outcomes Insights Ltd

“Explaining Cause in a Single Case Response to Patient-Reported Outcomes Data: Quality of Life Research”

Luis de Miranda, Turun ihmistieteiden tutkijakollegium

“Philosophical Health: Thinking as a Way of Healing”

Kateri(y)na Filatova, University of Turku

"Cell-transforming structure-dependent properties of biomaterials on the example of the osteogenic induction of silica-polylactic acid-based composites"

9. HUHTIKUUTA 2024

Johanna Jämsä, Turun yliopisto

“Nature’s Eudaimonic Wellbeing Benefits, and When Nature Doesn’t Help: Using Creative Methods to Grasp Deep Values of Nature”

Ranjana Saha, Turun ihmistieteiden tutkijakollegium

“Milk, Nation, and Empire: ‘Scientific’ Motherhood Advice in Colonial Calcutta”

14. TOUKOKUUTA 2024

Current Intersections of Culture, Language and Wellbeing -seminaarisarjassa

Christina Slopek-Hauff, Heinrich Heine University, Düsseldorf

“Against Psychiatric Imperialism: Diversifying Psychology in African Fiction”

Silja McNamara, Tampereen yliopisto

“The Effect of Dance Movement Therapy Interventions on the Quality of Life and Body Image of Bereaved Widows/Widowers”

Pauline Norris, Va’a o Tautai – Centre for Pacific Health – University of Otago

“Working With, and For, Indigenous People in Research: Experiences From New Zealand”


Kevät 2022

Tiistai 17.5. klo 14.00–16.00 Zoomissa

Esitelmä ja yhteistä keskustelua aiheesta.

Minna Laiti, TtM, tohtorikoulutettava, Hoitotieteen laitos (TY): Towards LGBTQ+ inclusive junior high school nursing.

Seminaarissa Laiti esittelee ja alustaa kuulijoita oman väitöskirjan taustaan ja toteutukseen, jonka jälkeen yhteisesti keskustellaan väitöskirjan yhteenvedon tämänhetkisestä taustaosuudesta (sisältäen keskeiset käsitteet ja ilmiöt väitöskirjassa).

Hoitotieteessä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuutta on käsitelty vähäisesti, erityisesti nuorten näkökulmasta. Olemassa olevan tutkimustiedon perusteella sateenkaarinuoret jäävät usein ilman tarvitsemaansa tietoa ja tukea kouluterveydenhoidossa ja kouluterveydenhoitajilla ei ole aina tarvittavaa osaamista nuorten tukemiseksi. Väitöskirjatutkimuksessa on tarkasteltu aihetta tieteellisen kirjallisuuskatsauksen (artikkeli 1), nuorten kokemuksia kartoittaneen kyselyn (artikkeli 2) ja kouluterveydenhoitajien fokusryhmähaastatteluiden kautta (artikkeli 3). Lisäksi aihetta tullaan vielä analysoimaan terveydenhoitajien koulutuksen sisältöjä määrittelevissä opetussuunnitelmissa (artikkeli 4).

Tiistai 12.4. klo 14.00–16.00 Zoomissa 

Esitelmä ja yhteistä keskustelua aiheesta.

Kulttuurihistorian dosentti ja tutkija Petri Paju (TY): "Ihmelääkkeet sanomalehdissä. Patenttilääkkeiden ylirajainen mainonta ja kritiikki 1900-luvun alussa."

Esitelmä pohjaa kirjan lukuun, jota Paju kirjoittaa yhdessä kulttuurihistorian professori Hannu Salmen (TY) kanssa. Tutkimus liittyy hankkeeseen nimeltä Informaatiovirtoja yli Itämeren, jossa tarkastellaan tekstien ja tiedon liikkeitä etenkin Ruotsin ja Suomen välillä. Tutkijoita kiinnostaa lehdistön rooli patenttilääkkeitä koskevan tiedon välityksessä. (https://blogit.utu.fi/informationsfloden/)

Tiistai 15.2.2022 klo 14.00–16.00 Zoomissa

FT, tietokirjailija Pälvi Rantala: Unettomuutta käsittelevän teoksen aloitusluku. Kommentaattorina FT Kirsi Tuohela.
Lisäksi yhteistä keskustelua aiheesta.

Tiistai 8.2.2022 klo 14.00–16.00 Zoomissa

FT, kapellimestari Sasha Mäkilä: Esitelmä aiheesta: "Muistisairas säveltäjä - Leevi Madetojan alkoholismin huomioonottaminen hänen teostensa kriittisissä editioissa"
Lisäksi yhteistä keskustelua aiheesta.

Mäkilän pääasiallinen tutkimuskohde on Leevi Madetojan orkesterimusiikki, minkä lisäksi häntä kiinnostavat orkesterin johtamisen tekniikan ja pedagogiikan kysymykset, kapellimestarin ammattikuva sekä venäläinen musiikkikulttuuri.


Syksy 2021 

7.12.2021 klo 14.00–16.00 (Cal2106 Calonia & Zoom eli hybriditapaaminen)

Teemana pandemia/epidemia/kulkutaudit ja eriarvoisuus (yhteiskuntaluokka, tuloerot, yms.). Keskusteluun varataan noin tunti aikaa, ja kaikki teemasta kiinnostuneet tutkijat ovat tervetulleita keskustelemaan!

Lyhyen esitelmän omasta tutkimuksestaan tai tutkimushankkeestaan pitää:

9.11.2021 klo 14.00–16.00 (A270 Arcanum & Zoom eli hybriditapaaminen)
 • FM Johanna Latva: Esitelmä: "Väitöstutkimus: naisten hiuksettomuus Suomessa"
 • FM Annikka Immonen: Opponoitava paperi: Ammattilaiset muistisairaan toimijuuden määrittelijöinä. Väitöskirjan luku. (Kommentaattorina FT Jutta Ahlbeck.)
5.10.2021 klo 14.00–16.00 (A270 Arcanum & Zoom eli hybriditapaaminen)

Lääketieteen filosofian ja etiikan professori Pekka Louhiala: Esitelmä aiheesta "Plasebon arvoitus"

7.9.2021 klo 14.00–16.00 (A270 Arcanum)

Hanke-esittäytymisiä ja tutustumista.

 • TYYn Mielen päällä -hanke (koordinaattori Kaisa-Riitta Aho).
 • Terveyskampus Turku (koordinaattori Taina Nordgren). (Ursula Hyrkkänen ja Niina Katajapuu kertovat HCT 2.0 hankkeen työpaketti ykkösestä.)
 • Kultva (Kulttuurin ja vuorovaikutuksen kysymyksiin keskittynyt tutkimusverkosto) (koordinaattori Emma Lamberg)
 • LaWe (Kielen ja hyvinvoinnin tutkimuskeskus) (Tutkijatohtori Jenny Paananen ja Pohjoismaisten kielten professori Camilla Wide)

Kevät 2021 

4.5.2021 – SEMINAR IN ENGLISH
 • Dr Michiel Meeusen (Classics, TIAS) and Dr Avril Tynan (Comparative Literature, TIAS): "Beyond the Bounded Body: Cultural Perspectives on Health and Illness"
 • Dr Marko Lamberg (TIAS Collegium Researcher) on the history of Finnish Nightmares 1400–2020. (https://blogs.helsinki.fi/northernnightmares/)
 • Wenjia Zhou (sociology, UTU) (Doctoral researcher on the topic: Chinese women's experiences of HPV vaccination)
6.4.2021 – OPPONOITU SEMINAARITAPAAMINEN
 • FM Kerttu Lehto (TAU): Case- tutkimus: SÄRÖT ja hyvinvointi. (Kommentaattorina FM Liisa Laitinen.)
 • FT Pälvi Rantala: Valvova maailma - näkökulmia unettomuuden kulttuurihistoriaan. (Kommentaattorina FT Heini Hakosalo.)
9.3.2021 – AJANKOHTAISTA VAMMAISTUTKIMUSTA
 • FT Touko Vaahtera (UEF): Kriittinen vammaistutkimus, kyvykkyys kulttuurisena ihanteena ja metodologia
 • FT, dos. Meri Kytö (UEF): Kulttuurinen äänentutkimus ja sisäkorvaistutteet
9.2.2021 – TIETEIDEN VÄLISTÄ KESKUSTELUA MIELEN ONGELMIEN TUTKIMUKSESTA
 • Keskustelijoina FT Anna Ovaska (kirjallisuustiede, TaU), FT Anna Kinnunen (perinteentutkimus, UEF), PsT Tomi Bergström (psykologia, JyU) ja LT Miika Nietola (psykiatria, TY).

Kevät 2020 

HUOMIO! Kevään loput seminaarit järjestetään etänä Zoomissa.

Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikön järjestämä Kulttuuri ja terveys -tutkijaseminaari kokoontuu kerran kuussa keskiviikkoisin klo 14.00–16.00. Seminaari on osa myös Sote-akatemian Kulttuurin ja terveyden tutkimusverkoston toimintaa. Tervetuloa mukaan!

13.5.2020 Korona ja kulttuurintutkimus
 • Kevään viimeinen seminaari pidetään Zoomissa: https://utu.zoom.us/j/61215106355.
 • Pyöreän virtuaalipöydän ääreen kokoontuu kolme kulttuurin ja terveyden tutkimuksen asiantuntijaa, Outi Hakola, Venla Oikkonen ja Susanne Ådahl keskustelemaan näkökulmista, joista et todennäköisesti ole lukenut vielä mistään. Keskustelua vetää Anu Laukkanen.
 • Aloitamme tasan klo 14.00 ja lopetamme klo 15.00. Jatkot Digibaarissa, linkin saat osallistumalla seminaariin. Tervetuloa mukaan!
15.4.2020

HUOM! Tapaaminen pidetään Zoomissa: https://utu.zoom.us/j/461230014

Aloitamme tasan klo 14.00. Tervetuloa mukaan!

 • Pipsa Havula ja Anne Heimo (folkloristiikka, Turun yliopisto): Valoa, ilmaa ja aurinkoa: Muistoja tuberkuloosin hoidosta Paimion parantolassa (hanke-esittely)
 • Paula Kangasniemi (Aalto-yliopisto): Lisääkö kuvataidetyöskentely palliatiivisessa hoidossa olevien mielen hyvinvointia?
11.3.2020

Ylva Gustafsson (filosofia, Åbo Akademi): Reflections on emotional intelligence and the measuring of resilience in the health care sector (artikkelikäsikirjoitus)

12.2.2020
 • ei istuntoa
 • muuta ohjelmaa: Histories of death -symposium 18.-21.2.2020
15.1.2020

Mona Mannevuo, erikoistutkija, Eduskuntatutkimuksen keskus, TY: Työhyvinvoinnin mittaamisen psykoteknillinen historia

 • Työn rationalisointi on taistelua tehottomuutta, lorvimista ja uupumusta vastaan. Keinot vaihtelevat, mutta pyrkimys kaaoksen hallintaan säilyy. Tarkastelen esitelmässäni itsen mittaamisesta inspiroitunutta työntekijän hyvinvointia mittaavaa Quantified Employee -ilmiötä osana psykoteknillisen rationalisoinnin jatkumoa. 


Harley Bergroth, tohtorikoulutettava, sosiologia, TY: Arkisen itsenmittauksen paradokseista

 • Arkisen, omaehtoisen elämänhallinnan ja hyvinvointitietoisuuden merkitystä korostetaan nykyään monissa yhteyksissä. Suhteessa tähän, kuluttajatrendiksi noussut digitaalinen itsenmittaus lupaa usein paljon mutta mitä se käytännössä antaa? Tämä puheenvuoro tarkastelee suosittuja, esimerkiksi unta ja aktiivisuutta tarkkailevia itsenmittausteknologioita enemmän-kuin-välineinä, ja luotaa niiden kanssa toimimiseen liittyviä moninaisia ristiriitaisuuksia.

Syksy 2019 

Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikön järjestämä Kulttuuri ja terveys -tutkijaseminaari kokoontuu kerran kuussa keskiviikkoisin klo 14.00–16.00. Tapaamiset ovat Salongissa (V108, Artium, Sirkkalan kampus, Kaivokatu 12, Turun yliopisto). Seminaari on osa myös Sote-akatemian Kulttuurin ja terveyden tutkimusverkoston toimintaa. Tervetuloa mukaan!

25.9.2019

Suvi Seppälä, tohtorikoulutettava, englannin kieli, TY: Taiteen merkitys kriisikokemukseen liittyvien tunteiden välittäjänä amerikkalaisessa nykykirjallisuudessa

 • Tulevassa väitöskirjatyössäni tutkin, miten amerikkalainen nykykirjallisuus kuvaa kriisitilanteeseen joutumista, kuten terrori-iskun kokemusta, ja siihen liittyvien tunteiden käsittelyä taiteen avulla. Selvitän, millainen rooli taiteella on kriisikokemuksesta selviämiseen, tai pikemminkin sen kanssa elämiseen liittyvässä prosessissa aineistona olevassa fiktiossa. Lisäksi olen kiinnostunut tarkastelemaan, millaisia käsityksiä hyvinvoinnista teokset tuovat esiin.

Annastiina Mäkilä, tohtorikoulutettava, kulttuurihistoria, TY: Mieltä suojaava kulttuuri ja yhteiskunta

 • Haluaisin kehitellä monitieteistä hanketta, jossa eri tieteenalojen asiantuntijuutta hyödyntäen tutkittaisiin millainen kulttuuri ja yhteiskuntamalli suojaa ihmisen mieltä optimaalisimmin. Yhteistyöstä ja aiheesta kiinnostuneet tervetuloa!
23.10.2019

Emmi Kykkänen, tohtorikoulutettava, kulttuurihistoria, TY: Suomalaiset näytelmä- ja lyhytelokuvat raittiusvalistuksen välineinä 1948-1958

 • Käsittelen väitöskirjassani 1940- ja 50-lukujen suomalaisia raittiusvalistuselokuvia. Käsittelen sitä, millaisena sairautena alkoholismi kuvataan elokuvissa ja minkälaisia ratkaisuja niissä on esitetty alkoholin väärinkäytöstä johtuviin ongelmiin. Aineistooni kuuluu Alkon rahoituksella syntyneistä elokuvia sekä lyhyitä ei-kaupalliseen levitykseen valmistettuja lyhytelokuvia, jotka on tuotettu eri raittiusyhdistysten tilauksesta. Käsittelen siis elokuvien alkoholismikuvausten kautta sitä, miten elokuvia käytettiin raittiusvalistuksessa välineinä, joilla pyrittiin vaikuttamaan katsojien alkoholinkäyttöön.

Minna Laiti, tohtorikoulutettava, hoitotiede, TY: Suomalaisten sateenkaarinuorten läheisten ja yläkoulun merkitys oman seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin kehitysvaiheessa

15.11.2019

Terveyttä ja sairautta koskevan tiedon etiikka –seminaari Maaherran makasiinissa, Porthan –salissa, klo 12.30-16.00.

20.11.2019

Kerttu Lehto, tohtorikoulutettava, Tampereen yliopisto: Roolipelit ja hyvinvointi (tutkimussuunnitelma, pyydä Anu Laukkaselta, anu.laukkanen@utu.fi)

Mari Turja: Asiakas ja ammattilainen palvelun toimijoina (esitelmä)

11.12.2019 

HUOM! Tapaaminen Virkkusessa (E104, Minerva 1 krs., Kaivokatu 12)

Annikka Immonen, tohtorikoulutettava, kulttuurihistoria, TY: Kohtaamisia ajassa – muistisairaan hoitopolun toimijoiden ymmärryksen tavat muistisairaasta, muistisairaudesta ja muistisairaan toimijuudesta

Simone Rassmann, Goethe University Frankfurt a.M., Germany (Visiting Researcher, Sociology Unit, Turun Yliopisto): Therapeutisation, Gender and Mental Health

 • In my dissertation I deal with self-constructions in narrations of participants in psychologic-therapeutic-oriented women's self-help groups in Germany. Why do women participate in gender-specific groups to discuss their mental health issues? Which manifest and latent functions do different group offers have for the participants? First results provide insights into a variety of self-presentations that are discussed against the background of sociological analyzes of the therapeutisation of society.