Kultuurituotannon opintojen tavoitteena on antaa opiskelijoille teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia toimia kulttuurialan projekti-, hallinto-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Opetus tarjoaa tietoa kulttuurialan rahoituksesta ja hallinnosta sekä kulttuurin tuotteistamisesta, hinnoittelusta ja markkinoinnista.

Kultuurituotannon sivuainekokonaisuuden suorittaminen on avoin vain Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Kulttuurituotannon opetuskokonaisuus koostuu kahdesta Humanistisen ammattikorkeakoulun tarjoamasta verkko-opintojaksosta ja kahdesta Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelmaan sisältyvästä projektikurssista.

Kulttuurituotannon opinnot tukevat Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelman muita oppiaineita.

Kulttuurituotannon opiskelu

Kulttuurituotannon opetuskokonaisuus antaa perusvalmiudet kulttuurituotantojen toteuttamiseen. Kulttuurituottamista käsitellään sekä teoreettisista että käytännön lähtökohdista. Opintojen aikana perehdytään kulttuurituottamisen osa-alueisiin ja erilaisiin tuotantoprosesseihin sekä kulttuurituotantoihin liittyvään lainsäädäntöön ja sopimuksiin. Opintoihin kuuluu myös oman tuottajuuden kehittämistä käytännön projektitehtäviin osallistumalla ja oman projektin suunnittelua.

Opintojen rakenne ja sisällöt löytyvät opinto-oppaasta 
Kulttuurituotannon opintokokonaisuus
 

 

Yhteystiedot

Käyntiosoite
Porin yliopistokeskus
Siltapuistokatu 2, 2. krs, Pori

Postiosoite
Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelma
PL 124
28101 Pori