Kultuurituotannon suunnittelun tavoitteena on antaa opiskelijoille teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia toimia kulttuurialan projekti-, hallinto-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Oppiaine tarjoaa tietoa kulttuurialan rahoituksesta ja hallinnosta sekä kulttuurin tuotteistamisesta, hinnoittelusta ja markkinoinnista.

Kultuurituotannon suunnittelun sivuainekokonaisuuden suorittaminen on avoin kaikille Turun yliopiston opiskelijoille. Oppiaineen opinnot koostuvat seminaarimuotoisista luento- ja harjoituskursseista.

Kulttuurituotannon suunnittelun opinnot tukevat Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman muita oppiaineita.

Kulttuurituotannon suunnittelun opiskelu

Kulttuurituotannon suunnittelu tukee Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman pääaineiden substanssiosaamisen soveltamisvalmiuksia käytännössä. Perusopintojen tavoitteena on, että opiskelija omaksuu projektiosaamisen ammatilliset perusvalmiudet, ymmärtää kulttuuripoliittisia linjauksia ja kulttuuritoiminnan taloudellisia näkökohtia, perehtyy yleisötyöhön ja saavutettavuuteen sekä tuntee alan tutkimuskenttää, näkökulmia ja käsitteistöä.

Opintojen rakenne ja sisällöt

Perusopinnot koostuvat seuraavista, pääasiassa seminaarimuotoisista opintojaksoista:

  • Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun, 3 op
  • Kulttuuripolitiikka ja -hallinto, 3 op
  • Kulttuuri ja talous, 5 op
  • Kulttuurituotannon tutkielmakurssi, 5 op
  • Kulttuurituotannon erityiskysymyksiä: Kulttuurin saavutettavuus ja osallistava taide, 4 op
  • Projektiseminaari, 5 op

Yhteystiedot

Käyntiosoite
Porin yliopistokeskus
Siltapuistokatu 2, 2. krs, Pori

Postiosoite
Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
PL 124
28101 Pori