Väitökset humanistisessa tiedekunnassa

 

 

Humanistisessa tiedekunnassa on vuosittain keskimäärin 20 väitöstä. Alla tiedekunnassa viime vuosina hyväksyttyjä väitöskirjoja. Uusimpia väitöskirjoja voi hakea ala/yksikkökohtaisesti, ks. yliopiston kirjaston UTUGuides.

Tulevista väitöksistä tiedotetaan tiedekunnan www-sivuilla sekä intranetissä (Tapahtumat). Kaikki yliopiston tulevat väitökset (väitöstiedotteet) löytyvät yliopiston Tutkimus-sivuilta.

Väitökset 2019

Aho Mikko (kulttuuriperinnön tutkimus): Kun meiltä laiva lähtee ulos, ni siittä voi olla kaikki ylpeitä”. Raumalaisten laivanrakentajien ammatillinen omakuva teollisena kulttuuriperintönä

Auvinen Tuomas (musiikkitiede): The Music Producer As Creative Agent. Studio Production, Technology and Cultural Space in the Work of Three Finnish Producers

Erazo Villacres Bolivia (kulttuurihistoria): How Sound Cinema Arrived in Ecuador: Case Study of Quito in the Late 1920s and Early 1930s

Gligorijevic Jelena (musiikkitiede): Contemporary Music Festivals as Micronational Spaces: Articulations of National Identity in Serbia’s Exit and Guca Trumpet Festivals in the Post-Milosevic Era

Kokkinen Nina (uskontotiede): Totuudenetsijät. Vuosisadanvaihteen okkulttuuri ja moderni henkisyys Akseli Gallen-Kallelan, Pekka Halosen ja Hugo Simbergin taiteessa

Kupiainen Mari (sukupuolentutkimus): Osaamisen sukupuoli. Miten asiantuntijuus rakentuu sukupuolta ja osaamista koskevissa diskursseissa

Kyyrö Jere (uskontotiede): Mannerheim ja muuttuvat tulkinnat. Mediatisoitunut kansalaisuskonto 2000–2010-lukujen kulttuurikiistoissa

Latva Otto (kulttuurihistoria): The Giant Squid: Imagining and Encountering the Unknown from the 1760s to the 1890s

Lindfors Antti (folkloristiikka): Intimately Allegorical: The Poetics of Self-Mediation in Stand-Up Comedy

Mäkilähde Aleksi (englannin kieli): The Philological-Pragmatic Approach: A Study of Language Choice and Code-Switching in Early Modern English School Performance

Niemelä Riikka (taidehistoria): Performatiiviset jäljet. Teos ja tallenne esityslähtöisessä mediataiteessa

Paananen Jenny (suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus): Yhteisymmärryksen rakentaminen monikulttuurisilla lääkärin vastaanotoilla

Perugi Rosella (italian kieli): ALTROVE. Viaggiatrici italiane nell'Europa del nord

Rantakallio Inka (musiikkitiede): New Spirituality, Atheism, and Authenticity in Finnish Underground Rap

Rantala Maria (Suomen historia): Ylös, ulos ja lenkille! Suomalaiset kuntoliikuntajärjestöt ja liikuntakampanjajulisteet vuosina 1941-2010

Saarelainen Juhana (kulttuurihistoria): Runous, tieto ja kansa. Elias Lönnrotin ajattelu ja toiminta aikalaisfilosofian kontekstissa

Saarenpää Taina (Suomen historia): Turun tuomiokirkon Musta kirja ja lähteiden julkaisemisen jatkumo Suomessa varhaismodernista digitaaliseen aikaan

Sonck-Rautio Kirsi (kansatiede): The Fishers of the Archipelago Sea - resilience, sustainability, knowledge and agency

Spišák Sanna (mediatutkimus): Porn and Norms – Pornography and normative notions of gender, love, sex, and relationships in the sexual narratives of Finns on their adolescent experiences

Uusitalo Harri (suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus): Tausta, tekijä ja kieli. Filologinen tutkimus Aitolahden koodeksin lainsuomennoksesta

Viinikkala Lauri (Suomen historia): Digitaalisia valheita vai historiallista tietoa? Aineellisen todellisuuden, kerronnan ja historiallisen tiedon suhde yhdistetyn todellisuuden teknologiaa hyödyntävissä menneisyyden esityksissä

Äystö Tuomas (uskontotiede): Religious Insult as a Societal Concern in the 21st Century Finland

 

Väitökset 2018

FM Tiina Käpylä (musiikkitiede): Bändissä ja vimmassa. Sosiaalinen sukupuoli arjesta esiintymislavalle turkulaisten nuorten bändiharrastuksissa

FM Maiju Kannisto (kulttuurihistoria): Ohjelmayhtiöstä ”merkintekijäksi”. MTV ja kaupallisen television tuotantokulttuurin muutos Suomessa 1980-luvulta 2000-luvulle

FM Annamari Arrakoski-Engardt (yleinen kirjallisuustiede): Literarisscher Dandysmus. Eine Definition anhand ausgewählter Werke von Oscar Wilde, Bret Easton Ellis und Christian Kracht

FM Sini Mononen (musiikkitiede): Soiva vainotieto. Vainoamiskokemuksen lähikuuntelu neljässä elokuvassa

FM Asta Kihlman (taidehistoria): Kolme tutkielmaa sukupuolesta. Identiteettipolitiikka Beda Stjernschantzin, Sigrid af Forsellesin ja Ellen Thesleffin taiteessa

FM Kaiju Harinen (ranskan kieli): « Défaire » la femme africaine : intersectionnalité performative dans les œuvres semi-autobiographiques de Calixthe Beyala et de Ken Bugul

FM Minna-Liisa Salonsaari (kulttuuriperinnöntutkimus): Inkerinsuomalaisten paluumuutto kerrottuna paluumuuttona ja kulttuuriperintöprosessina

FL Seija A. Niemi (Suomen historia): A Pioneer of Nordic Conservation: The Environmental Literacy of A. E. Nordenskiöld (1832–1901)

KT, FM Liisa Granbom-Herranen (folkloristiikka): Proverbs in SMS Messages: Archaic and Modern Communication

FM Laura Seesmeri (maisemantutkimus): Sauno itsellesi menneisyys. Kehollisuus osana muisteltua ja esitettyä kokemusta

FM Elina Virtanen (kulttuurihistoria): Schwester, lotta ja maanpetturi. Ruth Munckin (1886–1976) muistot ja tulkinnat elämänsä kulusta

FM Jukka Vahlo (folkloristiikka): In Gameplay. The Invariant Structures and Varieties of the Video Game Gameplay Experience

MA Piret Peiker (yleinen kirjallisuustiede): Discourses of Modernity in Estonian Literature

FK Ulla Lähdesmäki (arkeologia): Muinaisjäännös ympäristön muutoksessa. Modernin alueidenkäytön vaikutuksia Pirkanmaan muinaisjäännöskantaan

FM Duha Elsayed (suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus): Agricolan pitää nesessiiviverbi kielikontaktin ytimessä

Väitökset 2017

FM Aleksi Huhta (yleinen historia): Toward a Red Melting Pot: The Racial Thinking of Finnish-American Radicals, 1900–1938

MA Judith Ansó Ros (espanja): Lenguas en contacto: el español y el finés en dos tipos de enseñanza bilingüe

FM Suvi Heikkilä (kultuuriperinnön tutkimus): Koettu vaikuttavuus. Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahaston toiminta apurahansaajien kertomana

FM Hanna Salmi (englannin kieli): Early English Debate Poetry as Conflict Talk

FM Johanna Skurnik (yleinen historia): Making Geographies: The Circulation of British Geographical Knowledge of Australia, 1829–1863

FM Maria Vanha-Similä (kansatiede): Yhtiöön, yhtiöön! Lapsiperheiden arki Forssan tehdasyhteisössä 1950–1970-luvuilla

FM Helena Lindstén (kulttuurihistoria): "Olkaa hyvä ja ottakaa. Pankaa sekaan ja kastakaa". Kahvinjuonti suomalaisten maaseutukotien arjessa ja juhlassa 1920-luvulta 1960-luvun lopulle

FM Jaana Kouri (uskontotiede): Autoetnografinen tutkimus Lypyrtin kylän historiantuottamisesta

FM Anu Salmela (kultturihistoria): Kuolemantekoja. Naisten itsemurhat 1800-luvun jälkipuolen tuomioistuinprosesseissa

FM Tanja Toropainen (suomen kieli): Yhdyssanat ja yhdyssanamaiset rakenteet Mikael Agricolan teoksissa

FM Outi Veivo (ranska): Orthographe et reconnaissance des mots parlés chez les apprenants tardifs de L2 j

FM Heidi Hakkarainen (kulttuurihistoria): Comical Modernity: Witzblätter, Popular Humour and the Transformation of City Space in Late Nineteenth-Century Vienna

FM Mila Oiva (kulttuurihistoria): Creation of a Market Place. The Polish Clothing Industry, Soviet Union, and the Rise of Marketing, 1949–1961

FM Aura Kivilaakso (kulttuuriperinnön tutkimus): Suojelevat sanat. Puu-Käpylän kaavoituskiista esimerkkinä vaikuttavasta kulttuuriympäristön asiantuntijaviestinnästä

FM Rivo Bernotas (arkeologia): New aspects of the genesis of the medieval town walls in the Northern Baltic Sea region

FM, arkkitehti Panu Savolainen (Suomen historia): Teksteistä rakennettu kaupunki. Julkinen ja yksityinen tila turkulaisessa kielenkäytössä ja arkielämässä 1740–1810

PhD, Mikhail Oshukov (yleinen kirjallisuustiede): Representation of otherness in literary avant-garde of early twentieth century: David Burliuk's and Ezra Pound's Japan

FM Heta Aali (kulttuurihistoria): Merovingian Queenship in Early Nineteenth-Century French Historiography

FM Anna Hynninen (folkloristiikka): Minä, lotta, vaimo, äiti. Kerronnan variaatio ja toimijuus aktiivikertojan muistelukerronnassa

FM Katri Priiki (suomen kieli): Hän, se, tää vai toi? Vuorovaikutussosiolingvistinen tutkimus henkilöviittauksista Kaakkois-Satakunnan nykypuhekielessä

TkL, TaM Markku Reunanen (digitaalinen kulttuuri): Times of Change in the Demoscene: A Creative Community and Its Relationship with Technology

FM Reeta Kangas (venäjän kieli): Cartoon Fables: Animal Symbolism in Kukryniksy’s Pravda Political Cartoons, 1965–1982 j

FM Päivi Roivainen (kansatiede): Puettu lapsuus – Löytöretkiä lastenvaatteiden saarille

Väitökset 2016

FM Milja Väänänen (suomen kieli): Subjektin ilmaiseminen yksikön ensimmäisessä persoonassa: tutkimus suomen vanhoista murteista

FM Eveliina Tolvanen (pohjoismaiset kielet): Myndighetskommunikation på två språk - pensionstexter på svenska och finska i Finland och Sverige i ett systemisk-funktionellt perspektiv

FL, FM, KM Anna-Elena Pääkkölä (musiikkitiede): Sound Kinks: Sadomasochistic Erotica in Audiovisual Music Performances

FM Sonja Hukantaival (arkeologia): “For a witch cannot cross such a threshold!" Building concealment traditions in Finland c. 1200–1950

FM Jussi Lehtonen (kansatiede): Skenaarioita maaseudun palveluista. Kaupat, kirjastot, pankit ja postit historiasta tulevaisuuksiin

FM Reima Välimäki (kulttuurihistoria): The Awakener of Sleeping Men. Inquisitor Petrus Zwicker, the Waldenses, and the Retheologisation of Heresy in Late Medieval Germany

FM Rami Mähkä (kulttuurihistoria): Something Completely Historical: Monty Python, History and Comedy

FM Emmi Hynönen (suomen kieli): Suomen essiivi

 FM, DI, Ilkka Pirvola (taidehistoria): Urbaania energiaa. Suvilahden, Hanasaaren A- ja Vuosaaren voimalaitokset osana helsinkiläistä kaupunkiympäristöä

FM Milla Luodonpää-Manni (ranska): Théorie', 'hypothèse', 'modèle' et 'méthode' dans le domaine de la linguistique: Perspectives sémasiologique et onomasiologique

MA Mehdi Ghasemi (englannin kieli): Quest/ion of Identities in African American Feminist Postmodern Drama: A Study of Selected Plays by Suzan-Lori Parks

FM Varpu Rantala (mediatutkimus): Secular Possession: Cinematic Iconography of Addiction

FM Mari-Liisa Varila (englannin kieli): In search of textual boundaries: A case study on the transmission of scientific writing in 16th-century England

FM Veli Pekka Toropainen (Suomen historia): Päättäväiset porvarskat. Turun johtavan porvariston naisten toimijuus vuosina 1623–1670

FM Andrea Rizzi (italian kieli ja kulttuuri): Le relazioni Italo - Finlandesi nella documentazione del Ministero degli Affari Esteri italiano e nel "Memoriale" di Attilio Tamaro (1929–1935)

FM Mikko Moilanen (arkeologia): Marks of Fire, Value and Faith. Swords with Ferrous Inlays in Finland during the Late Iron Age (ca. 700–1200 AD)

Andrei Kalinitchev (yleinen historia): Suomalaiset venäläisessä sulatusuunissa.  Rajaseudun inkerinsuomalainen yhteisö murroksessa 1850─1900

MA Viktorija L.A. Čeginskas (kulttuuriperinnön tutkimus): Exploring Multicultural Belonging. Individuals across cultures, languages and places

FM Tintti Klapuri (yleinen kirjallisuustiede): Chronotopes of Modernity in Chekhov

MA Valérie Martinez (ranskan kieli): Construction de l’Est et de l’Ouest: vers des compétences interculturelles. Un exemple de recherche à Hong-Kong en situation de mobilité académique

Väitökset 2015

FM Tuomas Räsäsen (yleinen historia): Itämeren ympäristökriisi ja uuden merisuhteen synty Suomessa 1960-luvulta 1970-luvun puoliväliin

FM Mikko Kauko (pohjoismaiset kielet): Jöns Budde och hans skrifter - yngre fornsvenskt textmaterial och mannen bakom det

FM Salla Nurminen (suomen kieli): Lauseen aspektin ilmaiseminen suomen kielessä. Tutkimus olla-, tehdä- ja tulla-verbillisistä tekstilauseista käyttökonteksteissaan

FM Mona Mannevuo (sukupuolentutkimus): Affektitehdas. Työn rationalisoinnin historiallisia jatkumoita

FL, VTM Kirsi Keravuori (Suomen historia): "Rakkaat poikaiset". Simon ja Wilhelmina Janssonin perhekirjeet egodokumentteina (1858–1887)

FM Laura Tyysteri (suomen kieli): Aamiaiskahvilasta ötökkätarjontaan – Suomen kirjoitetun yleiskielen morfosyntaktisten yhdyssanarakenteiden produktiivisuus

FM Ilmari Ivaska (suomen kieli): Edistyneen oppijansuomen konstruktiopiirteitä korpusvetoisesti: avainrakenneanalyysi

FM Anu Isotalo (uskontotiede): Mistä on hyvät tytöt tehty? Somalitytöt ja maineen merkitykset

FM Sari Östman (digitaalinen kulttuuri): Millasen päivityksen tästä sais?” Elämäjulkaisijuuden kulttuurinen omaksuminen

FM, KTM Pirita Ihamäki (digitaalinen kulttuuri): User Experience of Geocaching and Its Application to Tourism and Education

FM Nobufumi Inaba (suomalais-ugrilainen kielentutkimus): Suomen datiivigenetiivin juuret vertailevan menetelmän valossa

FL, KK Leena Rossi (kulttuurihistoria): Yksilö ja ympäristö: Maalari Frans Lindin (1903–1988) elinikäinen ympäristösuhde muistitiedon ja maisemamaalausten valossa.

FM Virpi Ouattara (fonetiikka): A phonological and tonal analysis of Samue using Optimality theory

FM Ulla Ijäs (Suomen historia): Talo, kartano, puutarha. Kauppahuoneen omistaja Marie Hackman ja hänen kulutusvalintansa varhaismodernissa Viipurissa.

FM Pauliina Tuomi (digitaalinen kulttuuri):  Inviting the Audience – Interactive, Participatory, and Social Television in Finland 2004–2014

YTM Veli-Matti Karhulahti (mediatutkimus): Adventures of Ludom: A Videogame Geneontology.

FM Asko Nivala (kulttuurihistoria): Beyond Germany Fragmented. The Idea of the Golden Age in Friedrich Schlegel’s Early Romantic Philosophy of History

FM Kirsi Kanerva (kulttuurihistoria): Porous Bodies, Porous Minds. Emotions and the Supernatural in the Íslendingasögur (ca. 1200–1400)

FM Heta Mulari (kulttuurihistoria): New Feminisms, Gender Equality and Neoliberalism in Swedish Girl Films, 1995–2006

Väitökset 2014

MA Gianluca Schiavo (italian kieli ja kulttuuri): The female military service in the Italian social republic: history and literature

FM Olli-Matti Mikkola (venäjän kieli): Sotilaspolitiikka Kremlin Olympoksella. Venäjän sotilasreformin diskursiivinen rakentuminen venäläisessä sanomalehdistössä 2008-2012

FL Kimi Kärki (kulttuurihistoria): Rakennettu areenatähteys. Rock-konsertti globalisoituvana mediaspektaakkelina 1965–2013

FM Anne Piccolo (saksan kieli, kääntäminen ja tulkkaus): Christlich-religiöse Textwelt als translatorisch-hermeneutischer Gegenstand - Gegenstandsbeschreibung und Herangehensweisen

KM Liisa Avelin (kulttuurihistoria): Kåren Kellari. Karhulalaisdisko ja sen yhteisöt 1969 - 1979”

FM Riitta Kormano (taidehistoria):

MA Carolina Gotti (italian kieli ja kulttuuri): The Primacy of Milan in Italian Writers from the Napoleonic Age to Fascism

FL Ville Laakso (arkeologia): Papinniemi in Uukuniemi and Related Archaeological Sites of the Eastern Orthodox Cultural Area in Finland

FM Lauri Piispa (kulttuurihistoria): Näyttelijän taide venäläisessä elokuvassa 1907–1919

FM Annakaisa Suominen (kulttuurihistoria): Kättelyn merkitykset suomalaisessa tapakulttuurissa 1800-luvulta 2000-luvulle

FM Teemu Mantsinen (uskontotiede): Helluntailaiset luokkakuvassa: Uskontokulttuuri ja yksilön luokka-asema Turun Helluntaiseurakunnassa

FM Tuomas Hovi (folkloristiikka): Heritage through Fiction. Dracula Tourism in Romania

FM Anna Haverinen (digitaalinen kulttuuri): Memoria Virtualis – death and mourning rituals in online environments

FM Maarit Grahn, (Kulttuuriperinnön tutkimus): Perheyhtiö ja paikallisuus. A. Ahlström Osakeyhtiön historian perintö Noormarkussa

FM Elina Siltanen (Englannin kieli): Hard Work? Reciprocal Communication in Contemporary American Experimental Poetry

FM Riitta Jytilä (kotimainen kirjallisuus): Soraääniä, sitaatteja ja suunnitelmallisuutta. Moniäänisyys Eira Stenbergin romaanituotannossa
 
FM Minna Seppänen (klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri): Defining the art of grammar: Ancient perceptions of γραμματική and grammatica
 
FL Markus Kantola (yleinen historia): Skills and Constraints: Bill Clinton’s Presidential Leadership of Entitlement Reform, 1993-1999
 
FM Tero Karppi (mediatutkimus): Disconnect.Me - User Engagement and Facebook
 
FL Viola Parente-Capkova (kotimainen kirjallisuus): Decadent New Woman (Un)Bound: Mimetic Strategies in L. Onerva’s ’Mirdja
 
FM Tiina Männistö-Funk (Suomen historia): Itse tehty moderni: Gramofoni, polkupyörä ja valokuvaus suomalaisten elämässä 1880-luvulta 1940-luvulle

MA Melissa Garavini (italian kääntäminen): Translating Children’s Literature from Finnish into Italian: Mauri Kunnas’s Picturebooks as a Case Study

FM Mikko Carlson (kotimainen kirjallisuus): Paikantuneita haluja. Seksuaalisuus ja tila Christer Kihlmanin tuotannossa
 
FM Mia Raitaniemi (saksan kieli): Die Beendigung von finnischen und deutschen Telefonaten. Eine interaktionslinguistische, kontrastierende Untersuchung
 
FM Eeva Karhunen (kulttuuriperinnön tutkimus): Porin Kuudennen osan tarinoista rakennettu kulttuuriperintö