Unkarin kielen ja kulttuurin sivuaineopinnot

Unkarin kieli on ainutlaatuinen väylä sekä kielitieteeseen että eurooppalaiseen kulttuuriin. Indoeurooppalaisista kielistä eksoottisesti poikkeavan unkarin kielen kautta voi samanaikaisesti tutustua mielenkiintoiseen ja uudenlaiseen kieleen sekä perehtyä itäisen Keski-Euroopan rikkaaseen ja monipuoliseen kulttuuriperintöön.

Unkarin kielen ja kulttuurin opinnot antavat opiskelijalle hyvän kielitaidon sekä unkarilaisen kulttuurin tuntemuksen. Ne sopivat sivu- ja tukiaineeksi suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen, suomen kielen ja muiden kieliaineiden sekä kulttuuriaineiden, historian ja taiteentutkimuksen opiskelijoille. Oppiaineen perus- ja aineopintojen suorittaminen on vapaata kaikille yliopiston opiskelijoille.

Vaihto-opiskelusta kiinnostuneille oppiaine tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet päästä opiskelemaan kieltä aurinkoiseen Unkariin kesäkurssille, opiskelemaan vaihdossa tai saamaan työkokemusta vaikkapa Suomen edustustoissa.

Unkarin kielen ja kulttuurin opetus tapahtuu suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen yhteydessä.

> Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Tutkimus Unkarin kielen ja kulttuurin oppiaineessa

Unkarin kielen ja kulttuurin oppiaineen tutkimus on kytkeytynyt perinteisesti tiiviisti unkarin kielen opetukseen. Näin ollen oppiaineen piirissä on tehty paljon vertailevaa kielentutkimusta sekä on laadittu sanakirjoja ja kaksikielisiä sanalistoja. Lisäksi on tehty Unkarin kirjallisuuteen liittyvää tutkimusta sekä laadittu unkarin kielen oppikirjoja. Osa hankkeista on tehty yhteistyössä unkarilaisten yliopistojen tutkimuslaitosten kanssa.

Tutkimusaiheitamme ovat olleet mm.

  • kielitieteen terminologia suomeksi ja unkariksi
  • vertaileva fraseologia
  • oppikirjojen kehittäminen
  • opiskelijoita varten laaditut kieliopit
  • suomalais-unkarilaiset kulttuurikontaktit

2000-luvulla oppiaine on ollut mukana EU:n SOCRATES ohjelman LINGUA-L2 projektissa yhteistyökumppaneinaan Unkarin Szegedin yliopisto, Hampurin sekä Veronan yliopistot. Projektin puitteissa valmistuneen kieliopin suomenkielisen laitoksen (M. Korchmáros, Valéria: Lépésenként magyarul. Unkarin kielioppi – muillekin kuin unkarilaisille. Szeged 408 s.) hakusanalistan laatiminen on käynnistänyt kaksikielisen termipankin laatimisen kielitieteen terminologialle.