Pääaineen ja laitoksen vaihtaminen kasvatustieteiden tiedekunnassa

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan pääaineopiskelija voi hakea opinto-oikeuden siirtoa pääaineesta toiseen kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmassa.

Luokanopettajan tutkinto-ohjelmassa opiskeleva voi hakea opinto-oikeuden siirtoa kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan (pääaineena kasvatustiede).

 

Valintaperusteet 2023

Pääaineen vaihtaminen kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmassa

Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan pääaineopiskelija voi hakea opinto-oikeuden siirtoa pääaineesta toiseen kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmassa.

Mikäli opiskelija suorittaa vain kasvatustieteen maisterin tutkintoa, tulee hänellä olla hakuajan päättymiseen mennessä suoritettuna hakukohteena olevan pääaineen perus- ja aineopinnot (väh. 60 op/35 ov), joista aineopinnot vähintään hyvin tiedoin (= arvosana 3).

Hakulomake julkaistaan kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivulla keväällä 2023. Hakemukseen tulee liittää Turun yliopiston opintosuoritusote ja todistukset mahdollisista muualla suoritetuista opinnoista. Hakuaika päättyy 16.5.2023 klo 15.00.

Kasvatustieteiden tiedekunta päättää siirrosta kasvatustieteiden laitoksen lausunnon perusteella. Kriteereinä käytetään kasvatustieteissä (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka) suoritettujen opintojen opintopistemäärää ja opiskelijan suorittamaa kokonaisopintopistemäärää, jotka tarkistetaan opiskelijan hakemukselle liittämistä dokumenteista. Siirron saamisen edellytyksenä on myös se, että kasvatustieteiden laitos katsoo siirtymisen resurssiensa kannalta mahdolliseksi. Valittavien määrää ei ole kiintiöity.

Opinto-oikeuden saaneen tulee luopua siirron edellytyksenä olleesta opinto-oikeudestaan toisessa laitoksen pääaineessa.

Laitoksen vaihtaminen kasvatustieteiden tiedekunnassa (kiintiö 3)

Luokanopettajan tutkinto-ohjelmassa opiskeleva voi hakea opiskeluoikeuden siirtoa kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan (pääaineena kasvatustiede). Hakulomake julkaistaan kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivuilla keväällä 2023. Hakemukseen tulee liittää Turun yliopiston opintosuoritusote ja todistukset mahdollisista muualla suoritetuista opinnoista. Hakuaika päättyy 16.5.2023 klo 15.00.

Jos hakijoita on kiintiön ylittävä määrä, valinta tehdään:

1. hakijan kasvatustieteessä suorittamien opintojen opintopistemäärän perusteella.

 2. hakijan suorittaman kokonaisopintopistemäärän perusteella.

Hakukelpoisuus ja suoritetut opinnot tarkistetaan opiskelijan hakemukselle liittämistä dokumenteista.

Opiskelijalla voi olla saman tasoisen tutkinnon opiskeluoikeus yhdessä kasvatustieteiden tiedekunnan tutkinto-ohjelmassa kerrallaan.

Kasvatustieteiden tiedekunnan sisäisten opiskelijavalintojen tulosten julkistaminen ja opiskeluoikeuden käyttö

Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 7.7.2023. Tieto valinnan tuloksesta toimitetaan hakijalle hakulomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Uuden opiskeluoikeuden saaneen tulee vahvistaa paikka annettuun määräaikaan mennessä. 

Tutkinnonsuorittamisaika määräytyy siirrossa saadun tutkinnonsuoritusoikeuden mukaan. Tähän tutkinnonsuorittamisaikaan lasketaan myös se läsnä- ja poissaoloaika, jonka opiskelija on käyttänyt siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun. Uusi opiskeluoikeus alkaa 1.8.2023. Opiskelijalla voi olla saman tasoisen tutkinnon opiskeluoikeus yhdessä kasvatustieteiden tiedekunnan tutkinto-ohjelmassa kerrallaan.

Mikäli opiskelijavalintaa koskeva päätös on mielestäsi virheellinen, voit vaatia päätöksen oikaisua tulosten julkaisun jälkeen 7.7.–21.7.2023 ennen klo 15.00. Lue lisää oikaisun vaatimisesta Turun yliopiston verkkosivulta.