Pääaineen ja laitoksen vaihtaminen kasvatustieteiden tiedekunnassa

Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan pääaineopiskelija voi vaihtaa pääainetta kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmassa.

Luokanopettajan tutkinto-ohjelmassa opiskeleva voi hakea opinto-oikeuden siirtoa kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan (pääaineena kasvatustiede).

 

Valintaperusteet 2024

Pääaineen vaihtaminen kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmassa

Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan pääaineopiskelija voi vaihtaa pääainetta kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmassa. Opiskelija ilmoittaa pääaineen vaihdosta lomakkeella (aukeaa 2.1.2024).

Mikäli opiskelija suorittaa vain kasvatustieteen maisterin tutkintoa, tulee hänellä olla suoritettuna ennen pääaineen vaihtoa tulevan pääaineen perus- ja aineopinnot (väh. 60 op), joista aineopinnot vähintään hyvin tiedoin (= arvosana 3). Em. opinnot tarkastetaan Turun yliopiston opintorekisteristä. Lomakkeeseen tulee liittää todistukset muualla suoritetuista opinnoista, jotka eivät näy Turun yliopiston opintorekisterissä.

Pääaineen vaihto vahvistetaan kahden viikon kuluessa (pl. heinäkuu) lomakkeen jättämisestä sähköpostitse opiskelijan lomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.  

Pääaineen vaihdon myötä opiskelija luopuu opinto-oikeudestaan laitoksen toisessa pääaineessa.

Laitoksen vaihtaminen kasvatustieteiden tiedekunnassa (kiintiö 10)

Luokanopettajan tutkinto-ohjelmassa opiskeleva voi hakea opinto-oikeuden siirtoa kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan (pääaineena kasvatustiede). Hakulomake julkaistaan 2.1.2024. Hakemukseen tulee liittää Turun yliopiston opintosuoritusote ja todistukset mahdollisista muualla suoritetuista opinnoista. Hakuaika päättyy 16.5.2024 klo 15.00.

Jos hakijoita on kiintiön ylittävä määrä, valinta tehdään:

  • hakijan kasvatustieteessä suorittamien opintojen opintopistemäärän perusteella.
  • hakijan suorittaman kokonaisopintopistemäärän perusteella.

Hakukelpoisuus ja suoritetut opinnot tarkistetaan opiskelijan hakemukselle liittämistä dokumenteista.

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 4.7.2024. Tieto valinnan tuloksesta toimitetaan hakijalle hakulomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Uuden opiskeluoikeuden saaneen tulee vahvistaa paikka annettuun määräaikaan mennessä.  

Tutkinnonsuorittamisaika määräytyy siirrossa saadun tutkinnonsuoritusoikeuden mukaan. Tähän tutkinnonsuorittamisaikaan lasketaan myös se läsnä- ja poissaoloaika, jonka opiskelija on käyttänyt siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun. Uusi opiskeluoikeus alkaa 1.8.2024.

Opiskelijalla voi olla saman tasoisen tutkinnon opiskeluoikeus yhdessä kasvatustieteiden tiedekunnan tutkinto-ohjelmassa kerrallaan.

Mikäli opiskelijavalintaa koskeva päätös on mielestäsi virheellinen, voit vaatia päätöksen oikaisua tulosten julkaisun jälkeen 4.7.–18.7.2024 ennen klo 15.00. Lue lisää oikaisun vaatimisesta.