Pääaineen ja laitoksen vaihtaminen kasvatustieteiden tiedekunnassa

Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan pääaineopiskelija voi hakea opinto-oikeuden siirtoa pääaineesta toiseen kasvatustieteiden laitoksella.

Luokanopettajan tutkinto-ohjelmassa opiskeleva voi hakea opinto-oikeuden siirtoa kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan (pääaineena kasvatustiede).

Valintaperusteet 2019

Pääaineen vaihtaminen kasvatustieteiden laitoksessa

Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan pääaineopiskelija voi hakea opinto-oikeuden siirtoa pääaineesta toiseen kasvatustieteiden laitoksella. Mikäli opiskelija suorittaa vain kasvatustieteen maisterin tutkintoa, tulee hänellä olla hakuajan päättymiseen mennessä suoritettuna hakukohteen perus- ja aineopinnot (väh. 60 op/35 ov), joista aineopinnot vähintään hyvin tiedoin. Hakija täyttää Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksen hakulomakkeen. Hakemukseen tulee liittää opintosuoritusote ja hakijan tulee perustella hakemuksensa. Hakuaika on päättynyt 16.5.2019 klo 15.00.

Kasvatustieteiden tiedekunta päättää siirrosta kasvatustieteiden laitoksen lausunnon perusteella. Kriteereinä käytetään hakuajan päättymiseen mennessä kasvatustieteellisissä aineissa (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka) suoritettujen opintojen määrää, kasvatustieteellisten aineiden opintomenestystä sekä opiskelijan suorittamaa kokonaisopintopistemäärää. Siirron saamisen edellytyksenä on myös se, että kasvatustieteiden laitos katsoo siirtymisen resurssiensa kannalta mahdolliseksi. Valittavien määrää ei ole kiintiöity. Opinto-oikeuden saaneen tulee luopua siirron edellytyksenä olleesta opinto-oikeudestaan toisessa laitoksen pääaineessa.

Laitoksen vaihtaminen kasvatustieteiden tiedekunnassa

Luokanopettajan tutkinto-ohjelmassa opiskeleva voi hakea opinto-oikeuden siirtoa kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan (pääaineena kasvatustiede). Hakija täyttää Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksen hakulomakkeen. Hakemukseen tulee liittää opintosuoritusote ja hakijan tulee perustella hakemuksensa. Hakuaika on päättynyt 16.5.2019 klo 15.00.

Kasvatustieteiden tiedekunta päättää opiskelijan hyväksymisestä kasvatustieteiden laitoksen lausunnon perusteella. Kriteereinä käytetään hakuajan päättymiseen mennessä kasvatustieteessä suoritettujen opintojen määrää ja opintomenestystä sekä opiskelijan suorittamaa kokonaisopintopistemäärää. Siirron saamisen edellytyksenä on myös se, että kasvatustieteiden laitos katsoo siirtymisen resurssiensa kannalta mahdolliseksi. Valittavien määrää ei ole kiintiöity. Opinto-oikeuden saaneen tulee luopua siirron edellytyksenä olleesta opinto-oikeudestaan luokanopettajan tutkinto-ohjelmassa.

Kasvatustieteiden tiedekunnan sisäisten opiskelijavalintojen tulosten julkistaminen ja opiskeluoikeuden käyttö

Kevään 2019 kasvatustieteiden tiedekunnan sisäisten opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2019. Hyväksytyille ilmoitetaan tuloksista myös henkilökohtaisesti.

Hyväksytyn on ilmoitettava 8.7.2019 klo 15.00 mennessä ottaako opiskelupaikan vastaan. Mikäli vahvistusta ei saada 8.7.2019 klo 15.00 mennessä, katsotaan hyväksytyn luopuneen opiskelupaikasta.

Mikäli hakija on tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen, hän tai hänen valtuuttamansa henkilö voi osoittaa perustellun, kirjallisen oikaisupyynnön Turun yliopistolle 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Lisätietoa Turun yliopiston verkkosivuilta.

Tarkempia tietoja Turun opiskelijavalinnoista saa osoitteesta eduopo@utu.fi.