Pääaineen ja laitoksen vaihtaminen kasvatustieteiden tiedekunnassa

Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan pääaineopiskelija voi hakea opinto-oikeuden siirtoa pääaineesta toiseen kasvatustieteiden laitoksella.

Luokanopettajan tutkinto-ohjelmassa opiskeleva voi hakea opinto-oikeuden siirtoa kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan (pääaineena kasvatustiede).

 

Valintaperusteet 2021

Pääaineen vaihtaminen kasvatustieteiden laitoksessa

Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan pääaineopiskelija voi hakea opinto-oikeuden siirtoa pääaineesta toiseen kasvatustieteiden laitoksella. Mikäli opiskelija suorittaa vain kasvatustieteen maisterin tutkintoa, tulee hänellä olla hakuajan päättymiseen mennessä suoritettuna hakukohteen perus- ja aineopinnot (väh. 60 op/35 ov), joista aineopinnot vähintään hyvin tiedoin. Hakija täyttää Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksen hakulomakkeen. Hakemukseen tulee liittää opintosuoritusote. Hakuaika on päättynyt 17.5.2021 klo 15.00.

Kasvatustieteiden tiedekunta päättää siirrosta kasvatustieteiden laitoksen lausunnon perusteella. Kriteereinä käytetään hakuajan päättymiseen mennessä kasvatustieteellisissä aineissa (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka) suoritettujen opintojen määrää ja opiskelijan suorittamaa kokonaisopintopistemäärää. Siirron saamisen edellytyksenä on myös se, että kasvatustieteiden laitos katsoo siirtymisen resurssiensa kannalta mahdolliseksi. Valittavien määrää ei ole kiintiöity. Opinto-oikeuden saaneen tulee luopua siirron edellytyksenä olleesta opinto-oikeudestaan toisessa laitoksen pääaineessa.

Laitoksen vaihtaminen kasvatustieteiden tiedekunnassa

Luokanopettajan tutkinto-ohjelmassa opiskeleva voi hakea opinto-oikeuden siirtoa kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan (pääaineena kasvatustiede). Hakija täyttää Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksen hakulomakkeen. Hakemukseen tulee liittää opintosuoritusote. Hakuaika on päättynyt 17.5.2021 klo 15.00.

Kasvatustieteiden tiedekunta päättää opiskelijan hyväksymisestä kasvatustieteiden laitoksen lausunnon perusteella. Kriteereinä käytetään hakuajan päättymiseen mennessä kasvatustieteessä suoritettujen opintojen määrää ja opiskelijan suorittamaa kokonaisopintopistemäärää. Siirron saamisen edellytyksenä on myös se, että kasvatustieteiden laitos katsoo siirtymisen resurssiensa kannalta mahdolliseksi. Valittavien määrää ei ole kiintiöity. Opinto-oikeuden saaneen tulee luopua siirron edellytyksenä olleesta opinto-oikeudestaan luokanopettajan tutkinto-ohjelmassa.

Kasvatustieteiden tiedekunnan sisäisten opiskelijavalintojen tulosten julkistaminen ja opiskeluoikeuden käyttö

Kevään 2021 kasvatustieteiden tiedekunnan sisäisten opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 9.7.2021. Tieto valinnan tuloksesta toimitetaan hakijalle hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Mikäli hakija on tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen, hän tai hänen valtuuttamansa henkilö voi osoittaa perustellun, kirjallisen oikaisupyynnön Turun yliopistolle 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Katso lisätietoa oikaisumenettelystä ja opiskelupaikan vastaanottamisesta Turun yliopiston verkkosivulta.