monikielinen3

Monikielisen viestinnän opinnot

Monikielinen yritysviestintä | Multilingual Business Communication

Kaupallinen maailma on nykyään kansainvälinen, ja viestintä kansainvälistyvissä yrityksissä on monikielistä. Onnistuakseen tilanteissa, joissa tarvitaan useita kieliä, koulutettu henkilöstö on tietoinen monikielisestä osaamisesta ja sen soveltamisesta käytäntöön. Työntekijät valitsevat tietoisesti sopivan kielen ja osaavat vaihtaa sujuvasti kielestä toiseen. He osaavat myös viestiä sekä kielten että kulttuurien välillä ja hyötyvät kielten välisestä siirtovaikutuksesta. Monikieliset taidot helpottavat uusien kielten oppimista.

Monikielisen yritysviestinnän opintojaksot sisältävät harjoittelua yllä mainituissa taidoissa ja lähentävät näin eri kieliä toisiinsa. Opetus perustuu opintojaksojen vastuuhenkilöiden tutkimukseen. Jokaisella opintojaksolla käytetään ja harjoitellaan vähintään kahta kieltä. Opintopisteet voi sijoittaa vapaasti valittaviin opintojaksoihin, Monikielisen yritysviestinnän kokonaisuuteen tai johonkin opintojaksojen kielistä. Monikielinen yritysviestintä perustettiin vuonna 2016, ja siihen ovat tervetulleita kaikkien tiedekuntien opiskelijat.

Opintotarjonta

MONI1

MONI1
Monikielinen vuorovaikutusosaaminen

1.vsk periodi II tai III. Itsenäinen työskentely. Ei 2022-23.

Tämä kurssi tarjoaa inspiroivan hyvän aloituksen kieli- ja viestintäopinnoille Turun kauppakorkeakoulussa. Aihealueisiin kuuluvat mm. kieliprofiili, työelämän viestintätaidot, plurilinguaaliset strategiat ja hyödylliset työkalut kielten opiskeluun

MONI2 (Sv + De)

MONI2 (Sv + De)
Monikielinen yritysviestintä (ruotsi-saksa) ·
Flerspråkig affärskommunikation · Mehrsprachige Geschäftskommunikation

Including oral and written communication aiming transfer skills and mediation activities with business content.

I höst termin, period II, 3 poäng.

Främst tränas den svenska och tyska muntliga språkfärdigheten samt flerspråkiga aktiviteter såsom kodväxling, transfer och återgivning av tyska texter på svenska och tvärtom. Trainiert werden konkrete mehrsprachige Situationen im Geschäftsleben wie Geschäftskommunikation, Informationsweitergabe sowie Gespräche und Verhandlungen in beiden Sprachen. Zwei Unternehmensbesuche, ett besök på svenska und der andere auf Deutsch. Der Kurs läuft jährlich, sedan år 2010.

MONI3 (trilingual En + Sv + De)

MONI3 (trilingual En + Sv + De)
Monikielinen yritysviestintä (englanti-ruotsi-saksa) · Plurilingual Business Communication

Training language alternation, code switching, and mediating in oral business presentations and discussions.

In spring term, period IV, 3 credits.

The course focuses on describing trends, giving presentations in multilingual business contexts, and mingling in an international and multilingual setting. The communication style of the target culture will be taken into consideration during the learning process. Multiple languages are used to practice effective business communication in interactive teamwork and discussion sessions.

MONI4 (Fi + Fr)

MONI4 (Fr + Fi)
Vaikuttajaviestintä (ranska-suomi) · Communication in Public Affairs

Approaching communication in public affairs in authentic multilingual situations within the domain of political and economic activities and decision making.

In spring term, period III, followed by a study trip to Brussels, 3 credits.

The subject of the course is communication in public affairs. Central themes are responsible business and its’ global challenges in the future. The students get to know the work of communication professionals in authentic situations in Brussels. Les étudiants se familiarisent avec des projets multiculturels et visitent des institutions européennes pour découvrir les forums internationaux de prise de décision. Les participants créent un projet pour un environnement multiculturel.

MONI5 (De + Fr)

MONI5 (Deutsch·Français)
Monikielinen opintomatka (saksa-ranska) ·
Voyage d’étude plurilingue · Plurilinguale Studienreise

Combining learning in the classroom with authentic situations during the study trip, training continuous language alternation, code switching, and mediating.

Im Herbst 2022 Periode I und eine Woche Studienreise in die Schweiz, 3 Punkte.

Des outils de base (conscience langagière, code-switching, empathie langagière) pour la construction d’une compétence de communication orale en allemand et en français dans la vie des affaires. Im Mittelpunkt stehen Deutsch und Französisch, diese Sprachen werden kontinuierlich und wechselweise genutzt, um dadurch plurilinguale Einzelfertigkeiten zu trainieren und ein Bewusstsein für das Lernen und die Verwendung mehreren Sprachen aufzubauen. Depuis 2007 – fahren wir plurilingual en Suisse.

MONI6 (De + En)

MONI6 (Deutsch·English)
MONI6 Teemana kestävä kehitys - monikielisesti (saksa-englanti)
Exploring sustainability multilingually – In German and English
Nachhaltigkeit mehrsprachig erkunden – auf Deutsch und Englisch

Perehdymme yhdessä kestäviin hankkeisiin Berliinissä saksaksi ja englanniksi, harjoitamme molempia kieliä ja monikielistä osaamista.

In fall term 2023, period I seminar in Turku und eine Woche Studienreise nach Berlin.
Every second year, not in fall 2022.

Deutschland ist die Heimat des Begriffs Nachhaltigkeit | sustainability und hier entstanden auch zahlreiche Initiationen zum verantwortlichen Umgang mit Ressourcen, man denke hier nur an Mülltrennung, Bio-Läden oder Energiewende.