Tähtäätkö tehtäviin, joissa viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat keskeinen osa työtäsi? Haluatko ymmärtää yhteisöjen ja verkostojen toimintaa? Kaipaatko taitojen lisäksi teoreettisempaa otetta vaikuttamiseen ja yhteistyöhön?

Jos vastasit kyllä, hae opinto-oikeutta Työelämän vuorovaikutuksen opintokokonaisuuteen (ent. puheviestinnän opintokokonaisuus).

Kokonaisuuden opinnot tähtäävät siihen, että teoreettinen ymmärryksesi viestinnän ja vuorovaikutuksen ilmiöistä lisääntyy, vuorovaikutustaitosi kehittyvät ja saat valmiuksia yhteisön viestinnän tehtävien hoitamiseen. Käytännönläheiset opinnot vahvistavat ammatillista osaamista, ja ne sopivat moniin tutkintoihin.

Haku opintokokonaisuuteen

Kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen aloittamisen edellytyksenä on aiemmin suoritettu puheviestinnän perusteet- tai vastaava opintojakso. Kokonaisuutta suorittamaan valitaan lukuvuosittain 20 opiskelijaa. Valituille pyritään takaamaan opintojen suoritusmahdollisuus kahdessa vuodessa.

Seuraava haku on toukokuussa 2023

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 25 opintopistettä. Kokonaisuudesta vähintään 15 op tulee suorittaa Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa. Kokonaisuuteen sisältyy 15 opintopistettä pakollisia opintoja ja vähintään 10 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja.

Hakulomakkeessa kysytään yhteystietojen lisäksi seuraavia asioita:

  • Suorittamiesi opintojen ja erikseen pääaineesi /erikoistumissuuntasi opintopistemäärä.
  • Aiemmat viestinnän opintosi (TY:ssä ja muualla).
  • Työelmän vuorovaikutuksen opiskelun motivaatiosi ja tavoitteesi.
  • Opintojen yhteys muihin ammatillisiin tavoitteisiisi.

Täytä hakulomake täällä.

Haun tulos ilmoitetaan kesäkuun puolivälissä hakulomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Tavoitteet

Työelämän vuorovaikutuksen opintokokonaisuuden suorittanut opiskelija tuntee viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen erilaisissa työelämän konteksteissa. Hän osaa havainnoida ja käsitteellistää ihmisten välisen vuorovaikutuksen ilmiöitä. Hänellä on kyky kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan ja vaikuttaa rakentavasti työyhteisössään.

Suoritettuaan opintokokonaisuuden opiskelija on saavuttanut monipuoliset viestintätaidot, jotka auttavat häntä toimimaan työssään tavoitteellisesti. Hän osaa muun muassa tuoda oman asiantuntijuutensa näkyväksi, tuntee erilaisten viestintätilanteiden vaatimukset sekä osaa toimia niiden mukaisesti.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opinnoista

Pakolliset opintojaksot (15 op):

KIPV0016          Interpersonaalinen vuorovaikutus 3 op
KIPV0017          Työyhteisöviestintä 4 op
KIPV0018          Tiedettä eri foorumeilla 3 op
KIPV0029          Työelämäviestinnän projekti 5 op

Valinnaiset opintojaksot (10 op):                    

KIPV0020         Vaikuttaminen kokouksissa ja neuvotteluissa 3-4 op
KIPV0021         Puheilmaisu ja -tekniikka 2 op
KIPV0022         Menesty mediassa 2 op (ei tarjolla lukuvuonna 2020 - 2021)
KIPV0026         Kokoustekniikka (tentti) 2 op                                                 
KIPV0028         Argumentointi ja debatti 3 op
KIPV0030         Työelämän vuorovaikutuksen itsenäiset opinnot 2–5 op
KIPV0031         Työelämäviestintä: valinnainen opintojakso 2–5 op 
KIPV0035         Fasilitoitu ryhmävuorovaikutus 2 op

Osa opintojaksoista on tarjolla kahdella eri laajuudella. Suppeampi suoritus sisältää vain kurssin, laajempi kurssin ja kirjatentin.

Myös tiedekuntakohtaisiin pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin kuuluvan Asiantuntijan vuorovaikutusosaamisen (ent. puheviestinnän) opintojakson (2 op) tai sen korvaavan jakson KIPV 0036 Varmuutta vuorovaikutukseen (ent. KIPV0008 Esiintymisvarmuuden kehittäminen) (2 op) voi sisällyttää opintokokonaisuuteen.

Opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen tulee kuulua yhteen tutkintoon (kandi tai maisteri). Osa opintojaksoista on tarjolla vain joka toinen lukuvuosi.

Tarjonnassa olevat opintojaksot ovat avoinna kaikille, mutta kokonaisuuden suorittajat ovat kursseille etusijalla.

Tietosuoja - GDPR

Opintokokonaisuuden hakulomakkeella ts. Webropol-lomakkeella kerätään henkilötietoja työelämän vuorovaikutuksen opintokokonaisuuteen hakemista varten, hakemusten käsittelyyn ja opintoihin liittyvää yhteydenpitoa varten. Webropol-yhteys palvelimeen on suojattu SSL-suojauksella. Tietoja ei luovuteta muuhun tarkoitukseen. Vaitiolovelvollisuus sitoo henkilötietoja käsitteleviä työntekijöitä. Hakemusten säilytysaika 2 vuotta. Noudatamme kyselyn henkilötietojen osalta Turun yliopiston valintatietojärjestelmän tietosuojakäytäntöjä sekä opintohallinnon tietosuojakäytäntöjä

 

Vastuuopettajat

 

Tuula Hakkarainen (tuula.hakkarainen(ät)utu.fi) ja Riitta Koskimies (riitta.koskimies(ät)utu.fi).

 

Tutustu opintojaksoihin tarkemmin
Opiskelu (vaatii kirjautumisen)