Tutustu kirjaston koekäyttöihin

Testaa koekäytössä olevia verkkoaineistoja ja anna palautetta.

Kesällä 2019 ei ole koekäyttöjä.

Monitieteisiä aineistoja

Humanistisia aineistoja

Kasvatustieteellisiä aineistoja

Kauppatieteellisiä aineistoja

Lääketieteellisiä aineistoja

Luonnontieteellis-teknisiä aineistoja

Oikeustieteellisiä aineistoja

Yhteiskuntatieteellisiä aineistoja