Tutustu kirjaston koekäyttöihin

Testaa koekäytössä olevia verkkoaineistoja ja anna palautetta.

Monitieteisiä aineistoja

Universal Database of Russian Central Newspapers koekäytössä 10.2.2020 asti.

Humanistisia aineistoja

Kasvatustieteellisiä aineistoja

Kauppatieteellisiä aineistoja

Lääketieteellisiä aineistoja

Luonnontieteellis-teknisiä aineistoja

Oikeustieteellisiä aineistoja

Yhteiskuntatieteellisiä aineistoja