Tutustu kirjaston koekäyttöihin

Testaa koekäytössä olevia verkkoaineistoja ja anna palautetta.

Monitieteisiä aineistoja

Humanistisia aineistoja

Kasvatustieteellisiä aineistoja

Kauppatieteellisiä aineistoja

Lääketieteellisiä aineistoja

Luonnontieteellis-teknisiä aineistoja

Oikeustieteellisiä aineistoja

Yhteiskuntatieteellisiä aineistoja

SAGE Research Methods Foundations 31.12.2019 asti.