Tutustu kirjaston koekäyttöihin

Testaa koekäytössä olevia verkkoaineistoja ja anna palautetta.

 

 

Monitieteisiä aineistoja

Security Issues Online koekäytössä 18.10.2019 asti.

Humanistisia aineistoja

Digital Concert Hall koekäytössä 20.10.2019 asti.

Security Issues Online koekäytössä 18.10.2019 asti.

Kasvatustieteellisiä aineistoja

Kauppatieteellisiä aineistoja

Lääketieteellisiä aineistoja

Luonnontieteellis-teknisiä aineistoja

Nature-lehtiä koekäytössä 9.11.2019 asti.

Oikeustieteellisiä aineistoja

Yhteiskuntatieteellisiä aineistoja

Security Issues Online koekäytössä 18.10.2019 asti.