Tutustu kirjaston aineistoihin

Kirjaston kautta käytössäsi on laajat ja korkeatasoiset aineistot tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Aineistot löytyvät Volter-tietokannasta,  kirjaston oppaista ja BrowZine-lehtitietokannasta.

 

Aineistoja tutkimukseen ja opiskeluun

Turun yliopiston kirjasto on kaikille avoin tieteellinen kirjasto. Vaikka kirjasto tukee ensisijaisesti yliopiston tutkimusta, opetusta ja opiskelua, ovat sen hankkimat laajat ja korkeatasoiset tietoaineistot kaikkien asiakkaiden käytettävissä. Aineistot löytyvät Volter-tietokannasta sekä kirjaston oppaista tieteenaloittain ja aiheittain.

Turun yliopiston kirjasto on yksi Suomen vapaakappalekirjastoista kulttuuriaineistolain mukaisesti. Kirjastoon on sijoitettu myös EU-tietokeskus.

Kulttuuriaineistot ja vapaakappaleoikeus

Turun yliopiston kirjasto on yksi maamme kulttuuriaineistoja säilyttävistä kirjastoista. Kirjastoon on saatu vapaakappalelain - eli nykyisen kulttuuriaineistolain - ansiosta aineistoa vuodesta 1919 lähtien.

Painettuja kulttuuriaineistoja  on noin 25 hyllykilometriä. Vuosittain uusia kirjoja, aikauslehtiä, pienpainatteita ja karttoja saadaan n. 300 metriä. Sanomalehtiä lukuunottamatta Turun yliopiston kirjasto saa edelleen kulttuuriaineistoihin kaikki suomalaiset painotuotteet.

Kulttuuriaineistoja ovat:

Kirjastossa on myös suomalaista vanhaa kirjallisuutta 1500-1800-luvuilta, lahjoituksena saatuja erikoiskokoelmia sekä harvinaisia teoksia kuten 1400-luvun inkunaabeleita.

 

Inkunaabelit, arvokirjat ja erikoiskokoelmat

Inkunaabelit ovat ennen vuotta 1501 painettuja kirjoja. Voit tutusta tarkemmin Turun yliopiston kirjastossa oleviin inkunaabeleihin ja muihin arvokirjoihin sekä erikoiskokoelmiin kirjaston oppaiden avulla:

Inkunaabelit ja arvokirjat -opas

Erikoiskokoelmat-opas

Hankintaehdotukset kirjaston kokoelmiin

Otamme mielellämme vastaan uusien aineistojen hankintaehdotuksia. Kirjaston tietoaineistopolitiikan mukaisesti hankimme ensisijaisesti sähköistä aineistoa.

Tutkimuskirjallisuuden ja kurssikirjallisuuden hankintaehdotukset voit tehdä sähköisillä lomakkeillamme. Jos haluat tehdä lehden tai tietokannan hankintaehdotuksen, ota yhteys tietoaineistot@utu.fi.

Laitostilaukset

Kirjasto hankkii lisäksi pyynnöstä aineistoa laitoksille. Tilauksen voit tehdä laitostilauslomakkeella. Laitos voi halutessaan myös hankkia aineiston itse. Kaikki hankinnat tulee kuitenkin tehdä kilpailutettujen kanavien kautta. Tarkemmat ohjeet löytyvät intranetistä.

Tietoa tutkimukseen
Kanna mukanasi, lainaa käyttöösi, tilaa uutta!