Kirjaston käyttösäännöt

Tervetuloa Turun yliopiston kirjaston asiakkaaksi

Yleistä

Turun yliopiston kirjaston toimipaikat kampuksella ovat Feeniks-kirjasto, Arcanumin, Calonian, Educariumin, Kauppakorkeakoulun ja Teutorin kirjastot sekä Educariumiin sijoitettu EU-tietokeskus. Kampuksen ulkopuolella kirjastopalveluja tarjoavat sanomalehti- ja pienpainatepalvelut Raisiossa, Opettajankoulutuslaitoksen kirjasto Raumalla. Lisäksi Turun yliopiston kirjasto tarjoaa palveluja Porin yliopistokeskuksen kirjasto-oppimiskeskuksessa. Nämä käyttösäännöt ovat koko kirjastolle yhteiset. Kirjaston asiakkaana sitoudut noudattamaan kirjaston sääntöjä ja palveluista annettuja ohjeita.

Turun yliopiston kirjasto on kaikille avoin tieteellinen kirjasto ja sen tarjoamien peruspalvelujen ja aineistojen käyttö on maksutonta. Asiakkaan toimeksiannosta tehdyistä palveluista, kuten tieto- ja kaukopalvelusta, peritään kirjaston palveluhinnaston mukaiset maksut (https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kirjasto/asiakkaana-kirjastossa). Kirjaston perimät maksut perustuvat yliopistolakiin (558/2009) ja Valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista (1082/2009) sekä Turun yliopiston kirjaston palveluhinnastoon.

Käyttöoikeus ja kirjastokortti

Kirjaston asiakkaaksi voi rekisteröityä kuka tahansa, jonka katuosoite on Suomessa ja jolla on kuvallinen henkilöllisyystodistus. Rekisteröitymisen yhteydessä saat henkilökohtaisen kirjastokortin, jota tarvitset lainaamiseen. Olet vastuussa lainaamistasi aineistoista sekä asiakastietojen ajan tasalla pitämisestä. Ilmoita kirjastoon, jos korttisi katoaa, jotta sen väärinkäyttö voidaan estää.

Asiakasrekisteri ja tietosuoja

Kirjasto ylläpitää asiakasrekisteriä, joka on tarkoitettu ainoastaan kirjaston toimintaan liittyvään käyttöön. Sinulla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus tarkistaa, mitä tietoja sinusta on rekisteriin tallennettu. Rekisteriseloste on luettavissa kirjaston verkkosivuilla ja kirjaston toimipisteissä.

Muista tarkistaa asiakastietosi ja pitää ne ajan tasalla. Asiakkaana olet vastuussa maksuista, jotka johtuvat asiakasrekisterissä olevista puutteellisista tai toimimattomista sähköposti- tai muista osoitetiedoista.

Kirjaston tilat ja laitteet

Kirjasto tarjoaa monimuotoisia opiskelu- ja opetustiloja, säilytystiloja sekä laitteita. Kirjastossa olevat tietokoneet on tarkoitettu kirjaston palvelujen, kuten opiskeluun, tutkimukseen ja kirjaston hankkimien e-aineistojen käyttöön.

Voit lainata lokeroja ja kirjavaunuja, joissa saat säilyttää lainattuja kirjastoaineistoja. Olet vastuussa lokerossa ja kirjavaunussa olevista aineistoista sekä kirjaston tiloihin tuomasta omaisuudestasi. Kirjasto ei vastaa tietoliikenteen häiriöistä eikä virusten käyttäjän tietokoneelle aiheuttamista vahingoista.

Kirjaston tiloissa otetaan muut asiakkaat huomioon. Jos asiakas häiritsee muiden työskentelyä, häntä voidaan kehottaa poistumaan. Häiritsevä tai päihtynyt asiakas voi myös menettää kirjaston käyttöoikeuden määräajaksi (1 vk – 6 kk). Käyttökiellon määrää joko kirjaston johtaja tai palvelupäällikkö. Ennen käyttökiellon antamista osapuolille varataan tilaisuus tulla kuulluksi.

Painettujen aineistojen käyttö

Lainaaminen

Voit lainata ja uusia lainojasi sekä käyttää kirjaston kokoelmiin kuuluvia aineistoja kullekin aineistolle määriteltyjen lainausaikojen ja sääntöjen mukaisesti.

Vapaakappaleaineistoja saa käyttää kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007) koskevan lain mukaisesti. Yliopiston henkilökunta saa kirjaston tiloissa käytettäviä vapaakappaleaineistoja henkilökohtaisiksi lainoiksi työhuonekäyttöön.

Kirjaston aineistoja on käsiteltävä huolellisesti, eikä niihin saa tehdä merkintöjä. Voit ottaa kirjaston aineistoista jäljenteitä tekijänoikeuslain (404/1961), kopiointisopimuksen (www.kopiosto.fi) ja valtion maksuperusteasetuksen (211/1992) määräämissä rajoissa aineistoja vahingoittamatta.

Palauta tai uusi aineisto eräpäivään mennessä. Kirjasto perii maksun myöhästyneestä, kadonneesta tai turmeltuneesta aineistosta sekä laskun lähettämisestä kirjaston hinnaston ja laskutussäännösten mukaisesti (https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kirjasto/kirjaston-palveluhinnasto ).

Mikäli aineistoja ei palauteta tai uusita 28 vuorokauden kuluessa eräpäivästä tai myöhästymismaksut ylittävät lainakieltorajan, asiakas menettää lainausoikeutensa. Lainausoikeus palautetaan, kun myöhästymismaksut maksetaan ja lainat palautetaan tai uusitaan.

Kaukopalvelu

Turun yliopiston kirjasto välittää kaukolainoja muista kirjastoista. Kaukopalvelussa seurataan kaukopalvelun valtakunnallisia yleisohjeita sekä lähettäjäkirjaston sääntöjä.

Palveluista peritään palveluhinnaston mukainen maksu.

E-aineistojen käyttö

E-aineistoja voit käyttää yliopiston verkossa olevilta koneilta. Jos olet Turun yliopiston henkilökuntaa tai opiskelija, voit käyttää e-aineistoja myös etäkäyttönä omilla yliopiston käyttäjätunnuksillasi.

Noudatathan Turun yliopiston tietojärjestelmiä koskevia käyttösääntöjä ja ehtoja sekä e-aineistojen käyttöä koskevia ohjeita. Käyttöoikeudet määritellään e-aineistojen lisenssisopimuksissa. E-aineistojen käyttöehdot voit lukea kirjaston verkkosivuilta osoitteesta https://utuguides.fi/termsofuse.

Asiakas on vastuussa siitä, että käyttö on lisenssisopimuksien ja tekijänoikeuslain mukaista. Jos asiakas ei seuraa e-aineistojen käyttöä koskevia ohjeita, hän voi joutua korvaamaan aiheuttamansa vahingon ja/tai hän voi menettää kirjaston ja e-aineistojen käyttöoikeuden.

Tietojärjestelmiä koskevat tarkemmat säännöt ja ohjeet löydät Turun yliopiston IT-palveluiden verkkosivuilta https://www.utu.fi/fi/yliopisto/langattomat-verkot-kayttajatunnukset-ja-it-tuki/utu-kayttajatunnus-ja-salasana/kayttosaannot.

Lisätiedot

Lisätietoa kirjaston käytöstä ja aineistoista saat verkkosivuilta (https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kirjasto) ja kirjastoista.

Kehitä palveluita kanssamme

Kirjasto ottaa mielellään vastaan palautetta ja huomioi sen palveluiden kehittämisessä. Kirjastosta ja sen palveluista voit antaa palautetta kirjaston verkkosivuilla tai suoraan henkilökunnalle.