Erillisopinnot Ukrainassa lääketiedettä ja hammaslääketiedettä opiskeleville

Venäjän sotatoimien takia Ukrainassa lääketiedettä ja hammaslääketiedettä opiskelevat voivat seuraavin ehdoin hakea erillisopinto-oikeutta lääketieteen tai hammaslääketieteen koulutusohjelman opintojaksoille:

Erillisopinto-oikeus myönnetään opintojaksokohtaisesti ja määräajaksi. Erillisopinto-oikeudella suoritettavia opintoja voi suorittaa syyslukukaudesta 2022 alkaen. Opinnoista ei peritä maksua.

Erillisopinto-oikeutta haetaan lomakkeella, joka löytyy osoitteesta https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/erillisopinnot. Hakija toimittaa hakemuksensa liitteeksi seuraavat dokumentit:

  • Todistus opiskelupaikasta ukrainalaisessa yliopistossa lääketieteen tai hammaslääketieteen koulutusohjelmassa (tai vastaavassa; suomeksi tai englanniksi).
  • Opintosuoritusote tai vastaava hakijan ukrainalaisessa yliopistossa suorittamista opinnoista sekä, jos mahdollista, kurssikuvaukset suoritetuista opinnoista (suomeksi tai englanniksi).
  • Todistukset mahdollisista Suomessa suoritetuista harjoitteluista.
  • Todistus suomen kielen taidosta Lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivuilla https://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/kielitaidon-osoittaminen määritellyllä tavalla.
  • Todistus siitä, että Turun yliopistossa suoritettavat opinnot ovat hyväksiluettavissa ukrainalaisessa yliopistossa suoritettavaan tutkintoon (englanniksi).

Hakemus liitteineen tulee toimittaa osoitteeseen henriikka.salminen@utu.fi viimeistään:

  • 31.5.2022 syyslukukaudella 2022 alkavia opintoja varten; ja
  • viimeistään 30.10.2022 kevätlukukaudella 2023 alkavia opintoja varten.

Haettavan opintojakson vastuuhenkilö arvioi hakijan Ukrainassa suorittamien opintojen pohjalta onko hakijalla riittävä tieto- ja taitotaso ko. opintojaksoon osallistumiseksi. Opintojakson vastuuhenkilö arvioi myös kuinka monta erillisopiskelijaa ko. opintojaksolle voidaan ottaa. Tilanteissa, joissa on useampi kriteerit täyttävä hakija kuin mitä opintojaksolle voidaan ottaa, arvotaan opintojaksolle erillisopinto-oikeuden saavat.

Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmien opetussuunnitelmat löytyvät opinto-oppaasta: https://opas.peppi.utu.fi. Lukuvuosien 2022-2024 opetussuunnitelmat julkaistaan opinto-oppaassa ma 16.5.2022.