Biomateriaalitiede

Biomateriaalit ovat hammaslääketieteessä ja lääketieteessä käytettäviä synteettistä tai biologista alkuperää olevia materiaaleja, joita käyttämällä pyritään palauttamaan vaurioituneen kudoksen tai elimen toiminta. Biomateriaalitieteen oppiaineessa tehdään tutkimusta ja annetaan opetusta hammaslääketieteellisistä ja lääketieteellisistä biomateriaaleista. Oppiaine osallistuu myös hammasteknikko (AMK) -koulutuksen antamiseen.

Yhteystiedot

Turun yliopisto, Hammaslääketieteen laitos, Lemminkäisenkatu 2, 20520 Turku

Toimistoassistentti Sari Heikkilä

Henkilökunta

Professori, TCBC:n johtaja, HLT, EHL, HT Pekka Vallittu
Dosentti, yliopistonlehtori, FT Niko Moritz
Dosentti, yliopistonlehtori, DDS, PhD Sufyan Garoushi

Dosentti, FT Eija Säilynoja
Dosentti, FT Mervi Puska
Dosentti, FT Ilkka Kangasniemi
Dosentti, PhD Giancarlo Forte
Dosentti, FT, professori (University of Hong Kong) Jukka Matinlinna
Dosentti, DDS, PhD Leila Perea-Lowery

Oppiaineen toimintaan osallistuvat myös:

Laboratoriopäällikkö (TCBC-laboratorio), HLL Lippo Lassila
Erikoislaboratoriomestari (TCBC-laboratorio) Anna Kostiander
Erikoislaboratoriomestari (TCBC-laboratorio) Genevieve Alfont 
Erikoislaboratoriomestari (TCBC-laboratorio) Mariia Valkama
Projektitutkija Saara Sirkiä

Tutkimus

Oppiaineen tutkimus on laajasti verkottunut kansainvälisesti ja se on osa BioCity Turun ja lääketieteellisen tiedekunnan profiloivaa tutkimusohjelmaa. Tutkimuksen painopiste on metallittomissa ja bioaktiivisissa materiaaleissa ja yksilöllisissä lääketieteellisissä implanteissa sekä hammashoidon materiaaleissa.

Oppiaineen tutkimusta tehdään pääosin Turun kliinisessä biomateriaalikeskuksessa, TCBC:ssä. Tutkimusta tehdään yhteistyössä tiedekunnan muiden laitosten, Åbo Akademin, Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja Turun yliopistollisen keskussairaalan kanssa.