Kariologia ja korjaava hammashoito

Kariologia ja korjaava hammashoito on kliinisen hammaslääketieteen keskeinen osa-alue. Oppiaine antaa opetusta perus- ja jatkokoulutettaville hammaslääkäreille karieksen ehkäisyssä, korjaavassa karieshoidossa, juurihoidossa ja lastenhammashoidossa. Muita opetuksen alueita ovat mm. hammaseroosiot, hampaiden kehityshäiriöt, ravinto, sylki, suunhoitoaineet sekä karieksen mikrobiologia ja immunologia.

Kariesopin opetus on keskeistä hammaslääketieteessä, sillä karies on maailmanlaajuisesti eniten hoitoa vaativa suusairaus. Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää karieksen sekä mikrobi- että käyttäytymissairautena, tuntee kariesmikrobien siirtymisen lapsuudessa vanhemmilta lapsille, tietää karieksen ennustamisen vaikeuden ja osaa arvioida erilaisten ehkäisymenetelmien tarpeen ja tehokkuuden yksilö- ja populaatiotasolla. Vasta jos karieksen ehkäisyssä epäonnistutaan, turvaudutaan korjaavan karieshoidon keinoihin.

Yhteystiedot

Turun yliopisto, Hammaslääketieteen laitos
, Lemminkäisenkatu 2, 20520 Turku

Toimistoassistentti Sari Heikkilä

Henkilökunta

Professori Arzu Tezvergil-Mutluay, HLT, EHL
Yliopistonehtori Merja Anneli Laine, dosentti, HLT, EHL 
Yliopisto-opettaja Murat Mutluay, dosentti, HLT, EHL (oa)
Yliopisto-opettaja Teemu Tirri, HLL
Yliopisto-opettaja Roda Seseogullari-Dirihan, HLT, EHL
Yliopisto-opettaja Thiago Stape, HLT, EHL
Yliopisto-opettaja Laura Ruohola EHL

 

Tutkimus

Oppiaineessa tehdään perus- ja soveltavaa tutkimusta korjaavassa hammashoidossa ja juurihoidossa käytettävistä materiaaleista, karieksen mikrobiologiasta ja immunologiasta, sekä siihen liittyvästä sylkidiagnostiikasta. Oppiaineen materiaalitutkimus on painottunut erilaisten sidosaineiden ja yhdistelmämuovien tutkimukseen.

Oppiaineen tutkimus on laajasti verkottunut kansainvälisesti ja materiaalitutkimuksen osalta se on osa BioCity Turun ja lääketieteellisen tiedekunnan profiloivaa tutkimusohjelmaa. Kansainvälinen yhteystyön lisäksi tutkimusta tehdään yhteistyössä tiedekunnan muiden laitosten ja Åbo Akademin ja Turun yliopistollisen keskussairaalan kanssa.