Parodontologia

Parodontologia on oppi hampaan kiinnityskudoksista (parodontium: ienepiteeli ja sen alla oleva sidekudos, juurenpinnan sementti, hammasta ympäröivä leukaluu sekä sementtiä ja leukaluuta yhdistävät sidekudossäikeet). Parodontiumin alueen tulehdussairaudet, gingiviitti ja parodontiitti, ovat yleisiä väestössä. Gingiviitin ja parodontiitin ehkäiseminen sekä niiden diagnosoiminen ja hoito on olennainen osa suun perusterveydenhuoltoa, mutta pitkälle edenneenä parodontiitti ja sen seuraukset vaativat usein erikoishammaslääkäritasoista hoitoa.

Yhteystiedot


Turun yliopisto, Hammaslääketieteen laitos, Lemminkäisenkatu 2, 20520 Turku

Toimistoassistentti Sari Heikkilä

Henkilökunta

Professori, HLT, EHL Ulvi Gürsoy
Dosentti, yliopistonlehtori, HLT, EHL Mervi Gürsoy
Yliopisto-opettaja, EHL Katriina Lähdetie
Yliopisto-opettaja (oa), HLL Sanni Grönroos
Yliopisto-opettaja (oa), HLL Anna Krook

Professori (emerita), HLT, EHL Eija Könönen
Dosentti, HLT, EHL Marja Pöllänen
Dosentti, HLT, EHL, MSc Hellevi Ruokonen
Dosentti, FT Pirkko Pussinen
 

Tutkimus

Parodontologian oppiaineessa tehtävä tutkimus keskittyy pääasiassa selvittämään parodontaalisen infektion bakteriologiaa (anaerobiset bakteerit) ja sen aiheuttaman paikallisen ja systeemisen tulehduksen markkereita (sytokiinit, entsyymit, jne.). Tässä yhteydessä pyrimme sylkidiagnostiikan kehittämiseen, mitä voimme käyttää laajoissa väestöpohjaisissa aineistoissa selvittämään parodontaalisen infektion yhteyttä kroonisiin yleissairauksiin. Lisäksi tutkimme anaerobibakteerien ja parodontiumin kudosten vuorovaikutusta. Tutkimuksessa parodontologian oppiala on verkostoitunut sekä Turun yliopiston Translational Infectious Disease and Immunity Research Programme että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (anaerobibakteriologia sekä Terveys 2000- ja Finriski2007-tutkimukset) ja muiden suomalaisten ja ulkomaisten tutkijoiden kanssa.