Suupatologia ja suuradiologia

Hammaslääketieteen laitoksen suupatologian ja suuradiologian osasto jakautuu kahteen oppiaineeseen. Osaston vastuuprofessorina toimii Jaana Hagström, joka vastaa suupatologian oppiaineesta. Dosentti, yliopistonlehtori Marja Ekholm vastaa suuradiologian oppiaineesta.

Suupatologia

Suupatologia on hammaslääketieteen laitoksen oppiaine, jossa opetetaan perus- ja jatkokoulutustasolla hampaissa, suun limakalvolla ja leukaluissa esiintyvien sairauksien etiopatogeneesiä, histologisia muutoksia ja niiden diagnostiikkaa sekä hoitoa. 

Diagnostiikka perustuu anamneesiin, kliiniseen ja radiologiseen kuvaan ja muutoksesta otetun kudosnäytteen histopatologiseen diagnoosiin tarvittaessa hyödyntäen myös molekulaarisen patologian menetelmiä.  
 

Yhteystiedot

Turun yliopisto, Hammaslääketieteen laitos
, Lemminkäisenkatu 2, 20520 Turku

Toimistoassistentti Sari Heikkilä

Henkilökunta

Professori, HLT, EHL, ylilääkäri Jaana Hagström
Yliopistonlehtori, HLT, EHL Jaana Willberg
Yliopisto-opettaja Katariina Piiparinen

Professori (emerita), HLT, EHL Stina Syrjänen

Tutkimus

Oppiaineessa tehdään sekä perustutkimusta että kliinistä tutkimusta. Tutkimuksemme on verkottunut sekä kansallisesti että kansainvälisesti monelle eri lääketieteen alueelle. Tutkimus keskittyy erityisesti suusyöpävaaraa lisääviin muutoksiin ja yleissairauksien aiheuttamiin limakalvomuutoksiin sekä papilloomavirusinfektiohin, niiden tartuntatapoihin sekä merkitykseen pään ja kaulan alueen syövissä. 

Oppiaineessa tehdään myös yhteistyötä biomateriaalitutkimuksen kanssa. Yhteistyötutkimus keskittyy solujen ja kudosten kiinnittymiseen biomateriaalien pintaan. Suupatologian oppiaine toimii pään ja kaulan alueen syöpien osalta aktiivisena osana Turun yliopistollisen keskussairaalan syöpäkeskus -huippuosaamisyksikköä.
 

Suuradiologia

Suuradiologia on lääketieteellistä kuvantamista, jossa hampaistoa ja leukoja sekä ympäröiviä anatomisia rakenteita kuvannetaan kudoksia läpäisevällä energialla. Yleisimmin käytössä oleva kuvantamismenetelmä hammaslääketieteessä on röntgentutkimus, magneetti (MRI)- ja ultraäänikuvauksen käyttö diagnostiikan apuna on vähäisempää. Suuradiologian oppiaineessa annetaan opetusta hammaslääketieteellisistä kuvantamismenetelmistä, röntgenkuvien tulkinnasta ja säteilysuojelusta.

Henkilökunta

Dosentti, yliopistonlehtori, EHL, Marja Ekholm
Yliopisto-opettaja, EHL, Niina Kuusisto
Yliopisto-opettaja, HLL Katri Aantaa

Tutkimus

Oppiaineen tutkimus kohdistuu kuvanlaadun ja säteilyaltistuksen optimointiin hammaslääketieteellisissä röntgentutkimuksissa painottuen lasten natiivi- ja kartiokeilatietokonetomografiatutkimuksiin. Tutkimusta tehdään yhteistyössä muiden hammaslääketieteenlaitoksen oppialojen, Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja Turun yliopistollisen keskussairaalan sekä Helsingin yliopiston kanssa.

Opiskelu

Lyhyt kuvaus?