Tutkimus infektiotautiopin oppiaineessa

Tutkimusprojektit

PET infektio- ja autoimmuunitautien diagnostiikassa/erotusdiagnostiikassa (PETU-projekti)

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää PET/CT:n käyttöä infektioiden ja autoimmuunivaskuliittien diagnostiikassa ja verrata menetelmän hyödyllisyyttä suhteessa perinteisiin kuvantamismenetelmiin. 

Tutkimus koostuu viidestä eri potilasryhmästä: Staphylococcus aureus -bakteerin aiheuttama septinen infektio, salmonellan aiheuttama septinen infektio, infektiivinen endokardiitti, pysyvän tahdistimen infektio ja autoimmuunivaskuliitit.

Neuroborrelioositutkimus

Borrelioosi on puutiaispiston välityksellä leviävä infektio, joka alkuvaiheen mahdollisen ihoon rajoittuvan infektion jälkeen voi veren välityksellä levitä laajalti muualle elimistöön, mm. hermoston alueelle, jolloin puhutaan Lymen neuroborrelioosista (LNB). 

LNB-tutkimuksessa selvitetään taudin epidemiologiaa, kliinistä kuvaa ja pyritään kehittämään laboratoriodiagnostiikkaa. Lisäksi vertaillaan suun kautta otetun antibioottihoidon tuloksia suonensisäiseen antibioottihoitoon randomoidussa tutkimuksessa, joka toteutetaan yhdessä HUS:n kanssa.

Leukosyyttien pintareseptoritutkimus

Projektin ensisijaisena tavoitteena on tutkia miten tietyt valkosolujen pintareseptorit ilmenevät infektio- ja tulehdussairauksissa sekä terveillä kontrolleilla. Tarkoituksena on selvittää synnynnäisen soluvälitteisen immuniteetin säätelymekanismeja. Tutkimuksen toinen päämäärä on soveltaa em. perustutkimustulokset kliiniseen diagnostiikkaan. Perimmäinen tavoite on kehittää uusia pikamenetelmiä erottamaan bakteeri- ja virusinfektiot toisistaan alle puolessa tunnissa. 

Sairaalahygieniaan ja infektioiden torjuntaan liittyvät tutkimukset
  • Käsidesinfektion toteutuminen VSSHP:n sairaaloissa. Käsien desinfektion komplianssi ja siihen vaikuttavat tekijät. Kirurgisen käsien desinfektion toteutuminen ja siihen vaikuttavat esteet.
  • Tehohoitoon liittyvien infektoiden esiintyvyys ja torjunta. Prospektiivinen havainnointitutkimus Tyksin aikuisten teho-osastolla. Infektioiden seuranta- ja rekisteröintimenetelmien vertailu. Antibioottiherätteen vaikutus infektioiden seurantaan ja ilmaantuvuuteen.
  • Antibiooteille resistenttien bakteerien aiheuttama kuorma terveydenhuollolle Varsinais-Suomessa. Kantajien määrä eri laitoksissa. Kantajien hoidon kustannukset ja siihen vaikuttavat tekijät.

Infektiotautiopin oppiaineen viimeaikaisia julkaisuja

Rokotukset (2023)

Nieminen Tea, Peltola Ville
(Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa (D2))

Infektiotautiopin väitöskirjoja