Kirurgian oppiaineen yhteystiedot

Yhteystiedot 

Postiosoite: Kirurgia, Turun yliopisto, PL 52, 20521 Turku

Käyntiosoite: Tyks, rakennus 7, 2. krs, Kiinamyllynkatu 4–8, 20520 Turku

Henkilökunta

Professorit

Juha Grönroos, kirurgian professori ja oppiaineen esimies
Matti Laato, urologian professori
Fausto Biancari, sydän- ja rintaelinkirurgian professori
Paulina Salminen, kirurgian professori (Pori)

Erikoisalojen vastuukouluttajat

Juha Grönroos, gastroenterologinen kirurgia
Matti Laato ja Peter Boström, urologia
Harri Hakovirta, verisuonikirurgia
Fausto Biancari ja Jarmo Gunn, sydän- ja rintaelinkirurgia
Ilkka Koskivuo, plastiikkakirurgia ja yleiskirurgia

Kliiniset opettajat

Jarmo Gunn
Otto Ettala
Hanna Vihervaara
Erika Hoppela

Opetushoitajat

Ritva Rautiainen
Sari Alakulju-Kuusisto (Pori)
Eija Kalliokoski (Vaasa)

Dosentit

Gastroenterologinen kirurgia
Juha Grönroos
Risto Gullichsen
Heikki Huhtinen
Jukka Karvonen
Saila Kauhanen
Maija Lavonius
Arto Rantala
Paulina Salminen

Urologia
Peter Boström
Jukka Häkkinen
Matti Laato

Verisuonikirurgia
Harri Hakovirta

Sydän- ja rintaelinkirurgia
Vesa Anttila
Fausto Biancari
Jarmo Gunn

Plastiikkakirurgia ja yleiskirurgia
Salvatore Giordano
Ilkka Koskivuo
Esko Veräjänkorva