Kirurgia

Kirurgian oppiaine on toinen Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan suurista oppiaineista. Sen tehtävänä on huolehtia laadukkaasta kirurgisten erikoisalojen (gastroenterologinen kirurgia, urologia, verisuonikirurgia, sydän- ja rintaelinkirurgia, plastiikkakirurgia, yleiskirurgia) perusopetuksesta, jatkokoulutuksesta ja täydennyskoulutuksesta sekä kyseisten erikoisalojen tieteellisestä tutkimustyöstä, johon sisältyy tieteellinen perusopetus, jatkokoulutus ja täydennyskoulutus. Kirurgian oppiaineen kaiken toiminnan päätavoite on mahdollisimman suuri yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Tutustu kirurgian oppiaineeseen