Opiskelu kirurgian oppiaineessa

Kirurgian perusopetuksen ja ammatillisen jatko- ja täydennyskoulutuksen sekä tieteellisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen tavoitteena on kouluttaa kirurgiaa osaavia lääkäreitä, osaavia eri erikoisalojen kirurgeja ja osaavia eri erikoisalojen tutkijakirurgeja sekä ylläpitää ja edelleen kehittää kirurgierikoislääkäreiden ammattitaitoa ja tieteellistä osaamista yliopistopiirissämme ja myös valtakunnallisesti.

Kirurgian perus-, jatko ja täydennyskoulutusta annetaan pääosin Turussa mutta hajautetun opetuksen puitteissa myös Turun yliopiston Porin ja Vaasan toimipisteissä Satasairaalassa ja Vaasan keskussairaalassa.

Kirurgian perusopetusta annetaan lääketieteen opiskelijoille kahdella opintojaksolla, 4. ja 6. vuosikurssilla. Perusopetuksessa opetetaan valmiudet tutkia kirurginen potilas, diagnosoida tavalliset kirurgiset sairaudet ja suunnitella kirurgisen potilaan tutkimus-, hoito- ja seurantaohjelmat pääpirteittäin. Lisäksi opiskleijat osallistuvat myös käytännössä erilaisiin kirurgisiin toimintoihin soveltuvassa määrin.

Kirurgian oppiaine vastaa kokonaisuudessaan seuraavien kirurgisten erikoisalojen ammatillisesta ja tieteellisestä jatko- ja täydennyskoulutuksesta:

  • Gastroenterologinen kirurgia
  • Urologia
  • Verisuonikirurgia
  • Sydän- ja rintaelinkirurgia
  • Plastiikkakirurgia
  • Yleiskirurgia

Kirurgian oppiaine osallistuu myös viiden muun kirurgisen erikoisalan (neurokirurgia, lastenkirurgia, ortopedia ja traumatologia, käsikirurgia sekä suu- ja leukakirurgia) perusopetukseen sekä ammatilliseen ja tieteelliseen jatko- ja täydennyskoulutukseen.