Tutkimus kliinisen neurofysiologian oppiaineessa

Kliinisen neurofysiologian tieteellinen tutkimustyö keskittyy neuropaattisen kivun ja tinnituksen diagnostiikkaan, mekanismeihin, geneettisiin riskitekijöihin sekä aivotason neuromodulaatiohoitoon ja sen vaikutusmekanismeihin. 

Lisäksi tutkimme monialaisissa yhteistyöprojekteissa tajuisuutta ja aivovammoja toiminnallisen aivokuvantamisen keinoin (kvantitatiivinen EEG, PET) sekä unenaikaisia häiriöitä.

Kliinisen neurofysiologian oppiaineen viimeisimpiä julkaisuja