Tutkimus kliinisen neurofysiologian oppiaineessa

Kliinisen neurofysiologian tieteellinen tutkimustyö keskittyy neuropaattisen kivun ja tinnituksen diagnostiikkaan, mekanismeihin, geneettisiin riskitekijöihin sekä aivotason neuromodulaatiohoitoon ja sen vaikutusmekanismeihin. 

Lisäksi tutkimme monialaisissa yhteistyöprojekteissa tajuisuutta ja aivovammoja toiminnallisen aivokuvantamisen keinoin (kvantitatiivinen EEG, PET) sekä unenaikaisia häiriöitä.

Kliinisen neurofysiologian oppiaineen viimeisimpiä julkaisuja

Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): An update (2014-2018) (2020)

Clinical Neurophysiology
Lefaucheur JP, Aleman A, Baeken C, Benninger DH, Brunelin J, Di Lazzaro V, Filipović SR, Grefkes C, Hasan A, Hummel FC, Jääskeläinen SK, Langguth B, Leocani L, Londero A, Nardone R, Nyffeler T, Nguyen JP, Oliviero A, Oliveira-Maia AJ, Palm U, Padberg F, Poulet E, Paulus W, Rachid F, Quartarone A, Rossi S, Rektorová I, Schecklmann M, Sahlsten H, Ziemann U, Szekely D
(A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikauslehdessä)

Kliinisen neurofysiologian väitöskirjoja