Asiasana: kliininen neurofysiologia

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Kansallisen neurokeskuksen toiminta vauhtiin

16.03.2021

Uuden valtakunnallisen osaamisverkoston tavoitteena on lisätä yhteistyötä yliopisto-, sairaala- ja yritysmaailmojen välille sekä tehdä suomalaista neurotiedettä kansainvälisesti näkyväksi. Kansallinen neurokeskus on osa valtion terveysalan kasvustrategiaa ja Yksilöllistetty lääketiede -hanketta. 

Neurotieteen avulla tietoisuutta voi tutkia kuten mitä tahansa luonnonilmiötä

01.08.2019

Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkijat esittävät tuoreessa tutkimuksessaan, että tietoisuus on luonnonilmiö eikä erityisen poikkeuksellinen muiden luonnonilmiöiden joukossa. Tutkijoiden kehittämän teorian mukaan tietoisuutta voidaan havainnoida ja mallintaa tieteellisesti kuten muitakin luonnonilmiöitä. Tutkimus pyrkii kumoamaan tieteessä ja filosofiassa pitkään vallalla ollutta dualistista käsitystä siitä, että kokemukset ovat perustavanlaatuisesti erilaisia ilmiöitä kuin fysikaaliset ilmiöt, esimerkiksi vaikkapa hermosolujoukkojen aktivoituminen.

Tinnituspotilas voi hyötyä aivojen magneettistimulaatiohoidosta (Väitös: LL Hanna Sahlsten, 1.3.2019, kliininen neurofysiologia)

Tinnitukseen eli korvien soimiseen ei ole parantavaa hoitoa. Transkraniaalinen magneettistimulaatio (TMS) eli pään iholle annettu sarjamagneettistimulaatio on uusi hoitomuoto pitkäaikaiseen tinnitukseen. TMS on kajoamaton, kivuton ja hyvin siedetty hoito. Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri, LL Hanna Sahlstenin Turun yliopistossa tarkastettavan väitöstutkimuksen mukaan jopa 40–50 % potilaista saattaa hyötyä hoidosta merkittävästi.

Opiskelu kliinisen neurofysiologian oppiaineessa

Kliinisen neurofysiologian opetusta annetaan osana lääketieteen lisensiaatin tutkintoa. Kliinisen neurofysiologian oppiaine kouluttaa myös kliinisen neurofysiologian erikoislääkäreitä ja yksikössä on tällä hetkellä kolme erikoistuvan lääkärin vakanssia. Opiaine ohjaa syventäviä opinnäytetöitä, tohtorintutkintoja sekä lisensiaattitöitä. Lisäksi oppiaineessa voi suorittaa sekä kurssi- että loma-aikaisia amanuenssuureja ja tulla lääkärin kesäsijaiseksi. 

Tutkimus kliinisen neurofysiologian oppiaineessa

Kliinisen neurofysiologian tieteellinen tutkimustyö keskittyy neuropaattisen kivun ja tinnituksen diagnostiikkaan, mekanismeihin, geneettisiin riskitekijöihin sekä aivotason neuromodulaatiohoitoon ja sen vaikutusmekanismeihin. 

Kliininen neurofysiologia

Teemme ääreis- ja keskushermoston, lihasten, aistijärjestelmien toiminnan ja unen diagnostisia tutkimuksia sekä pitkäaikaisia valvontoja leikkaussaleissa, ensiavussa ja teho- ja vuodeosastoilla. Uutena toiminta-alueena ovat neuropsykiatristen sairauksien aivotason neuromodulaatiohoidot navigoidulla magneettistimulaatiolla ja tasavirtastimulaatiolla.