Opiskelu kliinisen neurofysiologian oppiaineessa

Kliinisen neurofysiologian opetusta annetaan osana lääketieteen lisensiaatin tutkintoa. Kliinisen neurofysiologian oppiaine kouluttaa myös kliinisen neurofysiologian erikoislääkäreitä ja yksikössä on tällä hetkellä kolme erikoistuvan lääkärin vakanssia. Opiaine ohjaa syventäviä opinnäytetöitä, tohtorintutkintoja sekä lisensiaattitöitä. Lisäksi oppiaineessa voi suorittaa sekä kurssi- että loma-aikaisia amanuenssuureja ja tulla lääkärin kesäsijaiseksi. 

Kliinisen neurofysiologian prekliinisen vaiheen perusopetus annetaan Hermoston rakenne ja toiminta -kurssin yhteydessä. Opetuksen sisältönä ovat ääreis- ja keskushermoston, aistijärjestelmien sekä lihaksiston normaalin toiminnan perusteet neurofysiologisten mittausten kannalta ja näiden mittausmenetelmien alustava esittely muutaman tavallisen sairauden valossa (esim. rannekanava oireyhtymä, poissaoloepilepsia).

Suurin osa kliinisestä opetuksesta on integroitu Kliinisten neurotieteiden kurssiin, jolla opetellaan yksityiskohtaisemmin KNF-tutkimusten käyttöä ja tulosten tulkintaa ääreis- ja keskushermoston sekä aistijärjestelmien sairauksien, hermovauriokivun sekä uni- ja vireystilahäiriöiden diagnostiikassa ja leikkaus- ja tehohoidon valvonnoissa sekä neuromodulaatiohoidon perusteita ja magneettistimulaation käyttöä potilashoidossa ja kuntoutuksessa.