Lääketiede, lääketieteen lisensiaatti (6 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

  • olet kiinnostut luonnontieteistä ja lääketieteestä
  • et pelkää haasteita ja vastuuta
  • haluat monipuoliseen, tieteeseen perustuvaan ja samalla ihmisläheiseen ammattiin

Lääketieteen opinnot koostuvat, paitsi teoreettisista opinnoista, myös runsaasta potilaan läsnä ollessa tapahtuvasta kliinisestä opetuksesta. Opinnot toteutetaan tiiviissä yhteistyössä terveyden- ja sairaanhoidon organisaatioiden kanssa. Läätiedettä opiskelleet työskentelevät usein lääkärinä perusterveydenhuollossa julkisella tai/ja yksityisellä sektorilla. Useimmat jatkavat valmistumisen jälkeen erikoistumisopintoihin. Opinnot tarjoavat myös monipuoliset mahdollisuudet tieteelliseen tutkimukseen ja jatko-opintoihin. Lääkäreiden työllisyystilanne on hyvä.
 
Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa sinulla on laaja valinnaisten opintojen tarjonta ja saat huippututkimukseen pohjautuvaa moniammatillista opetusta ajanmukaisissa opetustiloissa. Jokainen lääkäriksi opiskeleva saa Turussa myös mentorin, lääkärin, joka tukee ammattiin kasvua koko opiskelun ajan.

Iiris Henttonen lääketieteen opiskelija
Ensimmäinen kesä lääkärin sijaisena oli palkitseva! Kivaa, kun oppii jatkuvasti lisää ja pystyy työskentelemään yhä itsenäisemmin.
Iiris Henttonen, lääketieteen opiskelija
Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön, joka innostaa ja inspiroi.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

  • lääkäri
  • tutkija
  • asiantuntija

Valmistuneet toimivat usein lääkäreinä perusterveydenhuollossa, yksityisellä sektorilla tai sairaalassa, mutta  myös erilaisissa asiantuntija-, tutkimus-, opetus-, hallinto- ja johtotehtävissä yritysmaailmassa tai organisaatioissa.