Tutkimus kliinisten neurotieteiden oppiaineessa

Neurologiset sairaudet ovat ikääntyvässä väestössä hyvin yleisiä ja etenkin aivoverenkierto- ja muistisairaudet ovat yhteiskunnalle jatkuvasti kasvava menoerä. Näiden ja muiden neurologisten sairauksien, kuten MS-taudin, Alzheimerin taudin ja Parkinsonin taudin hoitoa ja patofysiologiaa tutkitaan aktiivisesti oppiaineen alaisuudessa. Merkittäviä tutkimusprojekteja on meneillään myös aivovammoihin liittyen.

Kansainvälisesti ansioituneet tutkijat johtavat oppiaineen tutkimusprojekteja ja kliiniseen tutkimukseen osallistuvien ammatillisten osaajien laaja verkosto koostuu neuropsykologeista, puheterapeuteista ja fysioterapeuteista.

Turun yliopiston ja Tyksin yhteydessä toimiva PET-keskus luo hyvät mahdollisuudet neurologiseen tutkimukseen. Keskuksessa kuvataan aivojen metaboliaa ja toimintaa radioaktiivisten merkkiaineiden avulla.

Kliinisten neurotieteiden oppiaineen viimeaikaisia julkaisuja

Evaluation of Outcomes Among Patients With Traumatic Intracranial Hypertension Treated With Decompressive Craniectomy vs Standard Medical Care at 24 Months: A Secondary Analysis of the RESCUEicp Randomized Clinical Trial (2022)

JAMA Neurology
Kolias Angelos G, Adams Hadie, Timofeev Ivan S, Corteen Elizabeth A, Hossain Iftaker, Czosnyka Marek, Timothy Jake, Anderson Ian, Bulters Diederik O, Belli Antonio, Eynon Andrew C, Wadley John, Mendelow David A, Mitchell Patrick M, Wilson Mark H, Critchley Giles, Sahuquillo Juan, Unterberg Andreas, Posti Jukka P, Servadei Franco, Teasdale Graham M, Pickard John D, Menon David K, Murray Gordon D, Kirkpatrick Peter J, Hutchinson Peter J; RESCUEicp Trial Collaborators
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))

Neurologian väitöskirjoja