Tutkimus kliinisten neurotieteiden oppiaineessa

Neurologiset sairaudet ovat ikääntyvässä väestössä hyvin yleisiä ja etenkin aivoverenkierto- ja muistisairaudet ovat yhteiskunnalle jatkuvasti kasvava menoerä. Näiden ja muiden neurologisten sairauksien, kuten MS-taudin, Alzheimerin taudin ja Parkinsonin taudin hoitoa ja patofysiologiaa tutkitaan aktiivisesti oppiaineen alaisuudessa. Merkittäviä tutkimusprojekteja on meneillään myös aivovammoihin liittyen.

Kansainvälisesti ansioituneet tutkijat johtavat oppiaineen tutkimusprojekteja ja kliiniseen tutkimukseen osallistuvien ammatillisten osaajien laaja verkosto koostuu neuropsykologeista, puheterapeuteista ja fysioterapeuteista.

Turun yliopiston ja Tyksin yhteydessä toimiva PET-keskus luo hyvät mahdollisuudet neurologiseen tutkimukseen. Keskuksessa kuvataan aivojen metaboliaa ja toimintaa radioaktiivisten merkkiaineiden avulla.

Kliinisten neurotieteiden oppiaineen viimeaikaisia julkaisuja

Intron mutations and early transcription termination in Duchenne and Becker muscular dystrophy (2022)

Human Mutation
Waldrop Megan A., Moore Steven A., Mathews Katherine D., Darbro Benjamin W., Medne Livja, Finkel Richard, Connolly Anne M., Crawford Thomas O., Drachman Daniel, Wein Nicolas, Habib Ali A., Krzesniak-Swinarska Monika A., Zaidman Craig M., Collins James J., Jokela Manu, Udd Bjarne, Day John W., Ortiz-Guerrero Gloria, Statland Jeff, Butterfield Russell J., Dunn Diane M., Weiss Robert B., Flanigan Kevin M.
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))

Neurologian väitöskirjoja