Tutkimus kliinisten neurotieteiden oppiaineessa

Neurologiset sairaudet ovat ikääntyvässä väestössä hyvin yleisiä ja etenkin aivoverenkierto- ja muistisairaudet ovat yhteiskunnalle jatkuvasti kasvava menoerä. Näiden ja muiden neurologisten sairauksien, kuten MS-taudin, Alzheimerin taudin ja Parkinsonin taudin hoitoa ja patofysiologiaa tutkitaan aktiivisesti oppiaineen alaisuudessa. Merkittäviä tutkimusprojekteja on meneillään myös aivovammoihin liittyen.

Kansainvälisesti ansioituneet tutkijat johtavat oppiaineen tutkimusprojekteja ja kliiniseen tutkimukseen osallistuvien ammatillisten osaajien laaja verkosto koostuu neuropsykologeista, puheterapeuteista ja fysioterapeuteista.

Turun yliopiston ja Tyksin yhteydessä toimiva PET-keskus luo hyvät mahdollisuudet neurologiseen tutkimukseen. Keskuksessa kuvataan aivojen metaboliaa ja toimintaa radioaktiivisten merkkiaineiden avulla.

Kliinisten neurotieteiden oppiaineen viimeaikaisia julkaisuja

Proportion and characteristics of secondary progressive multiple sclerosis in five European registries using objective classifiers (2023)

Multiple Sclerosis Journal - Experimental, Translational and Clinical
Forsberg L, Spelman T, Klyve P, Manouchehrinia A, Ramanujam R, Mouresan E, Drahota J, Horakova D, Joensen H, Pontieri L, Magyari M, Ellenberger D, Stahmann A, Rodgers J, Witts J, Middleton R, Nicholas R, Bezlyak V, Adlard N, Hach T, Lines C, Vukusic S, Soilu-Hänninen M, van der Walt A, Butzkueven H, Iaffaldano P, Trojano M, Glaser A, Hillert J
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))

Neurologian väitöskirjoja