Tutkimus kliinisten neurotieteiden oppiaineessa

Neurologiset sairaudet ovat ikääntyvässä väestössä hyvin yleisiä ja etenkin aivoverenkierto- ja muistisairaudet ovat yhteiskunnalle jatkuvasti kasvava menoerä. Näiden ja muiden neurologisten sairauksien, kuten MS-taudin, Alzheimerin taudin ja Parkinsonin taudin hoitoa ja patofysiologiaa tutkitaan aktiivisesti oppiaineen alaisuudessa. Merkittäviä tutkimusprojekteja on meneillään myös aivovammoihin liittyen.

Kansainvälisesti ansioituneet tutkijat johtavat oppiaineen tutkimusprojekteja ja kliiniseen tutkimukseen osallistuvien ammatillisten osaajien laaja verkosto koostuu neuropsykologeista, puheterapeuteista ja fysioterapeuteista.

Turun yliopiston ja Tyksin yhteydessä toimiva PET-keskus luo hyvät mahdollisuudet neurologiseen tutkimukseen. Keskuksessa kuvataan aivojen metaboliaa ja toimintaa radioaktiivisten merkkiaineiden avulla.

Kliinisten neurotieteiden oppiaineen viimeaikaisia julkaisuja

Consensus-based recommendations for diagnosis and surgical management of cranioplasty and post-traumatic hydrocephalus from a European panel (2024)

Brain and Spine
Iaccarino Corrado, Chibbaro Salvatore, Sauvigny Thomas, Timofeev Ivan, Zaed Ismail, Franchetti Silvio, Mee Harry, Belli Antonio, Buki Andras, De Bonis Pasquale, Demetriades Andreas K., Depreitere Bart, Fountas Kostantinos, Ganau Mario, Germanò Antonino, Hutchinson Peter, Kolias Angelos, Lindner Dirk, Lippa Laura, Marklund Niklas, McMahon Catherine, Mielke Dorothee, Nasi Davide, Peul Wilco, Poca Maria Antonia, Pompucci Angelo, Posti Jussi P., Serban Nicoleta-Larisa, Splavski Bruno, Florian Ioan Stefan, Tasiou Anastasia, Zona Gianluigi, Servadei Franco
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))

Neurologian väitöskirjoja