Tutkimus ortopedian ja traumatologian oppiaineessa

Tutkimusprojektit

Ortopedian tutkimusyksikkö

Turun yliopiston ja Turun yliopistollisen keskussairaalan tutkimusyksikkö tekee sekä prekliinistä tutkimusta että randomisoituja kliinisiä tutkimuksia. Prekliinisissä kokeissa on testattu luuston uusia biomateriaaleja (bioaktiivinen lasi ja multifunktionaaliset resorboituvat biomateriaalit), arvioitu mesenkymaalisten kantasolujen merkitystä luun paranemisessa sekä kehitetty implantti-infektioiden PET-kuvantamista. 

Potilastutkimuksissa yksikkö on keskittynyt randomisoituihin faasi I–IV kliinisiin tutkimuksiin, joissa käytetään vaativia uusia kuvantamismenetelmiä (RSA ja PET -kuvaus).

Päätutkimusaiheena on lonkan tekonivelleikkausten onnistumiseen vaikuttuvat tekijät. 

Vastuullinen tutkija professori Hannu Aro
 
Lue lisää

Tekonivelkirurgia

Tekonivelkirurgian tutkimuspainopistealueet ovat laaturekisteritutkimus sekä kliininen proteesitutkimus. 

Laaturekisteritutkimus perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tietokantoihin, esimerkiksi Implanttirekisteriin ja Hoitoilmoitusrekisteriin. Kansainvälinen laaturekisteriyhteistyö sisältää yhteispohjoismaiseen tekoniveltietokantaan, NARAan (Nordic Arthroplasty Register Association) liittyvän tutkimuksen. NARA-tietokantaan perustuen on parhaillaan käynnissä toistakymmentä lonkan ja polven tekonivelleikkauksiin liittyvää tutkimusta. ISAR (International Society of Arthroplasty Registers) pyrkii luomaan kansainvälisen tekoniveltietokannan, jonka avulla huonolaatuiset implantit pystyttäisiin havaitsemaan ja poistamaan käytöstä mahdollisimman aikaisin. Tyksin tekonivelkirurgian vastuulääkäri Keijo Mäkelä on toiminut NARAn ohjausryhmän puheenjohtajana sekä ISARin ohjausryhmän jäsenenä vuodesta 2014 alkaen. Tyksin tekonivelkirurgialla on lisäksi käynnissä useita kliinisiä tutkimussarjoja, esimerkkinä takaristisiteen merkitys polven tekonivelleikkauksen tuloksiin.

Vastuullinen tutkija professori Keijo Mäkelä
 

Olkapäävammat

Tutkimushanke koostuu kliinisistä prospektiivisista tutkimuksista. Tavoitteena on luoda valideihin tulosmittareihin perustuva jatkuva tietokanta Turun yliopistollisessa keskussairaalassa hoidetuista olkapotilaista myös perusterveydenhuollon käyttöön ja tutkia eri hoitomuotojen tulokseen vaikuttavia ennustekijöitä. 

Tutkimuksessa pyritään erikseen selvittämään 

  • kiertäjäkalvosimen repeämän optimaalinen hoitomuoto erityisesti iäkkäillä potilailla ja iäkkäiden kiertäjäkalvosimen repeämästä kärsivien potilaiden hoitoon vaikuttavia tekijöitä,
  • nuoren alle 25-vuotiaan miehen olkanivelen traumaattisen sijoiltaanmenon jälkeisen instabiliteetin optimaalinen leikkaushoito, sekä tekijöitä jotka vaikuttavat leikkaushoidon ennusteeseen ja 
  • olkapään käänteisen tekonivelleikkauksen toiminnalliseen tulokseen vaikuttavia tekijöitä.

Vastuullinen tutkija dosentti Ville Äärimaa

Ortopedian ja traumatologian oppiaineen viimeisimpiä julkaisuja

Ortopedian ja traumatologian väitöskirjoja