Silmätautioppi

Silmätautioppi on lääketieteellisen tiedekunnan kliiniseen laitokseen kuuluva opetusala, joka vastaa silmätautiopin perus- ja jatkokoulutuksesta ja tieteellisestä tutkimustyöstä Turun yliopistossa.

Tutustu silmätautiopin oppiaineeseen