Synnytys- ja naistentautioppia vuodesta 1945 alkaen

Suomen ensimmäinen yliopisto, Turun Akatemia, perustettiin vuonna 1640 ja sen ensimmäinen kirurgian ja synnytysopin professuuri vuonna 1812. Turkuun valmistui myös Suomen ensimmäinen synnytyslaitos vuonna 1816. Lääketieteellinen tiedekunta Turun yliopistoon (1920–) puolestaan perustettiin vuonna 1943 ja sen ensimmäinen synnytys- ja naistentautiopin professorin virka julistettiin auki vuonna 1945.

Naistenklinikan professorien muotokuvat luentosalin seinällä

Päävastuullisina professoreina naistenklinikalla ovat toimineet Aaro Ritala (1947–55), Sakari Parviainen (1956–62), Lauri Rauramo (1963–84), Matti Grönroos (1986–92), Risto Erkkola (1994–2010) ja Juha Mäkinen (2010–2017). Oppiaineessa oli myös vuodesta 1969 alkaen apulaisprofessorin toimi, jota vuoteen 1998 hoiti Martti Pulkkinen. Sittemmin toimi muutettiin professorin viraksi, jota hoiti Juha Mäkinen vuodesta 1998 vuoteen 2010. Samana vuonna toinen professorin virka muuttui osa-aikaisen professorin toimeksi ja sitä hoiti Seija Grénman (2010–2018). Opetuksesta vastaavana professorina toimii tällä hetkellä Päivi Polo.
 
Muina nykyisinä yliopiston opettajina naistenklinikalla toimivat kliiniset opettajat Katja Kero, Sara Narva, Katja Murtoniemi (sij.) ja Seija Ala-Nissilä sekä Eija Laurikainen jakavat kliinisen opettajan toimensa. Opetushoitajana toimii Sanna-Mari Manninen. Porissa naistentaudeilla toimii tällä hetkellä sivuvirkainen määräaikainen kliininen opettaja Noora Paatero-Hanni ja Vaasassa Tanja Skuthälla. 
 
Oppiaine on kouluttanut vuoden 2018 loppuun mennessä 194 naistentautien ja synnytysten erikoislääkäriä ja 57 alaan kuuluvien lisäkoulutusohjelmien erikoislääkäriä. Peruskoulutuksessa aloitti 142. kandidaattikurssi 9 viikon opintojaksonsa syksyllä 2018. Tällä hetkellä molemmat lukuvuoden kandidaattikurssit ovat syksyisin. Oppiaineesta itsenäisesti tai yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa on vuosina 1945–2018 valmistunut 87 väitöskirjaa.
 
Tällä hetkellä oppiaineen dosentteina ovat Seija Ala-Nissilä, Eeva Ekholm, Sakari Hietanen, Kaarin Mäkikallio-Anttila, Antti Perheentupa, Virpi Rantanen ja Susanna Timonen.

Turun yliopiston synnytys- ja naistentautiopin professorivirkojen haltijat vuodesta 1947 lähtien.

Aaro Ritala
Professori
Aaro Ritala
(1947–55) 
Sakari Parviainen
Professori
Sakari Parviainen
(1956–62) 
Lauri Rauramo
Professori
Lauri Rauramo
(1963–84) 
Matti Grönroos
Professori
Matti Grönroos
(1986–92) 
Martti Pulkkinen
Apulaisprofessori
Martti Pulkkinen
(1969–98) 
Risto Erkkola
Professori
Risto Erkkola
(1994–10)
Juha Mäkinen
Professori
Juha Mäkinen
(1998–17)
Seija Grénman
Professori (oa.)
Seija Grénman
(2010–18) 
Päivi Polo
Professori
Päivi Polo
(2018–